Talande kortläsaren NRC1 SE

Talande kortläsare för internet- och telefontjänster

Kortläsaren används för bankärenden i Nordeas nätbank och för Nordeas telefontjänster. Med kortläsaren kan du också genomföra köp på internet. För att genomföra dina ärenden behöver du ditt bank- eller kreditkort eller ditt inloggningskort och din PIN-kod.

Nedan finns information om hur den talande kortläsaren ser ut och fungerar samt instruktioner om hur du genomför transaktioner som privatkund eller företagskund. 

Information om kortläsare
Instruktion - privatkund
Instruktion - företagskund

Information om kortläsare

I texten nedan får du information om hur du använder den talande kortläsaren samt en beskrivning på hur den ser ut och vilka funktioner som finns.  Kortlasare-talande-nytt-kort-218x495 

Så här ser kortläsaren ut

Överst på kortläsaren finns en display. Den visar samma information som läses upp i hörlurarna. Nedanför displayen finns fem rader med knappar.

 • Översta raden, från vänster: Blå knapp LOGIN. Vit knapp BUY. Vit knapp CODE. Blå knapp SIGN.
 • Andra raden: Siffrorna 1 till 3.
 • Tredje raden: Siffrorna 4 till 6.
 • Fjärde raden: Siffrorna 7 till 8.
 • Nedersta raden, från vänster: Gul knapp C. Siffran 0. Grön knapp OK.

Övriga knappar och funktioner

 • Repetera knapp, en grå knapp på vänster sida om kortläsaren som repeterar informationen som visas i displayen. PIN-koden repeteras dock aldrig.
 • Volymratt, är räfflad och finns nere i högra hörnet på kortläsaren.
 • Hörlursuttag, finns nere i vänstra hörnet på kortläsaren. En hörsnäcka följer med kortläsaren men du kan också använda egna hörlurar eller högtalare.
 • Lysdiod, finns strax ovanför hörlursuttaget. Lysdioden lyser när kortläsaren är igång.
 • För varje knapptryckning som görs på kortläsaren ges ett litet ljud som bekräftelse.
 • USB-sladden som följer med kortläsaren används vanligen inte.

Starta kortläsaren

Du startar kortläsaren genom att sätta in ditt kort. Om kortet redan sitter i kortläsaren och displayen har slocknat, trycker du på OK-knappen.

Välja funktion

Du väljer funktion med hjälp av knapparna högst upp på kortläsaren. Knappen LOGIN används vid inloggning i Nordeas internettjänster. Knappen SIGN används för att signera transaktioner i Nordeas internet- och telefontjänst. Knapen BUY används för att bekräfta kortköp via internet.

Mata in koder 

Använd sifferknapparna för att mata in kontrollkod eller annan information som kortläsaren ber om. Använd knappen Repetera för att kontrollera att inmatningen blev rätt. Tryck på knappen OK för att godkänna inmatningen.

Radera felaktig inmatning

För att radera den senast inmatade siffran, tryck på knappen C. För att radera all inmatning, håll inne knappen C i ett par sekunder.

Stänga av kortläsaren

För att stänga av kortläsaren tar du ut kortet ur kortläsaren, annars slocknar kortläsaren av sig själv när två minuter har passerat. Tio sekunder innan kortläsaren stängs av hörs fem korta pip som varning. För att förhindra att kortläsaren stängs av, tryck på någon av knapparna.

Instruktion för dig som är privatkund

Använd ditt bank- eller kreditkort i kortläsaren. Om du saknar bank- eller kreditkort från Nordea kan du få ett speciellt inloggningskort. Sladden till kortläsaren används inte.

Logga in i nätbanken

 1. Välj fliken för e-kod på inloggningssidan.
 2. Skriv in personnummer på inloggningssidan.
 3. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt kort.
 4. Kortläsaren säger "Välj funktion". Tryck på knappen LOGIN högst upp till vänster på kortläsaren.
 5. Kortläsaren säger "Kontrollkod". Knappa in den sexsiffriga kontrollkod som står på inloggningssidan. Bekräfta med knappen OK längst ner till höger på kortläsaren.
 6. Kortläsaren säger "KortPIN". Knappa in PIN-koden till ditt kort. Tryck OK.
 7. Kortläsaren läser upp en niosiffrig svarskod, som du anger på inloggningssidan.
 8. Klicka på "Logga in" på inloggningssidan.

Signera uppdrag i nätbanken

 1. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt kort.
 2. Kortläsaren säger "Välj funktion". Tryck på knappen SIGN högst upp till höger på kortläsaren.
 3. Kortläsaren säger "Kontrollkod". Knappa in den sexsiffriga kontrollkod som visas i nätbanken. Bekräfta med knappen OK längst ner till höger på kortläsaren.
 4. Kortläsaren säger "KortPIN" Knappa in PIN-koden till ditt kort. Tryck OK.
 5. Kortläsaren läser upp en niosiffrig svarskod, som du anger i nätbanken.
 6. Klicka på "Signera" i nätbanken.

