2023 – året som vittnar om försiktighet

Efter ett år med sjunkande bostadspriser och ökande räntor kan vi se en tydlig inbromsning på prisnedgången. Detta trots signaler om fortsatta räntehöjningar.

Om vi jämför dagsläget med 2019, som kan liknas vid ett normalår, ligger bostadspriserna fortsatt högre för både villor och bostadsrätter. Med tanke på den låga mängd bostadsaffärer som gjorts, bör det finnas ett ökat behov av att byta bostad under andra halvan av 2023. Hur det blir kommer bero på alla förutsättningar som styr den underliggande försiktighet som påverkar både köpare och säljare. 

Över tid har det varit gynnsamt att äga sin bostad, oavsett upp- och nedgångar i marknaden. Bostadsaffären är en långsiktig sådan och bör behandlas därefter. 

Pernilla Schörling, vd på Mäklarhuset

Pernilla Schörling Mäklarhuset

I den här trendspaningen tittar Pernilla Schörling på hur första halvan av 2023 har sett ut, och vad vi kan förvänta oss av bostadsmarknaden under andra delen av året. 

Trenderna och förväntningarna på bostadsmarknaden 2023

Geografiska prisskillnader

Generellt ser vi prisrörelser först i Stockholm, tätt följt av Göteborg, sedan i övriga större städer och resten av landet. Trots fortsatt hög inflation, stigande räntor och oro i världen, har prisnedgången i Stockholm bromsat in under första halvåret, varav några månader uppåt. Sammanlagt för hela landet har villor stigit med ett par procent under maj–juli, medan bostadsrätter ligger still under samma period. 

Prisutvecklingen ser olika ut i landet

Oftast rapporteras det om prissnitt för hela landet, men man bör tänka på att det råder ganska stora skillnader geografiskt. Till exempel avslöjar prisutvecklingen att Norrbotten avviker från trenderna, där det är fortsatt hög efterfrågan på bostäder, framförallt villor. 

Är man i köp- eller säljtankar, har fastighetsmäklaren tillgång till all nödvändig data för respektive område som man kan ta stöd av inför beslut. 

För mer statistik, besök Svensk Mäklarstatistiks hemsida.

Svalt intresse för nyproduktion

Intresset för att köpa och sälja nyproduktion av bostäder har minskat, som en direkt följd av det ekonomiska läget. Det har lett till en högre efterfrågan på andrahandsmarknaden, som troligtvis kommer att fortsätta gynnas ett tag till. 

Bostadsbolagen har behövt hitta alternativa sätt att hitta boende till färdiga nyproduktioner. Bland annat kan man i vissa län numera hyrköpa en bostad. Det innebär att man hyr en bostad samtidigt som man har ett avtal med fastighetsägaren att bostaden kan köpas efter en viss tidsperiod. 

Kostnader som påverkar köparens val av bostad

Med ett ekonomiskt läge som det vi befinner oss i idag, påverkar alla delar som kostar pengar. Det kommer att vara fortsatt hög efterfrågan på energieffektiva bostäder, som är i bra skick och med ett bra läge. De som bor i villor med höga energikostnader kommer troligtvis vilja investera i mer effektiva alternativ för bland annat uppvärmning och minskad elförbrukning. 

En kostnad som vi tror köpare kommer att titta närmare på framöver är den för tomträtt, en så kallad tomträttsavgäld, oavsett om det gäller villa eller bostadsrätt.

Även belåningsgraden och framtida investeringsbehov i bostadsrättsföreningar kommer troligtvis bli mer intressant att undersöka i större utsträckning än tidigare. 

Köpare prioriterar det som förenklar vardagen

Det finns ytterligare delar som vi tror köpare inte kommer vara beredda att prioritera bort. Det handlar om sånt som påverkar både hushållsekonomin och enkelheten i livet, som färdvägar, närhet till skola, arbete och fritidsaktiviteter.

Ju mer vi närmar oss ett normalläge, desto mer kan vi se att bostadens standard, läget, resvägar och kollektivtrafik blir allt viktigare vid val av bostad. Köpare prioriterar det som förenklar vardagen.

Sälj först, köp sen 

För den som äger sin bostad och vill köpa nytt, är det en god idé att sälja innan man köper nytt. Intresset för den frågan är betydligt större nu än den tidigare varit. Man bör räkna med att det kan ta längre tid att sälja bostaden än det gjort tidigare.

Det kan vara viktigt att ställa in sig på att man inte får så mycket för sin bostad som man vill. Se till att ha en dialog med mäklaren, för att få ett rimlig uppskattat värde baserat på rådande läge.

Köpläget är bättre än för ett år sedan

Om man ska köpa en bostad, men inte äger någon sedan tidigare, är köpläget bättre nu än för ett år sedan. Vi kan nämligen se att prisnedgången har bromsat in. De framtida priserna kommer dock fortsätta påverkas av hushållens alla kostnader, som till exempel räntor, el, drivmedel och livsmedel. 

Räkna hur mycket du kan låna och ansök om bolån

Hybrid, distans eller på plats – påverkas bostadsmarknaden av arbetssättet? 

Olika företag väljer olika vägar för var arbetet ska utföras, vilket har kommit att ha en påverkan på hur man väljer att bo.

Vi vet inte hur det kommer att se ut över tid, men vi ser att pandemitidens efterfrågan på större bostäder har avtagit, och man söker nu effektiva bostadsytor med bra läge.