Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Därför ställer vi frågor

Har du fått ett brev av oss gällande att vi saknar information om dig eller ditt företag? Här kan du läsa mer om varför vi behöver ställa frågor om dig som kund. Har du ytterligare frågor om detta är du välkommen att ringa oss.

Varför kontaktar vi dig?

Vi kontaktar dig för att vi behöver uppdatera den information vi har om dig. I Nordea arbetar vi aktivt med att skydda dina ekonomiska intressen. I vårt uppdrag ingår det att vara med och bekämpa bedrägerier, ID-stölder och ekonomisk brottslighet som penningtvätt och terroristfinansiering. För att kunna sköta det uppdraget måste vi ha korrekt kännedom om hur du använder våra produkter och tjänster. Därför ber vi dig att svara på några frågor. 

Vad händer om vi inte får in informationen?

Om vi inte får in information om dig eller ditt företag och syftet med de tjänster du har hos oss får vi inte genomföra vissa transaktioner eller erbjuda nya tjänster. Även om du eller ditt företag redan är kund kan vi sakna information eller behöva uppdatera den för att få erbjuda några av våra tjänster. Då måste du på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter. 

Vilken typ av information kan vi behöva av dig?

  • Vi behöver dokument som bekräftar din identitet och adress, till exempel ditt pass, körkort eller annat officiellt id-kort med foto. 
  • Vi är skyldiga att fråga dig om syftet med transaktioner, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etcetera.
  • Om det behövs frågar vi också efter dokumentation av registreringen av ditt företag och kontrollerar att du har rätt att företräda företaget. 
  • Vi kan också behöva fråga dig om du har en framträdande offentlig position, i statsförvaltning eller liknande. 

Om Penningtvättslagen

I mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland andra banker används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Penningtvättslagen omfattar banker och andra finansiella institut, som livförsäkrings- och värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag samt bolag som ger ut elektroniska pengar.

I korthet innebär lagen att Nordea Liv & Pension måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Därför måste vi ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds. Lagen innebär att du alltid måste legitimera dig när du vill utföra dina tjänster, till exempel när du vill öppna ett konto, starta en utbetalning eller göra en transaktion. Vi måste också fortlöpande följa dina transaktioner för att säkerställa att pengarna inte kommer från brottslig verksamhet för att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet, så kallad penningtvätt. För att vi inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är vi även skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. 

Läs mer om PenningtvättÖppnas i nytt fönster.