Dataskyddsförordningen: en ny EU-förordning

Dataskyddsförordningen, kallad GDPR efter engelskans "general data protection regulation", är en ny EU-förordning som ersätter EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. 

Dataskyddsförordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter.

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018, och syftar bland annat till att

  • stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används
  • underlätta för näringslivet genom att förenkla regelverken på den digitala gemensamma marknaden
  • få organisationer att ta ansvar för hur de behandlar personuppgifter.

Kunduppgifter i Nordea

För oss i Nordea är det viktigt att behandla personuppgifter med största omsorg. Därför välkomnar vi den nya förordningen, eftersom den stärker våra kunders ställning och deras rättigheter till sina egna uppgifter. 

För oss som bank har dataskydd alltid varit centralt. Vi är beroende av våra kunders förtroende att hantera och skydda deras uppgifter. Först då kan vi erbjuda tjänster och råd som är anpassade till varje individs speciella behov. Vi värnar om detta förtroende.

Nordea använder personuppgifter av flera skäl:

  • för att uppfylla lagkrav om säker identifiering, utförande av betalningar, bekämpning av ekonomisk brottslighet, med mera
  • för att öppna nya konton, lämna offert på försäkringar eller andra tjänster
  • för att uppfylla konto- och tjänsteavtal
  • för att gå ut med nya erbjudanden och tjänster.

Dina personuppgifter och skyddet av dem är viktiga för oss

Vi använder dina personuppgifter för specifika ändamål som vi har informerat dig om eller som du har samtyckt till. Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha, eller de som lagen kräver att vi samlar in.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till andra om lagen kräver det eller om du har gett ditt godkännande. 

Du har exempelvis rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och i vissa fall kan du begära att dina personuppgifter raderas. Du har rätt att få ut dina personuppgifter och du har också rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig och hur vi använder dem.