Mopedbilförsäkring

Med din mopedbil försäkrad hos If behöver du inte bekymra dig över om den är försäkrad eller inte när du ska använda den, eftersom den gäller året om. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om mopedbilförsäkring

Vårt samarbete med If kan erbjuda dig en försäkring för din mopedbil som motsvarar dina behov.

Grunden i en försäkring för mopedbil är trafikförsäkringen, den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen gäller för personskador och om du kör på någon eller något. Utöver trafikförsäkringen väljer du själv om du vill ha halvförsäkring eller helförsäkring. 

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din mopedbilförsäkring.
  • Kompletterar du med en så kallad delkaskoförsäkring, får du en halvförsäkring. Om du dessutom lägger till en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.
  • Försäkringen skyddar föraren, passagerare och själva mopedbilen.

Läs mer om mopedbilförsäkringen, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan.

Mer fakta

Välj rätt försäkring på mopedbilen

Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring kan du välja om du vill. När du väljer försäkring, tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

En kortfattad information om vad försäkringen omfattar och självrisker hittar du under flikarna Översikt och Självrisk. 

Läs mer om försäkringen omfattning, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt
Självrisk
Förköpsinformation och villkor
Pris
Om försäkringsförmedling

Välj rätt försäkring på mopedbilen

Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring kan du välja om du vill. När du väljer försäkring, tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

En kortfattad information om vad försäkringen omfattar och självrisker hittar du under flikarna Översikt och Självrisk. 

Läs mer om försäkringen omfattning, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt över vad som ingår

Här ser du vad som ingår i din mopedbilförsäkring.

Mopedbilförsäkring
Specifikation

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik

Stöld

 

Glas

 

Brand

 

Rättsskydd

 

Assistans/Räddning

 

Vagnskada

  

Olycksfall – (tillägg)

ValbarValbarValbar 


Läs mer om mopedbilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformation via fliken Villkor.

Här ser du mopedbilförsäkringens självrisker

Självrisk kallas den del du själv får betala vid varje skadetillfälle. Den dras från din ersättning.

SpecifikationSjälvrisk
Trafik

Gäller utan självrisk

Självrisken är 1.000 kr om föraren saknar rätt körkort eller förarbevis, gör sig skyldig till rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

Stöld

3.000 kr, 4.000 kr om mopedbilen var olåst.

Brand1.000 kr
Rättsskydd25 % av kostnaden, lägst 1.000 kr.
Assistans/räddning300 kr
Glas20 % av kostnaden,​ lägst 200 kr.
Vagnskada​Du kan välja 3 000 kr eller 6 000 kr. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.


Läs mer om mopedbilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Bil eller hemBil + HemBil, Hem + person*
Rabatt på dina försäkringar10 %15 %15 %
Självriskkonto, avsättning för varje skadefritt år200 kronor300 kronor400 kronor

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna mopedbilförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din mopedbilförsäkring.

Teckna mopedbilförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster