Klarar du alla kostnader för ditt boende själv?

Ibland har man kanske funderingar kring livet och döden. Det kanske inte finns så många svar att få, men vissa frågor är viktigare än andra och svaret är ganska jordnära. Nämligen vad som händer med vår ekonomi om en familjemedlem går bort?

”Kan man ärva skulder?” är en vanlig sökning på Google. Svaret är både ja och nej.  Ingen kan tvinga dig att ta över en skuld om någon gått bort och det saknas tillgångar i dödsboet. Skulder ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Men om du ärver ett hem måste du också ta ansvar för hela bolånekostnaden som ofta följer med. Och klarar du inte av att betala för bolånet, då kan du tvingas sälja.

– Det viktigaste, om du ärver ett hem med ett befintligt bolån, är att ta reda på om du kan hantera den ökade utgiften, det vill säga om kan ta över betalningsansvaret för de bolån som finns. Detta kommer att avgöra om du har möjlighet att behålla ditt hem eller inte, säger vår tidigare privatekonom Ingela Gabrielsson.

Det är en fråga som många familjer ställs inför om den ena parten skulle avlida. Därför är det viktigt att se till att det finns en bra livförsäkring.

Ekonomin för den som lever kvar

När man som ett par köper ett hem eller ett fritidshus är det vanligt att tänka att man tillsammans kommer att betala av lånet. Men om en part dör, kan det bli svårt för den som blir ensam kvar att betala. Ibland finns det kanske ingen annan lösning än att sälja bostaden, och det kan vara riktigt tufft i en redan svår tid. Det är därför det är så viktigt att se till att det finns en bra livförsäkring. Den ger dig inte din partner tillbaka, men ger en ekonomisk trygghet att du kan behålla ditt hem även om du står ensam kvar med alla utgifter.

Du kanske tror att du är tillräckligt försäkrad genom jobbet? Det är det många som gör. Men har du kontrollerat det? Kommer ersättningen att täcka dina utgifter? Tyvärr är det inte alltid så. Vanliga försäkringar via jobbet täcker ofta bara begravningskostnader och många gånger är ersättningen begränsad till max 10 prisbasbelopp. Kostnaden för en begravning kan vara enorm. Dessutom kan juridiska problem uppstå som du vill eller behöver ha hjälp med, vilket kan medföra extra kostnader. Då kan livförsäkringen komma till nytta.

I förhållanden där den part med störst inkomst avlider kan de ekonomiska utmaningarna bli extra stora. Det kan vara tufft för den som är kvar att hantera ett nytt och stramare ekonomiskt liv, samtidigt som man ska ta itu med den personliga tragedin. En bra livförsäkring kan alltså vara en stor ekonomisk befrielse.

Den viktigaste försäkringen

Tumregeln för försäkring är att försäkra sig mot de händelser som orsakar störst inverkan i ekonomin. Därför försäkrar de flesta hemmet, bilen och sommarstugan. Överraskande nog glömmer många att tänka på livförsäkring.

– Livförsäkring kan vara avgörande för huruvida/om den efterlevande kan behålla sitt hem och upprätthålla den levnadsstandard man är van vid förtydligar Ingela Gabrielsson.

Livet och döden är omgärdat av mysterier. Men vi kan åtminstone säga en sak med säkerhet: Alla bör se till att de är rätt försäkrade. Speciellt de som har familj och gemensamma bolån.

Läs mer om Nordeas livförsäkring, hur produkten fungerar och vilka villkor som gäller här.