Hållbarhet, entreprenörskap och tillväxt

– klimatomställning i norra Sverige

Norra Sverige står inför en historisk tillväxtfas och ett växande kompetensbehov. Vi har skapat Nordea Summit North för att sätta ljuset på de stora investeringar som nu sker i regionen, och som kommer att skapa inflyttning och behov av kompetens och kapital. Där har vi som bank en viktig roll att spela i omställningen – att hjälpa våra kunder med grön finansiering, nätverk och expertis.

Nordea sammanför under evenemanget näringsliv, investerare och experter för att belysa och starta dialog.

Nordea Summit North pågår den 2-5 oktober 2023 i Norrbotten och Västerbotten, fysiskt på plats men också i digitala kanaler med livesända event.

Du är välkommen att lyssna in på ett spännande panelsamtal med företrädare från Nordea och aktörer i norra Sverige. Temat för årets panelsamtal är ”Hur bygger vi attraktiva och hållbara samhällen".

Panelsamtal "Hur bygger vi attraktiva och hållbara samhällen?”

Välkommen att anmäla dig till seminariet "Hur bygger vi attraktiva och hållbara samhällen?”.

Datum och tid: 5 oktober 2023 klockan 15.30.