Mopedförsäkring

En mopedförsäkring från If ger dig snabb hjälp vid skada och låga självrisker. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om mopedförsäkring

Vårt samarbete med If kan erbjuda dig en mopedförsäkring som motsvarar dina behov.

Grunden i en mopedförsäkring är trafikförsäkringen, den måste du ha enligt lag. Vår försäkring för moped är en årsförsäkring. Den omfattning du väljer gäller under hela försäkringsåret och påverkas inte om du ställer av mopeden.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din mopedförsäkring.
  • Kompletterar du med en så kallad delkaskoförsäkring, får du en halvförsäkring. Om du dessutom lägger till en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.
  • Försäkringen skyddar föraren, passagerare och själva mopeden.

Läs mer om mopedförsäkringen, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan.

Mer fakta

Välj rätt försäkring på mopeden

Det finns två sorters mopeder, klass I som är EU-moped och klass II som är oregistrerad moped. De två klasserna har olika krav vad gäller trafikregler och körkortskrav.

EU-moped klass I

Den här typen av moped måste vara registrerad och ha registreringsskylt. Den ska vara tillverkad för att maximalt kunna köra 45 km/h. Körkortsbehörighet AM krävs och du får inte köra på cykelbanor.

Moped klass II

Den här sortens moped behöver inte vara registrerad. Den ska vara tillverkad för att maximalt kunna köra 25 km/h. Du ska ha fyllt 15 år och ha förarbevis. Om du fyllde 15 år före 1 oktober 2009 behöver du inte förarbevis för att köra moped klass II. Har du en äldre moped som är tillverkad för att inte kunna köra fortare än 30 km/h räknas den också som en klass II moped.

Mopedförsäkringens olika delar gäller både klass I och klass II

Trafikförsäkring ger ett grundläggande skydd och den måste du ha enligt Trafikskadelagen. Har du en värdefull moped och vill försäkra den mot exempelvis stöld och skador på mopeden bör du välja mellan halv- och helförsäkring. I tabellen under fliken Översikt ser du innehållet i försäkringen.

Läs mer om försäkringen omfattning, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt
Självrisk
Förköpsinformation och villkor
Pris
Om försäkringsförmedling

Välj rätt försäkring på mopeden

Det finns två sorters mopeder, klass I som är EU-moped och klass II som är oregistrerad moped. De två klasserna har olika krav vad gäller trafikregler och körkortskrav.

EU-moped klass I

Den här typen av moped måste vara registrerad och ha registreringsskylt. Den ska vara tillverkad för att maximalt kunna köra 45 km/h. Körkortsbehörighet AM krävs och du får inte köra på cykelbanor.

Moped klass II

Den här sortens moped behöver inte vara registrerad. Den ska vara tillverkad för att maximalt kunna köra 25 km/h. Du ska ha fyllt 15 år och ha förarbevis. Om du fyllde 15 år före 1 oktober 2009 behöver du inte förarbevis för att köra moped klass II. Har du en äldre moped som är tillverkad för att inte kunna köra fortare än 30 km/h räknas den också som en klass II moped.

Mopedförsäkringens olika delar gäller både klass I och klass II

Trafikförsäkring ger ett grundläggande skydd och den måste du ha enligt Trafikskadelagen. Har du en värdefull moped och vill försäkra den mot exempelvis stöld och skador på mopeden bör du välja mellan halv- och helförsäkring. I tabellen under fliken Översikt ser du innehållet i försäkringen.

Läs mer om försäkringen omfattning, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt över vad som ingår

Här ser du vad som ingår i din mopedförsäkring.

Mopedförsäkring
Specifikation

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik

Stöld

 

Brand

 

Rättsskydd

 

Vagnskada

  

Olycksfall – (tillägg)

ValbarValbarValbar 


Läs mer om mopedförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformation via fliken Villkor.

Här ser du mopedförsäkringens självrisker

Självrisk kallas den del du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den dras från din ersättning.

SpecifikationSjälvrisk
Trafik

Gäller utan självrisk

Självrisken är 1.000 kr om föraren saknar rätt körkort eller förarbevis, gör sig skyldig till rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

Stöld

3.000 kr, 6.000 kr om mopeden var olåst.

Har mopeden ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral gäller försäkringen vid stöld av mopeden utan självrisk.

Brand1.000 kr
Rättsskydd25 % av kostnaden, lägst 1.000 kr.
Vagnskada​3.000 kr
För en registreringspliktig EU-moped kan du välja en självrisk på 6.000 kr. Det ger dig lägre pris på försäkringen.


Läs mer om mopedförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna mopedförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din mopedförsäkring.

Teckna mopedförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster