Gravidförsäkring

Gravidförsäkringen ger ett skydd för barnet och visst skydd för dig som gravid. Gravidförsäkringen kan tecknas direkt du får reda på att du är gravid och börjar gälla dagen efter att du har betalat försäkringen. Ersättning för vissa moment i försäkringen börjar gälla först i graviditetsvecka 22+0. Gratis Gravidförsäkring är ett olycksfallsskydd för dig som gravid och kan tecknas direkt du får reda på att du är gravid. Både Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring gäller tills barnet blir sex månader. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Gravidförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två gravidförsäkringar, Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring.

Gravidförsäkring ger ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och om barnet behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid omfattar försäkringen bland annat ersättning vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer och engångsersättning för vissa namngivna förlossningskomplikationer.

Gratis Gravidförsäkring ger ett olycksfallsskydd för den gravida, kristerapi för den gravida och partner samt ersättning vid dödsfall.

Mer information om Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer om Gravidförsäkring

Med Gravidförsäkring får du:

  • Ersättning vid vissa graviditets- och förlossningskomplikationer.
  • Ersättning med 250 kr/dag vid sjukhusvistelse på grund av komplikationer under graviditeten eller efter förlossningen.
  • Ekonomisk första hjälp om ditt barn föds med en allvarlig sjukdom.

Viktigt att veta om gravidförsäkringarna

Gravidförsäkringen börjar gälla från dagen efter den dag försäkringen är betald och måste vara betald senast dagen innan det finns något tecken på att förlossningen har startat. Ersättning för sjukhusvistelse, graviditets- och förlossningskomplikationer, ekonomisk första hjälp, kris (vid barnets dödsfall) och dödsfall (barnet) kan lämnas under förutsättning att barnet föds tidigast i graviditetsvecka 22+0.

Försäkringen gäller inte för kroppsfel eller funktionsnedsättning som fanns, eller visat symtom, innan försäkringen köptes. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla från dagen efter den dag du tecknar försäkringen. 

Båda försäkringarna gäller fram till dess att barnet är sex månader.

Läs mer om Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. 

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring

När du upptäckt att du väntar barn kan du få en gravidförsäkring helt utan kostnad. Gratis Gravidförsäkring gäller under hela graviditeten och till dess att barnet är sex månader gammalt. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller för dig som är gravid.

Läs mer om Gratis Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Jämför Gratis Gravidförsäkring med Gravidförsäkring

Gravidförsäkring
SpecifikationGratis GravidförsäkringGravidförsäkring
Rese- och behandlingskostnader, tandskada
 ✓
Kristerapi
 ✓
Dödsfallsersättning
 ✓
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för den gravida (olycksfall) 
 ✓
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för barnet (sjukdom och olycksfall) 

 ✓
Graviditets- och förlossningskomplikationer
 
Sjukhusvistelse för den gravida
Sjukhusvistelse för barnet
 
Ekonomisk första hjälp
 
Självriskersättning


Läs mer om Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring, vad de omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Både Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring gäller utan självrisk.

Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Mer om Gravidförsäkring

Med Gravidförsäkring får du:

  • Ersättning vid vissa graviditets- och förlossningskomplikationer.
  • Ersättning med 250 kr/dag vid sjukhusvistelse på grund av komplikationer under graviditeten eller efter förlossningen.
  • Ekonomisk första hjälp om ditt barn föds med en allvarlig sjukdom.

Viktigt att veta om gravidförsäkringarna

Gravidförsäkringen börjar gälla från dagen efter den dag försäkringen är betald och måste vara betald senast dagen innan det finns något tecken på att förlossningen har startat. Ersättning för sjukhusvistelse, graviditets- och förlossningskomplikationer, ekonomisk första hjälp, kris (vid barnets dödsfall) och dödsfall (barnet) kan lämnas under förutsättning att barnet föds tidigast i graviditetsvecka 22+0.

Försäkringen gäller inte för kroppsfel eller funktionsnedsättning som fanns, eller visat symtom, innan försäkringen köptes. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla från dagen efter den dag du tecknar försäkringen. 

Båda försäkringarna gäller fram till dess att barnet är sex månader.

Läs mer om Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. 

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring

När du upptäckt att du väntar barn kan du få en gravidförsäkring helt utan kostnad. Gratis Gravidförsäkring gäller under hela graviditeten och till dess att barnet är sex månader gammalt. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller för dig som är gravid.

Läs mer om Gratis Gravidförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Jämför Gratis Gravidförsäkring med Gravidförsäkring

Gravidförsäkring
SpecifikationGratis GravidförsäkringGravidförsäkring
Rese- och behandlingskostnader, tandskada
 ✓
Kristerapi
 ✓
Dödsfallsersättning
 ✓
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för den gravida (olycksfall) 
 ✓
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för barnet (sjukdom och olycksfall) 

 ✓
Graviditets- och förlossningskomplikationer
 
Sjukhusvistelse för den gravida
Sjukhusvistelse för barnet
 
Ekonomisk första hjälp
 
Självriskersättning


Läs mer om Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring, vad de omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Både Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring gäller utan självrisk.

Priser för Gravidförsäkring

Gratis Gravidförsäkring är just gratis. Du tecknar försäkringen utan att behöva erlägga premie. 

När du begär en offert för Gravidförsäkring, så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. 

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200 eller 300 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna gravidförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din gravidförsäkring.

Teckna gravidförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster