Nordeas bankapp ger dig möjlighet att utföra vissa grundläggande banktjänster. För dessa banktjänster gäller Nordeas allmänna villkor Anslutning till Nordea via Internet och telefon (i förekommande fall Anslutning till Nordea via Internet och telefon för omyndig). För information om Nordeas behandling av personuppgifter i anslutning till tjänsterna hänvisar vi till de allmänna villkoren.

För att kunna använda bankappen behandlas dessutom vissa personuppgifter i bankappen och bankappen behöver ha tillgång till ett antal åtkomster i din telefon, som framgår nedan.

Bankappen har åtkomst till följande i telefonen

  • Åtkomst till Internet. För att bankappen ska kunna kommunicera med Nordeas system i samband med utförande av banktjänsterna och vid annan kommunikation med Nordea.
  • Åtkomst till bildgalleriet. För att möjliggöra användande av bilder i samband med transaktioner. Bilderna sparas inte av Nordea.
  • Åtkomst till kamera. För att kunna använda QR-kodsläsaren.

Bankappen behandlar följande personuppgifter

  • Kontouppgifter, genomförda transaktioner, kommande transaktioner och liknande. För att du ska kunna utföra banktjänster via bankappen behandlas uppdaterade konto- och transaktionsuppgifter så länge appen är aktiverad.
  • Personnummer. För att underlätta inloggning kan du, om du vill, spara ditt personnummer i inloggningsrutan. Din personliga kod sparas inte och måste alltid fyllas i vid inloggning.
  • Finansiella kontakter. För att genomföra betalningar och överföringar behandlas namn- och kontouppgifter om dina finansiella kontakter.
  • IP-adresser. För att förhindra och utreda olika former av brottsliga attacker och incidenter loggar Nordea IP-adresser. Informationen kan komma att lämnas ut till rättsvårdande myndigheter.

Bankappen lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i annan utsträckning än vad som krävs för att utföra de uppdrag som beordras av dig som kund, exempelvis vid överföringar. All information som används för utförande av banktjänster rensas från bankappen när sessionen avslutas och appen stängs.

Det är Nordea Bank Abp, filial i Sverige som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För närmare information om dina rättigheter kontakta Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm.