Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Barnförsäkring

En Barnförsäkring från If gäller vid både olycksfall och sjukdom dygnet runt och året om, tills barnet fyller 25 år. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Barnförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en barnförsäkring som gäller för både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, tills barnet fyller 25 år. Försäkra ditt barn från den dag det föds. Du får 20 procent rabatt på första årets pris fram till barnets ettårsdag.

Dina fördelar:

  • 600 kronor per dag från första dagen om ditt barn ligger på sjukhus, gäller både vid sjukdom och olycksfall.
  • Ett engångsbelopp på upp till 150.000 kronor som betalas ut direkt vid allvarliga diagnoser. Gäller även psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berättigar till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan.
  • Upp till 9600 kronor per månad i ersättning om vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn beviljats från Försäkringskassan.

Mer information om Barnförsäkring, vad den omfattar och begränsningar finns i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer fakta om Barnförsäkring

De flesta barn i Sverige har ett försäkringsskydd genom sin förskola eller skola. Men i många av landets kommuner gäller försäkringen bara under skoltid och vid olycksfall, trots att sjukdom är en vanligare orsak till att barn behöver en försäkring. Barnförsäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, tills barnet fyller 25 år.

Ser till att ditt barn är rätt försäkrat

Försäkringen ger dig och ditt barn ekonomisk hjälp om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall som leder till medicinsk och ekonomisk invaliditet, eller om barnet behöver vårdas på sjukhus eller i hemmet. Försäkringen kan köpas ända tills barnet fyller 18 år.

Exempel på vad försäkringen innehåller

  • Förhöjd ersättning vid en medicinsk invaliditetsgrad på 20 procent eller högre (upp till tre gånger valt försäkringsbelopp i ersättning). 
  • Ekonomisk första hjälp i form av ett engångsbelopp på upp till 150 000 kronor som betalas ut direkt vid allvarliga diagnoser. Gäller även psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berättigar till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn (minst sex månader) från Försäkringskassan.
  • Du får ersättning för de kostnader för läkar-, tandläkarbesök och resor som blir nödvändiga på grund av ett olycksfall. Kostnader ersätts om de uppkommit inom Norden.   
  • Skrivs barnet in akut på sjukhus över natt får du upp till 600 kronor i ersättning. Behöver barnet vårdas en längre tid på sjukhus får du 600 kronor per dag i upp till 365 dagar. Om barnet behöver fortsatt vård i hemmet efter en sjukhusvistelse under minst tio dagar får du 600 kronor per dag under högst 30 dagar.
  • Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan. Försäkringen betalar upp till 9 600 kronor per månad beroende på hur stort omvårdnadsbidrag som beviljats. Från 18 års ålder kan periodisk sjukersättning lämnas om sjukdom eller olycksfall medför att arbetsoförmågan blir nedsatt med minst 50 procent under 90 dagar i följd.

Här gäller försäkringen

Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Köp via Internetbanken

Du kan enkelt köpa din försäkring via Internetbanken.

Logga in och köp via Internetbanken Öppnas i nytt fönster