Redovisning publiceras i januari varje år

Redovisningen skapas en gång per år och publiceras i januari. Det skapas en redovisning per konto, oavsett om kontot har belastats av någon av avgift eller inte.

Enligt ett EU-direktiv ska banker redovisa de avgifter som är förknippade till ett konto och dess anknutna banktjänster. Redovisningen finns i nätbanken.

Frågor och svar om redovisning av avgifter