Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Släpvagnsförsäkring

Med din släpvagn försäkrad hos If får du snabb hjälp vid skada. Du kan försäkra båtvagn, djurtransport och självklart även vanliga flakvagnar, så länge de är registrerade hos Transportstyrelsen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Släpvagnsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två försäkringar för släpvagn. Grunden i försäkringen är en så kallad halvförsäkring. Om du dessutom lägger till en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.

Dina fördelar: 

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring för släpvagn.
  • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
  • Utöver själva släpvagnen är även utrustning och tillbehör som är standard för en viss modell försäkrat.

Läs mer om Släpvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan.

Mer fakta

Även släpet behöver en försäkring

Du kan försäkra båtvagn, djurtransport och självklart även vanliga flakvagnar, så länge de är registrerade hos Transportstyrelsen. För dig som har ett hästsläp med säkerhetsbom ingår även skador som orsakats av hästen inifrån.

Välj mellan halv- och helförsäkring

Halvförsäkring

En försäkring som skyddar mot skador på grund av brand och stöld. Även rättsskydd ingår, som hjälp vid tvist.

Helförsäkring

Väljer du helförsäkring får du också vagnskadeförsäkring, förutom de försäkringar som ingår i halvförsäkringen. Då är du skyddad vid krock och dikeskörningar. Även skadegörelse ingår.

Läs mer om Släpvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.


Detta ingår i släpvagnsförsäkringen

Utrustning och tillbehör som är standard eller normal utrustning. Till exempel dubbdäck och kapell. Även tillbehör som är avmonterade och förvaras inlåsta i garage.

Specifikation

Helförsäkring

Halvförsäkring

Brand
Stöld
Rättsskydd
Vagnskada 

 

Exempel på vad försäkringen ersätter vid halvförsäkring

  • Stöld och stöldförsök. Missa inte de regler som finns för hur släpet ska vara låst.
  • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
  • Advokat och rättegångskostnader vid tvist, rättskydd.


Exempel på vad försäkringen ersätter vid helförsäkring

Utöver vad som ersätts genom halvförsäkringen ingår också:

  • Skador på själva släpvagnen vid krock eller trafikolycka.
  • Skadegörelser.
  • Yttre olyckshändelser, till exempel träd som blåser ner.
Förköpsinformation och villkor
Pris
Om försäkringsförmedling

Köp via Internetbanken

Du kan enkelt köpa din försäkring via Internetbanken.

Logga in och köp via Internetbanken Öppnas i nytt fönster