Så blir skatten på ISK 2024

Statslåneräntan per den 30 november 2023 är fastställd till 2,62 %. 

Schablonräntan är statslåneräntan plus en procentenhet, alltså 3,62 %.  Schablonintäkten ska sedan beskattas med 30 %. 30 % av 3,62 % = 1,086 %. 

Skatten på ISK för 2024 blir 1,086 %. Detta är en uppgång från 0,882 % under 2023 och 0,375 % under 2022.

Så räknar du ut skatten på ISK

Som en följd av det låga ränteläget har vi vant oss vid en låg schablonbeskattning på investeringssparkonto (ISK). Det senaste året höjdes dock beskattningen till 0,882 procent på kapitalet, jämfört med 0,375 procent året innan. Och nu är det dags för ytterligare en höjning till 1,086 procent.

Räkneexempel: Om du har 100 000 kronor investerat på ditt ISK blir skatten 1 086 kronor under 2024 jämfört med 882 kronor för 2023. 

Tips när schablonskatten höjs

Hur ska man tänka kring det sparande man har i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring nu när schablonskatten höjs? Private Bankings affärsjurist Rickard Krantz lyfter det viktigaste du ska tänka på.

  • Var noggrannare med att titta på avkastningen på investeringarna. För att det ska vara förmånligare att spara pengarna i en ISK jämfört med en depå, behöver avkastningen på ens investeringar överträffa schablonintäkten. För 2024 landar schablonintäkten på drygt 3,6 procent. Det innebär alltså att man behöver få en avkastning på över 3,6 procent på ens investeringar på ISK eller kapitalförsäkring.
    – Rent historiskt har investeringar i aktier generellt klarat den brytpunkten över tid, så även om skatten höjs är det fortfarande förmånligt, säger Rickard Krantz.
  • När man tittar historiskt och över tid har det varit förmånligt rent skattemässigt att ha ISK eller en kapitalförsäkring – även när vi har haft högre räntenivåer. Att gå i och ur dessa sparformer är inte att rekommendera av flera skäl. 
  • Har man placerat i enskilda värdepapper i sin kapitalförsäkring är det viktigt att man framöver tänker på att ha lite mer likvida medel än tidigare i sin försäkring för att täcka kostnader för avgift och skatt. Har man istället placerat i Nordea-fonder så sköter Nordea Liv & Pension detta automatiskt.
  • Tänk på att du kan kvitta utgiftsräntor mot schablonintäkt på ISK, men inte på kapitalförsäkringar, eftersom avkastningsskatten betalas direkt av försäkringsbolaget och därmed inte passerar den privata deklarationen. När vi nu ser högre räntor framför oss blir det förstås mer angeläget att kunna utnyttja rätten till ränteavdrag.

Kom ihåg – alla pengar på ditt ISK beskattas

Fördelen med ett investeringssparkonto är att du inte behöver deklarera varken vid vinst eller förlust, eftersom ett ISK schablonbeskattas. Det är såklart bekvämt, men det betyder att du måste betala en årlig skatt på alla pengar på ditt ISK, oavsett om de är investerade eller inte.

Om pengarna inte är placerade i ett sparande kan de inte växa. De riskerar därför istället att minska, när skatten dras i samband med deklarationen. Så kom ihåg att investera alla dina pengar på ditt ISK.  

Investera pengarna på ditt ISK

Investera dina likvida medel på ditt ISK i nätbanken eller i appen.

Logga in i nätbanken Öppnas i nytt fönster