Gravidförsäkring

Med en Gravidförsäkring från If skyddar du dig själv som blivande mamma och ditt barn under graviditeten. Skyddet gäller från vecka 22 tills barnet blir sex månader gammalt. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Gravidförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två gravidförsäkringar, Gratis gravidförsäkring och Gravidförsäkring.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken nivå du vill ha på din gravidförsäkring.
  • Försäkringarna gäller inom Norden. De gäller även om du vistas tillfälligt utanför Norden under max 1 år.
  • Om du eller barnet råkar ut för en olycka i Norden ersätter försäkringen kostnader för läkar-, tandläkarbesök och resor du behöver göra på grund av olyckan.

Mer information om Gravidförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar finns i produkt- och förköpsinformationen hittar du under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer om Gravidförsäkring

Med Gravidförsäkring får du:

  • Ersättning vid vissa förlossningskomplikationer.
  • Dagersättning vid vård på sjukhus för komplikationer under graviditeten eller efter förlossningen.
  • Ekonomisk första hjälp om ditt barn föds med en allvarlig sjukdom.

Viktigt att veta om gravidförsäkringarna

Gravidförsäkringen börjar gälla från dagen efter den dag försäkringen är betald, men tidigast från och med graviditetsvecka 22. Försäkringen gäller inte för kroppsfel eller funktionsnedsättning som fanns, eller visat symtom, innan försäkringen köptes. Gratis Gravidförsäkring börjar gälla från dagen efter den dag du tecknar försäkringen. Båda försäkringarna gäller fram till dess att barnet är sex månader.

Läs mer om Gravidförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring

När du upptäckt att du väntar barn kan du få en gravidförsäkring helt utan kostnad. Gratis Gravidförsäkring gäller under hela graviditeten och till dess att barnet är sex månader gammalt. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller för dig som är gravid.

Läs mer om Gratis Gravidförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Jämför Gratis Gravidförsäkring med Gravidförsäkring

Gravidförsäkring
SpecifikationGratis GravidförsäkringGravidförsäkring
Förlossningskomplikationer 
Sjukhusvistelse för den gravida 
Sjukhusvistelse för barnet 
Ekonomisk första hjälp 
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för den gravida
 
Bestående skada (medicinsk invaliditet) för barnet
 
Rese- och behandlingskostnader, tandskada
Kristerapi 
Självriskersättning 
Dödsfallsersättning


Läs mer om Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring, vad de omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Flera skador ersätts utan självrisk

Självrisk är den del av skadeersättningen som du som försäkringstagare själv får betala, och den dras från din försäkringsersättning. Skador som ersätts genom Gravidförsäkring och Gratis Gravidförsäkring ersätts utan självrisk, med undantag för tandskador och rese- och behandlingskostnader för vilka självrisken är 1.000 kronor.

Villkor
Priser
Om försäkringsförmedling