Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Woman wearing headset.

Frågor och svar om placeringsavgifter

På den här sidan hittar du fler frågor och svar om placeringsavgifter

Frågor och svar

Var ser jag avgifterna för mina kapital- och pensionsförsäkringar?

Avgifterna för placeringar i kapital- och pensionsförsäkringar i Nordea Liv & Pension redovisas separat i Internetbanken Privat, under fliken Spara och placera/ Pension och kapitalförsäkring, eller i ett brev från Nordea Liv & Pension. Företagskunder och minderåriga får rapporten per brev.

Är det här nya avgifter?

Nej, detta är inga nya avgifter. Avgifterna är redan betalda genom att de automatiskt dragits från utvecklingen i dina placeringar föregående år. Du behöver alltså inte göra något med anledning av den här rapporten.

Varför skiljer sig uppgifterna i den här rapporten från andra årsbesked och rapporter från Nordea?

Uppgifterna kan skilja sig från de du ser i andra rapporter som du får från Nordea, eftersom dessa rapporter till exempel kan omfatta andra typer av instrument. Kostnaderna aggregeras från många olika system som kan ha olika tidpunkter för beräkning av kostnaderna.

Varför skiljer sig kostnaderna från faktabladet?

Den kostnadsinformation du fått inför köp är uppskattade och innehåller inte kostnader som inte är kända i förväg, t.ex. transaktionskostnader. Kostnadsrapporten bygger på faktiska kostnader under det gångna kalenderåret.

Andra Nordeakunder har fått sin rapport, varför har jag inte fått min?

Rapporten distribueras i olika omgångar med start i andra kvartalet.