Motorcykelförsäkring

Med din motorcykel försäkrad hos If får du en försäkring som ger dig många fördelar som till exempel 24 timmars skadejour, maskinskadeförsäkring och låga självrisker. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om motorcykelförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två olika motorcykelförsäkringar, en årsförsäkring och en försäkring som går att ställa av när du inte använder den. För båda försäkringarna kan du välja halv- eller helförsäkring. För årsförsäkringen kan du inte välja enbart trafik- eller avställningsförsäkring. 

Dina fördelar: 

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din motorcykelförsäkring.
  • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
  • Med en motorcykelförsäkring får du ett bra skydd för dig själv, passagerare och själva motorcykeln.

Läs mer om motorcykelförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformation under fliken Villkor nedan.

Mer fakta

Välj innehåll i försäkringen

Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring kan du välja om du vill. När du väljer försäkring, tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

Årsförsäkring innebär att du slipper ställa av din mc hos Transportstyrelsen under vinterhalvåret och priset på försäkringen är beräknat efter att den inte används under hela året. Om du inte väljer årsförsäkringen ändras halv- eller helförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring om du ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen.

En kortfattad information om vad försäkringen omfattar och självrisker hittar du under flikarna Översikt och Självrisk.

Läs mer om försäkringens omfattning och viktiga begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Att tänka på

Ersättningen kan minska eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter. För mer information, se produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt
Självrisk
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Välj innehåll i försäkringen

Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring kan du välja om du vill. När du väljer försäkring, tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

Årsförsäkring innebär att du slipper ställa av din mc hos Transportstyrelsen under vinterhalvåret och priset på försäkringen är beräknat efter att den inte används under hela året. Om du inte väljer årsförsäkringen ändras halv- eller helförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring om du ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen.

En kortfattad information om vad försäkringen omfattar och självrisker hittar du under flikarna Översikt och Självrisk.

Läs mer om försäkringens omfattning och viktiga begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Att tänka på

Ersättningen kan minska eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter. För mer information, se produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Detta ingår i MC-försäkringen

Motorcykelförsäkring
SpecifikationTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
Trafik
Stöld och skador efter stöldförsök 
Brand 
Maskinskada tung motorcykel, max tre hjul 
Glas 
Assistans/räddning 
Rättsskydd 
Sanering vid feltankning 
Vagnskada  
Förar- och passagerarolycksfall (tillägg)ValbarValbarValbar 


Läs mer om motorcykelförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformation under fliken Villkor.

Självrisk

Självrisk kallas den del du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den dras från din ersättning. Här ser du vilka självrisker som gäller för varje del av försäkringen.

Trafikförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk
Om föraren saknar körkort1.000 kr
Om föraren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller rattfylleri1.000 kr

 

Halvförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk
Stöld

5.000 kr,
1.000 kr för lätt MC

10.000 kr om motorcykeln inte var låst med två godkända lås.

Har motorcykeln ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral sänks självrisken vid stöld av motorcykeln med max 6.000 kr.

Brand1.000 kr
Glas20 procent av kostnaden, lägst 200 kr
Maskinskada tung motorcykelMaskinskada tung motorcykel: 3.000 kr.
För mc som inte är importerad av svensk generalagent 6.000 kr.
Rättsskydd25 procent av kostnaden, lägst 1.500 kr
Assistans/Räddning300 kr

 

 

Helförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk

Vagnskada

Självrisken för vagnskada väljer du själv. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Lätt mc 1.000 kr eller 2.000 kr.
Tung mc 3.000 kr eller 6.000 kr.

Ungdomssjälvrisk, om föraren är under 25 år.

 

Ytterligare 1.000 kr

 

Avställningsförsäkring
SpecifikationAktuell självrisk
Om motorcykeln förvaras i enskild låst garage1.000 kr
Övriga fall2.000 kr

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna motorcykelförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din motorcykelförsäkring.

Teckna motorcykelförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster