Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Bankärenden inför årsskiftet för privatkunder

Inför årsskiftet behöver du planera dina bankärenden i förväg, eftersom det är många helgdagar. Här får du mer information om vad som gäller för olika typer av bankärenden för privatkunder.

 • Tänk på att det är få bankdagar mellan jul och nyår.
 • Registrera gärna betalningarna för bevakning när du får fakturorna. 
 • Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet. 
 • Posta kuvertbetalningarna i god tid.
 • Se dagar då bankkontoren har stängt.

Betalningar via Internetbanken, Mobilbanken och Talsvar

Vi har sammanställt datum och klockslag för olika typer av betalningar då betalningarna måste vara registrerade och signerade i våra Talsvar, Mobil- och Internetbanken för att mottagaren ska få pengarna före årsskiftet.

Internetbanken, Mobilbanken och Talsvar

 • PlusGirobetalning: senast klockan 15.50 den 30/12.
 • Bankgirobetalning: senast klockan 09.45 den 30/12.
 • Överföring till konto i annan bank: senast klockan 13.30 den 30/12.

Vid överföringar mellan transaktions-, löne- och sparkonton i Nordea i Sverige, via Internet, Talsvar och Swish finns pengarna på mottagarkontot omedelbart.

Köpa och sälja fonder

Den här informationen om registrering av köp- och säljorder före årsskiftet och säljlikvid gäller för direktsparande i fonder hos Nordea i Sverige.

Nordeafonder

För köp- och säljorder som ska bli utförd på kursdatum/kursdag före årsskiftet 2019/2020 är sista tidpunkt för att lägga order den 30 december 2019, innan klockan 15.30. Detta gäller för de flesta av Nordeas fonder, se undantagna fonder nedan. Order som registreras efter denna tidpunkt kommer att få kursdatum tidigast den 2 januari 2020.

Fonder med avvikande tider att registrera köp- och säljorder

För fonderna i tabellen nedan gäller andra tidpunkter när fondordern senast måste registreras för att den ska bli utförd på kursdagen den 30 december 2019. För Nordea European Smaller Companies, som handlas två gånger per månad, blir kursdagen 27 december 2019.

Fond

Datum

Klockslag

Nordea Far East Fund27 DecemberInnan kl 15:30
Nordea Globala Tillväxtmarknader27 decemberInnan kl 15:30
Nordea Nya Tillväxtmarknader27 decemberInnan kl 15.30
Nordea Japan Fund
27 decemberInnan kl 15:30
Nordea Asian Fund
30 decemberInnan kl 06:00
Nordea European Smaller Companies10 decemberInnan kl 15:30
Nordea Kinafond30 decemberInnan kl 15:00
Nordea Indien30 decemberInnan kl 15:00
Nordea Bostadsobligationsfond30 decemberInnan kl 12:00
Nordea Institutionella Räntefonden långa placeringar30 decemberInnan kl 12.00
Nordea Obligationsfond
30 decemberInnan kl 12:00
Nordea Private Banking Ränteportfölj30 decemberInnan kl 12:00
Nordea Swedish Bond Stars30 decemberInnan kl 12:00
Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global30 decemberInnan kl 12:00
Nordea Nora (One - Five)30 decemberInnan kl 12:00
Nordea Hållbarhetsfond (Försiktig, Balanserad, Tillväxt)30 decemberInnan kl 12:00

Säljlikvid

När du säljer fondandelar har du pengarna på ditt bankkonto hos oss två bankdagar efter kursdagen för säljordern. Om säljlikviden däremot skickas till en annan bank kan det ta längre tid att få in pengarna på kontot.

Vilket år en fondaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt fondinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.

Pensionsinbetalning

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst (max 10 prisbasbelopp). Läs mer om avdragsrätten.

Följande tider gäller för inbetalning till pensionskontot för att det ska rapporteras till Skatteverket som betalt under 2019.

 • Insättning via Internetbanken Privat: senast klockan 19.00 den 23/12.
 • Inbetalning via Kuvertgiro: oss tillhanda senast den 16/12.
 • Insättning på Nordeakontor: senast den 21/12.

Insättningar senare än angivna tider och datum kan komma att saknas i årsbeskeden eller förtryckta i deklarationen för 2019.

Alla extra insättningar som görs senast 31 december 2019 kan tas med i deklarationen om det finns ett kvittounderlag på insättningen.

Aktiehandel

Datum att skicka in uppdrag om överföringar av värdepapper för att flytten ska ske innan årsskiftet.

 • För uppdrag om flytt av Investeringssparkonto, ISK, från annat kontoförande institut: 16/12.
 • Uppdrag om flytt av värdepapper (även till Investeringskonto): 16/12.

Vilket år en värdepappersaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt värdepappersinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.

Betala via Nordea KuvertGiro

För att betalningsmottagaren ska få betalt innan årsskiftet måste kuvertet med dina girobetalningar vara Nordea tillhanda senast den 23/12.