Trendspaning: så blir bostadsmarknaden 2023

Efter ett turbulent år på bostadsmarknaden är det dags att blicka framåt. Men vad kan vi egentligen förvänta oss av 2023? Kommer priserna fortsätta neråt? När är det läge att byta bostad och vad söker svenska bostadsspekulanter efter i sitt nästa drömboende? Erik Wikander, vice vd Svenska Fastighetsförmedling, trendspanar.

2022 – året som skakade om bostadsmarknaden

Under 2022 satte en orolig omvärld stopp för rekordåren på bostadsmarknaden. Vändningen startade med Rysslands invasion av Ukraina och därpå följde månader av oro, ökad inflation och stigande räntor. 

Den ”dopade” bostadsmarknaden vi sett under pandemin bromsade in både sett till aktivitet och priser.  ”Säljarnas marknad” blev istället ”köparnas marknad”. 

Elpriser och räntehöjningar dominerade diskussionerna och energieffektiva hus hamnade högst upp på mångas önskelistor. Många fick också, den tuffa vägen, erfara att det faktiskt kostar att bo. 

Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling

Erik Wikander Svensk Fastighetsförmedling

I den här trendspaningen siar Erik Wikander om vad vi kan förvänta oss av bostadsmarknaden 2023. 

Här är trenderna som kommer känneteckna bostadsmarknaden 2023

Köpare och säljare åter i balans

Jämvikten mellan köpare och säljare har varit rubbad under året, men nu tyder prisutvecklingen på att vi är på väg mot en ny balans.

Bostadsrätterna har närmat sig jämvikt under hösten, medan villorna som ökade kraftigt i intresse under pandemin, fortfarande har en bit kvar. Som utvecklingen ser ut nu tror vi att marknaden når sin nya balans mellan säljare och köpare ungefär i brytpunkten mellan vinter och vår.

Ökad aktivitet men vi får vänta på prisuppgången

Det finns ett stort underliggande behov av att byta bostad hos många svenskar. Då livet hela tiden pågår, och faktiskt styr bostadsbytandet för de allra flesta, kommer vi se lite av en ketchupeffekt på marknaden. Kanske inte i form av prisutveckling, utan snarare i antal gjorda affärer.

Prisfallet vi sett under 2022 kommer säkerligen fortsätta en bit in i 2023. Vi tror inte på en “återhämtning” av priserna, men väl en stabilisering på en ny nivå.

Geografiska skillnader 

Stabiliseringen av priserna märks snabbast i Stockholm, följt av övriga storstäder. Men det är också på de marknaderna prisnedgången har varit som kraftigast och en majoritet av landets bostadsaffärer sker. Det finns också en hel del lokala marknader som inte märkt av en prisnedgång. 

Läge för en bra affär

För de som har behov av att förändra sin bostadssituation börjar det bli läge att ge sig ut på bostadsmarknaden. De som köpt sitt boende innan 2020 har i de allra flesta fall gjort en riktigt bra affär prismässigt.

Köper man nytt (och större), är bostadspriserna rejält rabatterade jämfört med för ett år sedan. Det gör att man får bättre betalt för det man säljer än det man köpte för och det kostar mindre att byta upp sig. 

Urbaniseringen fortsätter 

Inflyttningen till storstäder och regionala centra fortsätter under 2023. Men då allt fler har möjlighet att hybridarbeta gör att man kommer väga kostnader mot möjligheter på ett annat sätt än tidigare. I storstadsregionerna kommer kransområdena att vara vinnare.

Mindre nyproduktion de kommande åren

Efter pandemi och lågkonjunktur går nyproduktionen på sparlåga, vilket kommer påverka utbudet under både 2023 och 2024. Det kommer även att gynna successionsmarknaden, alltså där man köper en bostad som någon annan bott i.

Köpare letar efter energieffektiva bostäder i gott skick 

I grunden har det inte skett så mycket med människors preferenser sedan marknaden peakade. Bostäder i bra skick som inte kräver någon renovering är det de flesta letar efter under 2023. Energipriser och uppvärmning kommer fortsatt vara i fokus.

Köpare kommer premiera bostäder som är energieffektiva, vilket gör att man bör fundera på om energieffektivisering är en bättre renoveringskostnad än ren ytskiktsrenovering. För villor så är bostäder med solceller absolut något som kommer premieras av köpare.

Finansiera din renovering med ett energilån

Funktionella kvadratmeter i fokus  

Många som har möjlighet kommer vilja fortsätta hybridarbeta. Under pandemin såg vi att detta innebar att många letade efter större boenden. Men inför 2023 kommer även mindre lägenheter vara i fokus. Man kommer titta mer på funktionella kvadratmeter än “luftiga”.