Ändringar i korthet

Syftet med PSD2 är att stärka ditt skydd som konsument och göra betalningarna tryggare och enklare inom Europa. 

Nya begrepp 

Nya begrepp har införts i den nya Betaltjänstlagen, däribland ”personliga behörighetsfunktioner” som i våra allmänna villkor kallas ”säkerhetslösning”. Det nya begreppet syftar till att täcka in flera olika sätt att identifiera sig i samband med inloggning i elektroniska tjänster och genomförande av betalningar, till exempel användning av fingeravtryck och annan biometrisk information som till exempel irisavläsning.

Obehörig transaktion

Din självrisk vid en obehörig transaktion sänks från 1 200 till 400 kronor. Så snart du upptäcker att en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto ska du reklamera felet till banken. Banken kommer då att utreda ärendet och betala tillbaka beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet innan utredningen är färdig. I de fall utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka beloppet får banken ta tillbaka det utbetalda beloppet.

Nya villkor på våra tjänster från den 1 maj 2018

Du hittar de nya villkoren för betalningar, kort och konton för respektive tjänst under Våra tjänster. Du kan också beställa villkoren från Kundservice eller besöka våra kontor. 

Nya regler skapar också möjligheter

En stor förändring med anledning av PSD2 är att andra aktörer än banken kan erbjuda tjänster för betalningsinitiering och kontoinformation.

Betalningsinitieringstjänst

Andra aktörer kommer kunna hjälpa dig att genomföra (initiera) betalningar från ditt betalkonto.

Till exempel kan en näthandlare erbjuda dig att göra betalningar via så kallade tredjepartsaktörer, som initierar en betalningsorder från ett av dina betalkonton i banken. 

Kontoinformationstjänst

Du kommer kunna få hjälp av andra aktörer att samla in och sammanställa information från ditt betalkonto. Via sådana aktörer kan du få en sammanställning över dina betalkonton som du har i en eller flera banker.

Avtal med tredjepartsaktörer

Väljer du att använda en annan aktör, så kallad tredjepartsaktör, ingår du ett avtal direkt med denna och lämnar ditt medgivande till att använda tjänsterna. När du har godkänt ditt användande av en tredjepartsaktör kommer banken att dela din kontoinformation med denna tredjepartsaktör. Banken har då inte längre kontroll över hur informationen används.  

Felaktig betalning

Har en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion gjorts från ditt konto ska du - även om du använt dig av en tredjepartsaktör - reklamera felet till banken där du har kontot. Banken kommer i de fall du har rätt till ersättning eller rättelse att ersätta dig. 

En tredjepartsaktör måste ha tillstånd av Finansinspektionen

För att få tillhandahålla tjänster för betalningsinitiering och kontoinformation kräver den nya Betaltjänstlagen att tredjepartsaktörerna måste ha tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

Den nya Betaltjänstlagen kommer att kompletteras med ytterligare regler för betalningar genom en EU-förordning som träder ikraft den 14 september 2019.