Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Gravidförsäkring

Gravidförsäkringen ger ett skydd för barnet och visst skydd för dig som gravid. Gravidförsäkringen kan tecknas direkt du får reda på att du är gravid och börjar gälla dagen efter att du har betalat försäkringen. Ersättning för vissa moment i försäkringen börjar gälla först i graviditetsvecka 22+0. Gratis gravidförsäkring är ett olycksfallsskydd för dig som gravid och kan tecknas direkt du får reda på att du är gravid. Både Gravidförsäkring och Gratis gravidförsäkring gäller tills barnet blir sex månader. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Gravidförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två gravidförsäkringar, Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring.

Gravidförsäkring ger ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och om barnet behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid omfattar försäkringen bland annat ersättning vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer och engångsersättning för vissa namngivna förlossningskomplikationer.

Gratis gravidförsäkring ger ett olycksfallsskydd för den gravida, kristerapi för den gravida och partner samt ersättning vid dödsfall.

Mer information om Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer om Gravidförsäkring

Med Gravidförsäkring får du:

  • Ersättning vid vissa förlossningskomplikationer.
  • Ersättning med 250 kr/dag vid sjukhusvistelse på grund av komplikationer under graviditeten eller efter förlossningen.
  • Ekonomisk första hjälp om ditt barn föds med en allvarlig sjukdom.

Viktigt att veta om gravidförsäkringarna

Gravidförsäkringen börjar gälla från dagen efter den dag försäkringen är betald och måste vara betald senast dagen innan det finns något tecken på att förlossningen har startat. Ersättning för sjukhusvistelse, graviditets- och förlossningskomplikationer, ekonomisk första hjälp, kris (vid barnets dödsfall) och dödsfall (barnet) kan lämnas under förutsättning att barnet föds tidigast i graviditetsvecka 22+0.

Försäkringen gäller inte för kroppsfel eller funktionsnedsättning som fanns, eller visat symtom, innan försäkringen köptes. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla från dagen efter den dag du tecknar försäkringen. 

Båda försäkringarna gäller fram till dess att barnet är sex månader.

Läs mer om Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. 

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring

När du upptäckt att du väntar barn kan du få en gravidförsäkring helt utan kostnad. Gratis Gravidförsäkring gäller under hela graviditeten och till dess att barnet är sex månader gammalt. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller för dig som är gravid.

Läs mer om Gratis Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Jämför Gratis Gravidförsäkring med Gravidförsäkring

Gravidförsäkring
SpecifikationGratis GravidförsäkringGravidförsäkring
Rese- och behandlingskostnader, tandskada
 ✓
Kristerapi
 ✓
Dödsfallsersättning
 ✓
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för den gravida (olycksfall) 
 ✓
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för barnet (sjukdom och olycksfall) 

 ✓
Graviditets- och förlossningskomplikationer
 
Sjukhusvistelse för den gravida
Sjukhusvistelse för barnet
 
Ekonomisk första hjälp
 
Självriskersättning


Läs mer om Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring, vad de omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Både Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring gäller utan självrisk.

Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Köp via Internetbanken

Du kan enkelt köpa din försäkring via Internetbanken.

Logga in och köp via Internetbanken Öppnas i nytt fönster