Släpvagnsförsäkring

Med din släpvagn försäkrad hos If får du snabb hjälp vid skada. Du kan försäkra båtvagn, djurtransport och självklart även vanliga flakvagnar, så länge de är registrerade hos Transportstyrelsen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om släpvagnsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två försäkringar för släpvagn. Grunden i försäkringen är en så kallad halvförsäkring. Om du dessutom lägger till en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.

Dina fördelar: 

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring för släpvagn.
 • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
 • Utöver själva släpvagnen är även utrustning och tillbehör som är standard för en viss modell försäkrat.

Läs mer om släpvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan.

Mer fakta

Även släpet behöver en försäkring

Du kan försäkra båtvagn, djurtransport och självklart även vanliga flakvagnar, så länge de är registrerade hos Transportstyrelsen. För dig som har ett hästsläp med säkerhetsbom ingår även skador som orsakats av hästen inifrån.

Välj mellan halv- och helförsäkring

Halvförsäkring

En försäkring som skyddar mot skador på grund av brand och stöld. Även rättsskydd ingår, som hjälp vid tvist.

Helförsäkring

Väljer du helförsäkring får du också vagnskadeförsäkring, förutom de försäkringar som ingår i halvförsäkringen. Då är du skyddad vid krock och dikeskörningar. Även skadegörelse ingår.

Läs mer om Släpvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Detta ingår i släpvagnsförsäkringen

Utrustning och tillbehör som är standard eller normal utrustning. Till exempel dubbdäck och kapell. Även tillbehör som är avmonterade och förvaras inlåsta i garage.

Specifikation

Helförsäkring

Halvförsäkring

Brand
Stöld
Rättsskydd
Vagnskada 

 

Exempel på vad försäkringen ersätter vid halvförsäkring

 • Stöld och stöldförsök. Missa inte de regler som finns för hur släpet ska vara låst.
 • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
 • Advokat och rättegångskostnader vid tvist, rättskydd.


Exempel på vad försäkringen ersätter vid helförsäkring

Utöver vad som ersätts genom halvförsäkringen ingår också:

 • Skador på själva släpvagnen vid krock eller trafikolycka.
 • Skadegörelser.
 • Yttre olyckshändelser, till exempel träd som blåser ner.
Förköpsinformation och villkor
Pris
Om försäkringsförmedling

Även släpet behöver en försäkring

Du kan försäkra båtvagn, djurtransport och självklart även vanliga flakvagnar, så länge de är registrerade hos Transportstyrelsen. För dig som har ett hästsläp med säkerhetsbom ingår även skador som orsakats av hästen inifrån.

Välj mellan halv- och helförsäkring

Halvförsäkring

En försäkring som skyddar mot skador på grund av brand och stöld. Även rättsskydd ingår, som hjälp vid tvist.

Helförsäkring

Väljer du helförsäkring får du också vagnskadeförsäkring, förutom de försäkringar som ingår i halvförsäkringen. Då är du skyddad vid krock och dikeskörningar. Även skadegörelse ingår.

Läs mer om Släpvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Detta ingår i släpvagnsförsäkringen

Utrustning och tillbehör som är standard eller normal utrustning. Till exempel dubbdäck och kapell. Även tillbehör som är avmonterade och förvaras inlåsta i garage.

Specifikation

Helförsäkring

Halvförsäkring

Brand
Stöld
Rättsskydd
Vagnskada 

 

Exempel på vad försäkringen ersätter vid halvförsäkring

 • Stöld och stöldförsök. Missa inte de regler som finns för hur släpet ska vara låst.
 • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
 • Advokat och rättegångskostnader vid tvist, rättskydd.


Exempel på vad försäkringen ersätter vid helförsäkring

Utöver vad som ersätts genom halvförsäkringen ingår också:

 • Skador på själva släpvagnen vid krock eller trafikolycka.
 • Skadegörelser.
 • Yttre olyckshändelser, till exempel träd som blåser ner.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Bil eller hemBil + HemBil, Hem + person*
Rabatt på dina försäkringar10 %15 %15 %
Självriskkonto, avsättning för varje skadefritt år200 kronor300 kronor400 kronor

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna släpvagnsförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din släpvagnsförsäkring.

Teckna släpvagnsförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster