Villkor, förköpsinformation och blanketter

Här hittar du villkor, förköpsinformation och faktablad för alla våra produkter. Vi har också samlat några av de blanketter som du kan ha användning av samt information om behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Nordea Liv & Pension

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicy. Öppnas i nytt fönster

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
Epost: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
Epost: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar ni mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster

Klagomål
Avtalspension
Familjepension, familjeskydd och efterlevandepension
Kapitalförsäkring Placera
Kapitalpension
Lånebetalningsskydd
Tjänstepension
Prisuppgifter