Vi arbetar för att din röst som andelsägare ska bli hörd

Har du tänkt på att när du investerar i en aktiefond så är du också indirekt med och äger en mängd aktier i ett antal olika bolag. Och som aktieägare har man rättigheten att göra sin röst hörd vid bolagens stämma.

I egenskap av fondförvaltare så för vi din talan som andelsägare vid stämmorna. Vi tar detta uppdrag på stort allvar och röstar på över 4000 bolagsstämmor varje år! 

Skapa värde för alla andelsägare

Nordeas fonder finns till för att skapa värde för alla andelsägare. Som Nordens största fondförvaltare samlar vi dessutom på oss en enorm ägarkraft, där vi har ett ansvar att agera för andelsägarnas bästa. Det är här vårt Corporate Governance-team kommer in i bilden.

– Bolagsstyrning innebär att analysera våra investeringar, skapa och dela med oss av bästa praxis och påverka de företag vi investerar i för att hjälpa till att styra dem mot det vi tror kommer att skapa mest värde för våra andelsägare, säger Richard Torgerson, Corporate Governance-specialist på Nordea Funds.

Förvaltningsuppdraget och ägaruppdraget

Teamet arbetar i nära relation med Nordeas team för ansvarsfulla investeringar och investeringsorganisationerna både i Norden och i Luxemburg, men också med externa portföljförvaltare.

– Man kan säga att teamet för ansvarsfulla investeringar arbetar med påverkansarbetet utifrån förvaltningen av våra fonder och vi i Corporate Governance-teamet utifrån ägaruppdraget, säger Richard Torgerson.

Alla beslut är våra egna

Bolagens årsstämma ligger ofta på våren och det är en hektisk tid för teamet. För även om teamet tar in rekommendationer som bygger på Nordeas principer och instruktioner, är inget enskilt beslut automatiserat. Corporate Governance-teamet fattar alltid egna beslut baserade på rekommendationer från teamet för ansvarsfulla investeringar, leverantörer, eller utifrån egna beslutsunderlag.

– Vi tar del av allt bakgrundsmaterial till rekommendationerna, ställer frågor – och fattar ett eget, självständigt beslut. Ju större ägare vi är, desto mer avgörande är vårt beslut och mer kraft läggs på det, säger Richard Torgerson.

Därför behöver Nordea sällan stå på barrikaderna

Så långt som möjligt för Nordeas Corporate Governance-team dialogen med bolagen i olika frågor långt före årsstämmorna. Det har visat sig vara en framgångsrik väg, som också innebär att Nordea inte så ofta behöver stå på barrikaderna för att utöva påverkan kring hur ett bolag styrs.

Valberedning

Utöver att arbeta med bolagsstyrningen tar Corporate Governance-teamet även på sig ansvaret att Nordea går in i de valberedningar i de bolag där vi ges erbjudande. Valberedningen lämnar förslag till bolagsstämman om bland annat ersättningsnivåer till ledning, styrelse och revisorer, styrelsens sammansättning, liksom posten som ordförande.

– Vi har som policy att acceptera de erbjudanden om att sitta med i valberedningar som vi får. Det brukar röra sig om 40–50 valberedningar per år, säger Richard Torgerson.

Här kan du se vilka valberedningar vi sitter i.

Våra principer och aktiviteter

Varje år skriver vi en rapport som går in i mer detalj kring de aktiviteter vi utfört under perioden. Den berättar om specifika händelser och teman för just det året. Du hittar den senaste rapporten här nedanför (endast på engelska).

Coporate Governance Activities 2022

Du kan också ta del av de principer som ligger till grund för vårt arbete med Corporate Governance.

Corporate Governance Principles

Läs mer om aktivt ägarskap

I Nordea Fondmagasinet kan du läsa en mängd artiklar som förklarar vårt arbete med aktivt ägarskap, också med tydliga bolagsexempel.

Till Fondmagasinet Öppnas i nytt fönster