Försäkring för snöskoter och ATV

Med din snöskoter eller ATV försäkrad hos If behöver du inte bekymra dig över om den är försäkrad eller inte när du ska använda den, eftersom den gäller året om. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om snöskoter och ATV-försäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en försäkring för snöskoter och ATV med olika omfattning: hel- och halvförsäkring. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.

Dina fördelar: 

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
 • Med en försäkring för skoter och ATV får du ett bra skydd även för dig själv och dina medtrafikanter.
 • Självklart blir din släpsläde och ATV-vagn också försäkrade.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan.

Mer fakta

Välj mellan tre nivåer på din försäkring

Försäkra din snöskoter eller ATV hos If så får du ett bra skydd för dig själv, ditt fordon och dina medtrafikanter. Försäkringen omfattar givetvis även släpsläde och ATV-vagn. Försäkringen finns i tre nivåer. Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring väljer du själv. På fliken Översikt kan du se vad som ingår i försäkringen.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Viktigt att veta om din snöskoter- och ATV-försäkring

Här har vi sammanställt de vanligaste skadorna som försäkringen ger ersättning för.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den täcker personskador på förare, passagerare och andra personer. Skador på fordon och annat som du kör på, som exempelvis ett staket, ingår också.

Halvförsäkring

Utöver trafikförsäkringen ingår ersättning vid:

 • Stöld och skador efter stöldförsök. If har särskilda regler för låsning för att din stöldförsäkring ska gälla fullt ut.
 • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
 • Skador på vind- och plexiglasskydd som spräckts eller krossats. Gäller inte för strålkastarglas.
 • Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 200.000 kronor.

Snöskoter/ATV-försäkringen gäller under hela försäkringsåret. Avställningsförsäkring finns inte för snöskoter eller ATV.

Helförsäkring

Utöver halvförsäkringen ingår ersättning vid:

 • Skador på snöskotern/ATV:n vid en krock eller en annan trafikolycka.
 • Skadegörelse på snöskotern/ATV:n.
 • Annan yttre olyckshändelse, som att ett träd blåser ner på snöskotern/ATV:n.

Snöskoter/ATV-försäkringen gäller under hela försäkringsåret. Avställningsförsäkring finns inte för snöskoter eller ATV.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle.

Tänk på att

Ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Välj mellan tre nivåer på din försäkring

Försäkra din snöskoter eller ATV hos If så får du ett bra skydd för dig själv, ditt fordon och dina medtrafikanter. Försäkringen omfattar givetvis även släpsläde och ATV-vagn. Försäkringen finns i tre nivåer. Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring väljer du själv. På fliken Översikt kan du se vad som ingår i försäkringen.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Viktigt att veta om din snöskoter- och ATV-försäkring

Här har vi sammanställt de vanligaste skadorna som försäkringen ger ersättning för.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den täcker personskador på förare, passagerare och andra personer. Skador på fordon och annat som du kör på, som exempelvis ett staket, ingår också.

Halvförsäkring

Utöver trafikförsäkringen ingår ersättning vid:

 • Stöld och skador efter stöldförsök. If har särskilda regler för låsning för att din stöldförsäkring ska gälla fullt ut.
 • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
 • Skador på vind- och plexiglasskydd som spräckts eller krossats. Gäller inte för strålkastarglas.
 • Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 200.000 kronor.

Snöskoter/ATV-försäkringen gäller under hela försäkringsåret. Avställningsförsäkring finns inte för snöskoter eller ATV.

Helförsäkring

Utöver halvförsäkringen ingår ersättning vid:

 • Skador på snöskotern/ATV:n vid en krock eller en annan trafikolycka.
 • Skadegörelse på snöskotern/ATV:n.
 • Annan yttre olyckshändelse, som att ett träd blåser ner på snöskotern/ATV:n.

Snöskoter/ATV-försäkringen gäller under hela försäkringsåret. Avställningsförsäkring finns inte för snöskoter eller ATV.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle.

Tänk på att

Ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Här ser du vad som ingår i din snöskoterförsäkring

Översikt
 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik
Brand 
Glas 
Stöld 
Rättsskydd 
Vagnskada  

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna snöskoterförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din snöskoterförsäkring.

Teckna snöskoterförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster

Teckna ATV-försäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din ATV-försäkring.

Teckna ATV-försäkring hos If Öppnas i nytt fönster