CSN och fribelopp – så mycket kan du tjäna

När du jobbar vid sidan av studierna får du ha inkomster på upp till ett visst belopp utan att ditt studiemedel påverkas. Det beloppet kallas för fribelopp. Hur stort fribeloppet är beror bland annat på din studietakt och på hur många veckor du får studiestöd under ett kalenderhalvår.

Hur fungerar fribeloppet?

Fribeloppet gäller för varje kalenderhalvår, 1 januari–30 juni och 1 juli–31 december. Har du högre inkomster än vad fribeloppet tillåter, har du inte rätt till lika stort studiemedel.

Det innebär att både ditt studielån och studiebidrag minskar. Har du överstigit fribeloppet, men redan fått lån och bidrag utbetalt, kan du bli återbetalningsskyldig till CSN.

Tänk på att

  • lönen räknas till det kalenderhalvår den betalas ut
  • inkomster under sommaren kan påverka dina bidrag och lån, även om du inte studerar då
  • fribeloppet gäller även om du bara har bidraget
  • meddela CSN om din inkomst ändras.

Hur stort är fribeloppet?

Hur stort ditt fribelopp är, det vill säga hur hög inkomst du får ha, baseras på hur många veckor du studerar med studiemedel. Det beror också på om du pluggar heltid eller deltid.

Ju mer du studerar, desto mindre får du tjäna för att inte påverka hur stort studiemedel du får. Hos CSN kan du se exakt vad som gäller för digÖppnas i nytt fönster

Beräkna din inkomst och anmäl den till CSN

När du ansöker om studiemedel hos CSN får du fylla i hur stora inkomster du tror att du kommer ha under det kalenderhalvår du ansöker för. Som inkomst räknas inte bara lön, utan även bland annat a-kassa, föräldrapenning och vinst från försäljning av bostäder och värdepapper.

Vad kan jag göra om jag tror att min inkomst kommer bli högre än fribeloppet?

Om du tjänar mer än vad fribeloppet tillåter får du mindre i studiemedel, både bidrag och lån. Om du tror att din inkomst kommer bli högre än fribeloppet kan du antingen ansöka om studiemedel för färre veckor, eller ändra studietakt.

Vad gör jag om jag inser att jag tjänat för mycket?

Skulle du tjäna mer än det belopp du angav i ansökan, måste du meddela det till CSN. Då justerar de ditt studiemedel, så att du får rätt summa utbetald. Gör du inte det blir du återbetalningsskyldig.

Detsamma gäller om du istället tjänar mindre än du angett i ansökan. Anmäler du det kan du då ha rätt till mer studiemedel.

Läs mer om hur du beräknar och anmäler dina inkomster på CSN:s hemsidaÖppnas i nytt fönster