Personuppgifter
Gemensamt skaderegleringsregister (GSR)
Klagomål
Avgifter för Nordea Liv & Pensions sparprodukter
Avtalspension
Familjepension, familjeskydd och efterlevandepension
Kapitalförsäkring Placera
Kapitalpension
Lånebetalningsskydd
Sjukförsäkring och premiebefrielse

Nordea Liv & Pensions behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
E-post: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
E-post: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar du mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter.Öppnas i nytt fönster

Gemensamt skaderegleringsregister (GSR)

Försäkringsbranschen har upprättat ett gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) för att motverka försäkringsbedrägerier.

Nordea Liv & Pension använder sig av GSR. När du anmäler en skada till oss kan vissa uppgifter i din skadeanmälan bli registrerade i GSR. Genom registret får vi också information om vilka skadeanmälningar du gjort tidigare och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag.

Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett informationsunderlag till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk för att identifiera oklara försäkringsfall. På så sätt kan försäkringsföretagen motverka utbetalning av försäkringsersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Med hjälp av GSR kan till exempel utbetalning av ersättning för samma skada från flera försäkringsföretag förhindras. Det kan också indikera att en kund har gjort onormalt många skadeanmälningar av liknande slag. Uppgifterna även kan användas i pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Registreringen av skadeanmälningar innebär att det behandlas vissa personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för registret är Skadeanmälningsregister (GSR) AB. 

För mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret, besök gsr.seÖppnas i nytt fönster.

Om du inte är nöjd

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar ber vi dig att i första hand kontakta ditt kontor för att få hjälp med ditt ärende. 

Om du inte är nöjd med kontorets svar har du möjlighet att vända dig till Kundombudsmannen eller till Klagomålsansvarig hos Nordea Liv & Pension. Hanteringen av klagomål hos Nordea är kostnadsfri för dig.

Kundombudsmannen Nordea Bank Abp, svensk filial, H4501, 105 71 Stockholm. 
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Klagomålsansvarig Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Avgifter för Nordea Liv & Pensions sparprodukter

Avgifter för kollektivavtalad tjänstepension
TjänstepensionFast årsavgiftKapitalavgiftFörvaltningsavgift
AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning65 kr0 %Se respektive vald fond
BTP1 med fondförvaltning0 kr0 %Se respektive vald fond
BTP1 Trygg förvaltning85 kr0,21 %0 %
BTPK med fondförvaltning85 kr0,20 %Se respektive vald fond
BTPK med garanti180 kr0,65 %0 %
ITP med fondförvaltning (2023)0 kr0 %Se respektive vald fond
ITP med premiegaranti (2023)0 kr0,11 %0,07 %
ITP Premiegaranti (2007-2010)0 kr0,22 %0,09 %
KAP-KL med traditionell förvaltning0 kr0,75 %1 %
SAF-LO med fondförvaltning (2014)65 kr0 %Se respektive vald fond
SAF-LO med premiegaranti (2009)65 kr0,12 %0 %
SAF-LO med fondförvaltning (tecknad före 2009)0 kr0,65 %Se respektive vald fond
SAF-LO med traditionell förvaltning (tecknad före 2009)0 kr0,75 %1 %
PA 16 avd. 2 med fondförvaltning112 kr0 %Se respektive vald fond
PA 16 avd. 2 med premiegaranti112 kr0,12 %0 %
PA 16 avd. 2 med traditionell förvaltning0 kr0,75 %1 %
Avgifter för kapitalförsäkringar
KapitalförsäkringFast årsavgiftKapitalavgiftFörvaltningsavgift
Framtidskapital0 kr0 %Se respektive vald fond/värdepapper
Framtidskapital (företag)0 kr0,1-0,4 %Se respektive vald fond/värdepapper
Kapitalförsäkring Placera180 kr0,3-0,4 %Se respektive vald fond/värdepapper
Kapitalförsäkring Private Banking0 kr0,1-0,3 %Se respektive vald fond/värdepapper
Kapitalpension353 kr0,5-0,6 %Se respektive vald fond
Stabil Pension0 kr0,9 %0 %

Se prislistan för värdepappershandelÖppnas i nytt fönster för information om avgifter för handel inom Framtidskapital och Kapitalförsäkring Private Banking.

Avgifter för privata pensionsförsäkringar
PensionsförsäkringFast årsavgiftKapitalavgiftFörvaltningsavgift
Ålderspension Fond0 kr0 %Se respektive vald fond
Ålderspension Fond (tecknad före april 2022)180 kr0,40 - 0,55 %Se respektive vald fond
Ålderspension Garanti180 kr0,75 %0 %
Ålderspension Traditionell Förvaltning (nytecknas ej)0 kr0,75 %1 %
Avgifter för individuell tjänstepension
TjänstepensionFast årsavgiftKapitalavgiftFörvaltningsavgift
Tjänstepension Fond*180 kr0,75 %Se respektive vald fond
Tjänstepension Depå*180 kr0,75 %Se respektive vald fond/värdepapper
Tjänstepension Garanti180 kr0,75 %0,14–0,15 %
Tjänstepension Traditionell Förvaltning0 kr0,75 %1 %

*Om en individuell tjänstepension som ligger i fribrev flyttas till en fond- eller depåförsäkring gäller endast avgifter för valda fonder och/eller courtage vid handel i enskilda värdepapper. Nordea Liv & Pension har tagit bort den fasta årsavgiften samt kapitalavgiften vid flytt till fond- eller depåförsäkring. En pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev.

Avtalspension (kollektivavtalad tjänstepension)


Hållbarhetsrapporter för de sparprodukter Nordea Liv & Pension förvaltar finns här.Öppnas i nytt fönster

Avtalspension ITP

Villkor - ITP med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - ITP med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för ITP entrélösning i fondförvaltningÖppnas i nytt fönster


Villkor - ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster


Äldre ITP-produkter som inte nytecknas

ITP Ålderspension med premiegaranti (2007-2010) (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

ITP Ålderspension Fond + Trad (1998-2007) (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönsterAvtalspension PA 16 (tidigare PA 03)

PA16 med fondförvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för PA 16 entrélösning i fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

PA16 med premiegaranti (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade uppgifter för PA 16 med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

PA16 med traditionell förvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för PA 16 med traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönsterAvtalspension AKAP-KR/KAP-KL

Villkor - AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för AKAP-KR/KAP-KL entrélösning i fondförvaltningÖppnas i nytt fönster


Äldre KAP-KL-produkter som inte nytecknas

KAP-KL med traditionell förvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för KAP-KL med traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönsterAvtalspension SAF-LO

Villkor - SAF-LO 2014 med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation SAF-LO 2014 med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för SAF-LO 2014 entrélösning i fondförsäkringÖppnas i nytt fönster


Äldre SAF-LO-produkter som inte nytecknas

SAF-LO 2009 med premiegaranti (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för SAF-LO 2009 med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

SAF-LO med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009, nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för SAF-LO entrélösning i fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

SAF-LO med traditionell förvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för SAF-LO med traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönsterAvtalspension BTP1/BTPK

Villkor - BTPK med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTPK med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för BTPK entrélösning i fondförvaltningÖppnas i nytt fönster


Villkor BTPK med garantiÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTPK med garantiÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för BTPK med garantiÖppnas i nytt fönster


Villkor - BTP1 med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTP1 med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för BTP1 entrélösning i fondförvaltningÖppnas i nytt fönster


Villkor - BTP1 med Trygg förvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTP1 med Trygg förvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för BTP1 med Trygg förvaltningÖppnas i nytt fönster