Fritidshusförsäkring

Med ditt fritidshus försäkrat hos If är huset och övriga byggnader på tomten försäkrade. Simbassäng, tomtmark, trädgård, staket och brygga som finns i anslutning till bostadshuset, omfattas också av försäkringen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om fritidshusförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en fritidshusförsäkring i två nivåer: Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
 • Fritidshusförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet gällande ditt lösöre och byggnader.
 • Försäkringen gäller även för brand, läckage och naturskador.

Läs mer om Fritidshusförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Trygghet för dig som äger ett fritidshus

Fritidshusförsäkring ger ekonomisk trygghet för dig som fritidshusägare. Du kan lugnt njuta av tillvaron och ge smultronstället den omtanke det behöver.

Två olika fritidshusförsäkringar

Fritidshusförsäkring finns i två olika nivåer: Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring. Du väljer nivå efter vilket som passar ditt behov. Äger du ett fritidshus som du hyr ut, kan du välja att försäkra enbart byggnaden. Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring kan gälla för både byggnader och lösöre, men du kan också välja att försäkra enbart byggnaden eller lösöret.

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för skador på fritidshuset och övriga byggnader på tomten, till exempel brand och läckage. Tomtmark, staket, flaggstång och brygga som finns i anslutning till fritidshuset är också försäkrat. Försäkringen gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Du kan försäkra lösöret, det vill säga de saker som du och dina familjemedlemmar äger, hyr eller lånar och förvarar i fritidshuset.

Stor Fritidshusförsäkring

Den mest omfattande försäkringen är Stor Fritidshusförsäkring. Den innehåller detsamma som Fritidshusförsäkring samt dessutom flera utökade skydd, till exempel:

 • Begränsat åldersavdrag vid skada, det uppgår högst till 10.000 kronor.
 • Allriskförsäkring (Otur) för byggnad och tomtmark.
 • Utökat skydd om fritidshuset skadats av vatten som rinner in genom tak eller väggar (ovan mark).


Lägg till båten

Har du en mindre båt vid fritidshuset, kan du försäkra den i fritidshusförsäkringen genom att välja tilläggsförsäkringen Småbåt.

Läs mer om fritidshusförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Byggrådgivning

Du som har ditt hus eller fritidshus försäkrat hos If kan kostnadsfritt få hjälp av en byggrådgivare hos Ifs samarbetspartner Anticimex. Byggrådgivningen kan underlätta när du ska bygga om eller renovera. Du får konkreta tips och kunskaper som gör att du kan känna dig tryggare inför och under ditt byggprojekt. Vidare får du också skadeförebyggande råd men även instruktioner för vad du ska göra om du misstänker en skada. Rådgivningen sker via telefon och du blir uppringd senast nästkommande vardag. För telefon och öppettider se If:s hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Anticimex kan inte svara på frågor om försäkringar eller rekommendationer om hantverkare, men byggrådgivaren kan hjälpa dig med allt detta:

 

 • Vilket material som är bra att välja.
 • Lämplig konstruktion och andra byggtekniska frågor.
 • Tips på vad du ska tänka på när du anlitar hantverkare, exempelvis vilka kvalitetsdokument du kan be om efter att arbetet är klart.
 • Vilka byggnormer, lagar och regler du ska hålla dig till.
 • Hur du ska göra om du misstänker till exempel fukt- eller vattenskada.
 • Åtgärder för att minska risken för skador.
 • Rådgivning kring energiförbrukning, om du till exempel funderar på att installera solceller.  
Översikt
Ersättning och självrisk
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Trygghet för dig som äger ett fritidshus

Fritidshusförsäkring ger ekonomisk trygghet för dig som fritidshusägare. Du kan lugnt njuta av tillvaron och ge smultronstället den omtanke det behöver.

Två olika fritidshusförsäkringar

Fritidshusförsäkring finns i två olika nivåer: Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring. Du väljer nivå efter vilket som passar ditt behov. Äger du ett fritidshus som du hyr ut, kan du välja att försäkra enbart byggnaden. Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring kan gälla för både byggnader och lösöre, men du kan också välja att försäkra enbart byggnaden eller lösöret.

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för skador på fritidshuset och övriga byggnader på tomten, till exempel brand och läckage. Tomtmark, staket, flaggstång och brygga som finns i anslutning till fritidshuset är också försäkrat. Försäkringen gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Du kan försäkra lösöret, det vill säga de saker som du och dina familjemedlemmar äger, hyr eller lånar och förvarar i fritidshuset.