Logga in i telefontjänsterna

Kortläsaren används inte vid inloggning i telefontjänsterna. När du ringer Kundservice anger du ditt personnummer och din personliga kod. I Talsvar för PlusGirokonto anger du ditt kontonummer och din kontokod.

Signera uppdrag i telefontjänsterna

 1. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt kort.
 2. Kortläsaren säger "Välj funktion". Tryck på knappen SIGN högst upp till höger på kortläsaren.
 3. Kortläsaren säger "Kontrollkod". Tryck fyrkant på telefonen. Telefonrösten ger dig en tvåsiffrig kontrollkod. Knappa in kontrollkoden i kortläsaren. Tryck OK längst ner till höger på kortläsaren.
 4. Kortläsaren säger "KortPIN". Knappa in PIN-koden till ditt kort. Tryck OK.
 5. Kortläsaren läser upp en niosiffrig svarskod, som du trycker in på telefonen. Avsluta med fyrkant.

Så här bekräftar du kortköp via internet

 1. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt kort. Endast bank- och kreditkort kan användas för handel på internet.
 2. Kortläsaren säger "Välj funktion". Tryck på knappen BUY, andra knappen från vänster högst upp på kortläsaren.
 3. Kortläsaren säger "Kontrollkod". Knappa in den sexsiffriga kontrollkod som visas på internetsidan. Bekräfta med knappen OK längst ner till höger på kortläsaren.
 4. Kortläsaren säger "KortPIN". Knappa in PIN-koden till ditt kort. Tryck OK.
 5. Kortläsaren läser upp en niosiffrig svarskod, som du anger på internetsidan.
 6. Klicka på "Fortsätt" på internetsidan.

Instruktion för dig som är företagskund

Använd ditt Inloggningskort eller eID-kort i kortläsaren vid kontakt med Nordeas Internet- och Telefontjänster. Använd ditt bank- eller kreditkort i kortläsaren vid kortköp via internet. Sladden till kortläsaren används endast för e-legitimation.

Logga in i Nordea Business eller Corporate Netbank

 1. Välj fliken för e-kod på inloggningssidan.
 2. Skriv in personnummer på inloggningssidan.
 3. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt Inloggningskort eller eID-kort.
 4. Kortläsaren säger "Välj funktion". Tryck på knappen LOGIN högst upp till vänster på kortläsaren.
 5. Kortläsaren säger "Kontrollkod". Knappa in den sexsiffriga kontrollkod som står på inloggningssidan. Bekräfta med knappen OK längst ner till höger på kortläsaren.
 6. Kortläsaren säger "KortPIN". Knappa in PIN-koden till ditt kort. Tryck OK.
 7. Kortläsaren läser upp en niosiffrig svarskod, som du anger på inloggningssidan.
 8. Klicka på "Logga in" på inloggningssidan.

Signera uppdrag i Nordea Business eller Corporate Netbank

 1. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt Inloggningskort eller eID-kort.
 2. Kortläsaren säger "Välj funktion". Tryck på knappen SIGN högst upp till höger på kortläsaren.
 3. Kortläsaren säger "Kontrollkod". Knappa in den sexsiffriga kontrollkod som visas i Internettjänsten. Bekräfta med knappen OK längst ner till höger på kortläsaren.
 4. Kortläsaren säger "KortPIN". Knappa in PIN-koden till ditt kort. Tryck OK.
 5. Kortläsaren läser upp en niosiffrig svarskod, som du anger i Internettjänsten.
 6. Klicka på "Signera" i Internettjänsten.

Bekräfta kortköp via internet

 1. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt bank- eller kreditkort.
 2. Kortläsaren säger "Välj funktion". Tryck på knappen BUY, andra knappen från vänster högst upp på kortläsaren.
 3. Kortläsaren säger "Kontrollkod". Knappa in den sexsiffriga kontrollkod som visas på Internetsidan. Bekräfta med knappen OK längst ner till höger på kortläsaren.
 4. Kortläsaren säger "KortPIN". Knappa in PIN-koden till ditt kort. Tryck OK.
 5. Kortläsaren läser upp en niosiffrig svarskod, som du anger på Internetsidan.
 6. Klicka på "Fortsätt" på Internetsidan.

Använda e-legitimation

I många av Nordeas företagstjänster kan du logga in med e-legitimation. Koppla kortläsaren till datorn med den tillhörande sladden, sätt i ditt Inloggningskort eller eID-kort och klicka på "Logga in" på inloggningssidan.

Innan du kan använda e-legitimation kan du behöva installera viss programvara på din dator. Den talande kortläsaren installeras på samma sätt som den vanliga kortläsaren.