Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Woman wearing headset.

Frågor och svar om placeringsavgifter

På den här sidan hittar du fler frågor och svar om placeringsavgifter

Frågor och svar

Var ser jag avgifterna för mina kapital- och pensionsförsäkringar?

Avgifterna för placeringar i kapital- och pensionsförsäkringar i Nordea Liv & Pension redovisas separat i Internetbanken Privat, under fliken Spara och placera/ Pension och kapitalförsäkring, eller i ett brev från Nordea Liv & Pension.

Varför har ni inte visat mina kostnader tidigare år?

Du har kunnat se dina kostnader även tidigare, t. ex. på årsbesked, dock inte lika detaljerat. För att du ska få en tydlig bild och lättare kunna jämföra kostnader för dina investeringsprodukter- och tjänster har vi nu sammanställt dem i en rapport.

Är det här nya avgifter?

Nej, detta är inga nya avgifter, utan endast ett nytt och mer detaljerat sätt att visa dem på. Avgifterna är redan betalda genom att de automatiskt dragits från utvecklingen i dina placeringar. Du behöver alltså inte göra något med anledning av den här rapporten.

Varför skiljer sig uppgifterna i den här rapporten från andra årsbesked och rapporter från Nordea?

Uppgifterna kan skilja sig från de du ser i andra rapporter som du får från Nordea, eftersom dessa rapporter t. ex. kan omfatta andra typer av instrument. Kostnaderna aggregeras från många olika system som kan ha olika tidpunkter för beräkning av kostnaderna.

Varför skiljer sig kostnaderna från faktabladet?

Den kostnadsinformation du fått inför köp är uppskattade och innehåller inte kostnader som inte är kända i förväg, t.ex. transaktionskostnader. Kostnadsrapporten bygger på faktiska kostnader under det gångna kalenderåret.

Andra Nordeakunder har fått sin rapport, varför har jag inte fått min?

Rapporten distribueras i olika omgångar med start i andra kvartalet.