Ansökan om Solcellslån

  • 1 Om lånet
  • 2 Om dig
  • 3 Intyga Nordeas villkor
  • 4 Granska och skicka in
  • 5 Tack!

Om lånet

Du hittar referensnumret till vänster på din offert från Vattenfall.
Lånebeloppet avser endast kostnaden på offerten för solcellerna och installation av dessa. Du behöver ansöka om jämna 5000-tal (t.ex. 55 000 kr istället för 56 200 kr).
Har du precis skaffat appen och nätbanken och kan inte ditt kontonummer? Skriv 000, så fyller vi i ditt kontonummer åt dig.

Om dig

Uppgifter om huvudsökande

Uppgifter om hushållet

Tänk på att ange dina och din eventuella medsökandes gemensamma uppgifter.

Fyll i beloppet på ditt bolån, om du inte har något skriver du 0.
Om du inte har andra lån/krediter skriver du 0.

Uppgifter om medsökande

När ansökan skickas in kommer medlåntagaren att informeras om vem som är huvudsökande för lånet, lånebeloppets storlek och utbetalningskonto. Medlåntagaren måste godkänna lånet separat.

Intyga Nordeas villkor

Genom att skicka in ansökan försäkrar jag/vi att uppgifterna i ansökan är riktiga och fullständiga för mig och min medsökande, samt att min medsökande har godkänt ansökan och har informerats om och samtycker till följande:

  • Jag/vi godkänner att Nordea tar kreditupplysning och kommunicerar med mig via SMS, samt att lämnade uppgifter kan delges en eventuell medsökande.
  • Jag/vi intygar också att jag har tagit del av Nordeas dataskyddspolicy. En förutsättning för vi ska kunna ge dig så snabbt svar som möjligt är att vi använder oss av automatiserat beslutsfattande.
  • Jag/vi godkänner att Nordea meddelar Vattenfall om lånet har beviljats eller inte samt lånesumma.

Svar på ansökan kommer att skickas till både huvudlåntagare och eventuell medlåntagare via Nordeas meddelandetjänst, som du hittar i appen och nätbanken.