Stor Fritidshusförsäkring

Den mest omfattande försäkringen är Stor Fritidshusförsäkring. Den innehåller detsamma som Fritidshusförsäkring samt dessutom flera utökade skydd, till exempel:

 • Begränsat åldersavdrag vid skada, det uppgår högst till 10.000 kronor.
 • Allriskförsäkring (Otur) för byggnad och tomtmark.
 • Utökat skydd om fritidshuset skadats av vatten som rinner in genom tak eller väggar (ovan mark).


Lägg till båten

Har du en mindre båt vid fritidshuset, kan du försäkra den i fritidshusförsäkringen genom att välja tilläggsförsäkringen Småbåt.

Läs mer om fritidshusförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Byggrådgivning

Du som har ditt hus eller fritidshus försäkrat hos If kan kostnadsfritt få hjälp av en byggrådgivare hos Ifs samarbetspartner Anticimex. Byggrådgivningen kan underlätta när du ska bygga om eller renovera. Du får konkreta tips och kunskaper som gör att du kan känna dig tryggare inför och under ditt byggprojekt. Vidare får du också skadeförebyggande råd men även instruktioner för vad du ska göra om du misstänker en skada. Rådgivningen sker via telefon och du blir uppringd senast nästkommande vardag. För telefon och öppettider se If:s hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Anticimex kan inte svara på frågor om försäkringar eller rekommendationer om hantverkare, men byggrådgivaren kan hjälpa dig med allt detta:

 

 • Vilket material som är bra att välja.
 • Lämplig konstruktion och andra byggtekniska frågor.
 • Tips på vad du ska tänka på när du anlitar hantverkare, exempelvis vilka kvalitetsdokument du kan be om efter att arbetet är klart.
 • Vilka byggnormer, lagar och regler du ska hålla dig till.
 • Hur du ska göra om du misstänker till exempel fukt- eller vattenskada.
 • Åtgärder för att minska risken för skador.
 • Rådgivning kring energiförbrukning, om du till exempel funderar på att installera solceller.  

Detta ingår i Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring
SpecifikationFritidshusförsäkringStor fritidshusförsäkring
Egendomsskydd
Ansvars- och rättsskydd
Hushållsmaskin, glas och sanitet
Översvämning och storm
Hyresbortfall
Skadedjur i fritidshuset
Nyvärde elektronik
Flyttskydd
Utökat skydd vid takläckage
Otur byggnad och tomt
Maximerat åldersavdrag
Snötryck
Handikappanpassning
Underförsäkring lösöre och byggnad
StorskadeXtra

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du som försäkringstagare själv får svara för, och som dras av från försäkringsersättningen. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre pris får du på försäkringen.

Vid läckage är självrisken 3.000 kronor. Om läckaget beror på frysning är självrisken 3.000 kronor. Vid översvämning är självrisken 3.000 kronor.

För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen. Den självrisk du valt ser du på försäkringsbrevet. 

Flera skadehändelser men endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i fritidshusförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, dras bara av en självrisk – den högsta – från det sammanlagda ersättningsbeloppet.

Ersättning för skador på byggnad

Du får ersättning för vad det kostar att med moderna material och metoder reparera skadorna på fritidshuset. If avgör om du ska få kontanta pengar eller om de ska svara för återuppbyggnaden. Ersättningen minskas med ett åldersavdrag för vissa byggnadsdelar. Det gäller främst delar med begränsad livslängd som till exempel maskiner, tapeter och golvmattor. Avdragets storlek beror på byggnadsdelens ålder och beräknade livslängd. En fullständig tabell över hur avdragen görs finns i försäkringsvillkoren som du hittar under fliken Villkor. 

I Stor Fritidshusförsäkring är åldersavdraget begränsat till 10.000 kronor (maximerat åldersavdrag). För badrum och hushållsmaskiner som är så gamla att de enligt avskrivningstabellen skulle vara helt avskrivna gäller inte detta.

Ersättning för skadade och stulna saker (lösöre)

Stulna eller skadade saker ersätts som regel med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål i begagnat skick. För föremål som är relativt nya och där marknadsvärdet är minst 70 procent av vad motsvarande nytt kostar, får du ersättning med vad det nya kostar om du köper det inom sex månader. I de fullständiga villkoren finns en tabell för hur vi beräknar marknadsvärdet för vissa föremål.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna fritidshusförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din fritidshusförsäkring.

Teckna fritidshusförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster