Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Redovisning av avgifter

Enlig ny lagstiftning, baserat på ett EU direktiv, ska banker sammanställa de avgifter som är förknippade med ett konto och dess anknutna betaltjänster. Denna sammanställning heter Redovisning av avgifter. Redovisningen innehåller även eventuell erhållen och/eller betald ränta under redovisningsperioden. På engelska heter sammanställningen Statement of fee (SOF).

Redovisning publiceras i januari varje år

Redovisningen skapas en gång per år och publiceras i januari. Det skapas en redovisning per konto, oavsett om kontot har belastats av någon av avgift eller inte.

Enligt ett EU-direktiv ska banker redovisa de avgifter som är förknippade till ett konto och dess anknutna banktjänster. Redovisningen finns i Internetbanken.

Var hittar jag Redovisning av avgifter?

Om du är ansluten till Nordeas Internetbank hittar du avgiften under fliken Dokument på inloggad sida. 

Är du inte ansluten till Nordeas Internetbank hittar du redovisningen genom att välja Avtal och meddelande på fliken Logga in på nordea.se. Du behöver ha Mobilt BankID för att kunna logga in på denna sida.

Önskar du få redovisningen på papper ringer du till Nordeas kundservice på telefon 0771-22 44 88 och begär att få redovisningen hemskickad på papper.

Vilka av Nordeas konton omfattas av redovisningen?

  • Personkonto 
  • Kapitalkonto 
  • Förmånskonto 
  • Specialkonto 
  • Checkonto 
  • Aktielikvidkonto 
  • Private Bankingkonto 
  • Externt konto/Loro II 
  • Buffertkonto med kredit

Vilka avgifter finns med i redovisningen?

Redovisningen innehåller avgifter som är förknippade med betaltjänster, till exempel avgift för; betalningar till PlusGiro- och bankgirokonto, överföringar till annan bank, tillval Betalningar i Nätbanken och Mobilbanken, års- och uppläggningsavgift för kontokredit, utlandsbetalningar och kontantuttag. 

Avgifter som inte är med i redovisningen är till exempel avgift för bankfack, fondavgift och värdepappers relaterade avgifter.

Får både privatkunder och företagskunder redovisningen?

Nej, redovisningen skapas enbart till privatkunder.

Jag vill inte ha redovisningen, hur avsäger jag mig den?

Nej, banken är skyldig att tillhandahålla redovisning, och därför har du inte möjlighet att avsäga dig den.

Hur kan jag få ytterligare information om redovisningen?

Du är välkommen att ringa Kundservice på telefon 0771-22 44 88.

Behöver jag göra något med anledning av denna redovisning?

Nej. Detta är enbart en sammanställning av de avgifter du betalade under föregående år.