Bevis är intressanta placeringar som tas fram med bankens analys och aktuella marknadsförutsättningar som utgångspunkt. Med vissa bevis får du mer än marknadens värdeuppgång medan andra ger en positiv avkastning när marknaden är oförändrad, eller till och med faller.

Aktuellt erbjudande Om Bevis Priser och villkor Aktuellt erbjudande

Aktuellt erbjudande

Just nu har vi inget aktuellt erbjudande. Du hittar våra utestående bevis under rubriken Utgivna placeringar till höger.

Om Bevis

Mer fakta

Ett Bevis är ett icke kapitalskyddat värdepapper som är kopplat till utvecklingen på en marknad, exempelvis aktie-, kredit-, råvaru- eller valutamarknaden. Beviset benämns efter den marknad det är kopplat till, det vill säga aktiebevis, kreditbevis och så vidare.

Ett Bevis kan vara konstruerat så att det exempelvis finns en begränsning på hur stor avkastningen kan bli, att det finns ett visst skydd på hur mycket Beviset kan falla i värde eller att beviset ger en avkastning trots att marknaden inte förändrats i värde, eller en kombination av dessa.

Nordeas Bevis erbjuds under en anmälningsperiod normalt sett cirka 4 veckor.

En placering i ett Bevis kan innebära att du kan förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Både risk och avkastning bestäms av utvecklingen på den marknad som Beviset är kopplat till, men även av Bevisets konstruktion. I marknadsföringsmaterialet (broschyren) för respektive Bevis finns en beskrivning av både den marknad som Beviset är kopplat till och Bevisets konstruktion. Det är därför viktigt att du läser broschyren för aktuellt erbjudande.

Risker

Det finns risker som är förknippade med köp av Bevis, vilket bland annat innebär att det inte är säkert att du får tillbaka hela ditt placerade belopp. Både risk och avkastning bestäms av utvecklingen på den marknad som Beviset är kopplat till, men även av Bevisets konstruktion. I och med att ett Bevis är kopplat till utvecklingen på en marknad så är det viktigt att förstå riskerna som är förknippade med denna marknad. Generellt kan sägas att ett Bevis som är kopplat till aktiemarknaden har högre risk än ett Bevis som är kopplat till räntemarknaden.

I marknadsföringsmaterialet (broschyren) för respektive Bevis finns en beskrivning av både den marknad som beviset är kopplat till och Bevisets konstruktion. Det är därför viktigt att du alltid läser broschyren för aktuellt erbjudande.

Priser och villkor

Priser

Priset är normalt 10.000 kronor per bevis. När du köper ett bevis betalar du ett courtage, som normalt är 2 procent av priset.