Försäkring för lätt lastbil

Kör du lätt lastbil behöver du en försäkring som ger ett bra skydd. Nordea kan i samarbete med If erbjuda en försäkring för lätt lastbil enligt nedan. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om försäkring för lätt lastbil

I samarbete med If erbjuder Nordea försäkring för lätt lastbil med olika omfattning: hel-, halv- och trafikförsäkring.

Dina fördelar: 

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring för lätt lastbil.
 • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
 • Med en försäkring för lätt lastbil får du ett bra skydd för dig själv, din lastbil och dina medtrafikanter.

Läs mer om lätt lastbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Mer fakta

Mer om försäkring för lätt lastbil

Lastbilsförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder. Det finns tre nivåer i försäkringen och du väljer den som passar dig.

Trafikförsäkring — en obligatorisk försäkring som skyddar dig själv och andra människor, andra fordon och andras saker, om du skulle krocka och skada någon eller något.

Halvförsäkring — innehåller trafikförsäkring och försäkring för stöld, inbrott, brand, skador på glasrutor och assistans vid räddning. Maskinskadeförsäkring ingår också om din bil är yngre än 8 år och körts mindre än 10.000 mil.

Helförsäkring — innehåller trafikförsäkring, halvförsäkring och vagnskadeförsäkring som täcker skador på den egna bilen vid trafikolycka och skadegörelse eller om till exempel ett träd blåser ner på bilen.

Viktigt att veta om din lastbilsförsäkring

Det här är försäkrat:

 • Föraren, passagerare och själva lastbilen.
 • Normal utrustning i en lastbil: stereo och annan elektronisk utrustning, även navigationssystem omfattas men då måste de vara fast monterade och gjorda för att enbart kunna användas i lastbilen. Utrustning som inte är fabriksmonterad ersätts med högst 20.000 kronor.
 • Hjul som inte är original, ersätts med högst 30.000 kronor vid stöld.
 • Extra uppsättning sommar- och vinterdäck ingår.

Det här är inte försäkrat:

 • Saker i lastbilen som inte är biltillbehör.

Tänk på att

Ska du köra utanför Sverige är ett Grönt kort krav i vissa länder. Det är ett bevis på att lastbilen är trafikförsäkrad. Beställ i god tid innan resan och ta med ditt registreringsbevis. Ersättningen kan minskas eller utebli under vissa omständigheter. För att stöldförsäkringen ska gälla i vissa länder behöver du utrusta din lastbil med godkänd elektronisk startspärr. Bilens registreringsnummer eller chassinummer ska vara ingraverat i glasrutorna.

Läs mer om Lätt Lastbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Komplettera med tilläggsförsäkringar

Utöver grundskyddet kan du komplettera med de tilläggsförsäkringar som passar dina behov.

BilXtra

BilXtra betalar merparten av kostnaderna för hyrbil, upp till 45 dagar, om din lastbil skadas.

Försäkringen betalar också självrisken vid vagnskada utomlands och vid assistans.

Om du råkar ut för skadegörelse eller kolliderar med ett djur så slipper du betala självrisken om reparationskostnaden överstiger 1.000 kronor. Högsta ersättning är 6.000 kronor.

Om du saknar vagnskadeförsäkring kan du ändå få ersättning vid de här skadehändelserna:

 • Vagnskada utomlands.
 • Om du krockar med ett djur.
 • Om du utsätts för skadegörelse.

Den högsta ersättningen är 6.000 kronor.

Förar- och passagerarolycksfall

Försäkringen lämnar extra ersättning – utöver trafikförsäkringen – om lastbilens förare eller passagerare skadas och får bestående men, eller omkommer.

Försäkra lastbilen även när du inte kör den

Kör du inte din lastbil under en period kan du omvandla din försäkring till en avställningsförsäkring. Då får du ett lägre pris på försäkringen. Försäkringen gäller endast i Sverige.

Översikt
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Mer om försäkring för lätt lastbil

Lastbilsförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder. Det finns tre nivåer i försäkringen och du väljer den som passar dig.

Trafikförsäkring — en obligatorisk försäkring som skyddar dig själv och andra människor, andra fordon och andras saker, om du skulle krocka och skada någon eller något.

Halvförsäkring — innehåller trafikförsäkring och försäkring för stöld, inbrott, brand, skador på glasrutor och assistans vid räddning. Maskinskadeförsäkring ingår också om din bil är yngre än 8 år och körts mindre än 10.000 mil.

Helförsäkring — innehåller trafikförsäkring, halvförsäkring och vagnskadeförsäkring som täcker skador på den egna bilen vid trafikolycka och skadegörelse eller om till exempel ett träd blåser ner på bilen.

Viktigt att veta om din lastbilsförsäkring

Det här är försäkrat:

 • Föraren, passagerare och själva lastbilen.
 • Normal utrustning i en lastbil: stereo och annan elektronisk utrustning, även navigationssystem omfattas men då måste de vara fast monterade och gjorda för att enbart kunna användas i lastbilen. Utrustning som inte är fabriksmonterad ersätts med högst 20.000 kronor.
 • Hjul som inte är original, ersätts med högst 30.000 kronor vid stöld.
 • Extra uppsättning sommar- och vinterdäck ingår.

Det här är inte försäkrat:

 • Saker i lastbilen som inte är biltillbehör.

Tänk på att

Ska du köra utanför Sverige är ett Grönt kort krav i vissa länder. Det är ett bevis på att lastbilen är trafikförsäkrad. Beställ i god tid innan resan och ta med ditt registreringsbevis. Ersättningen kan minskas eller utebli under vissa omständigheter. För att stöldförsäkringen ska gälla i vissa länder behöver du utrusta din lastbil med godkänd elektronisk startspärr. Bilens registreringsnummer eller chassinummer ska vara ingraverat i glasrutorna.

Läs mer om Lätt Lastbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Komplettera med tilläggsförsäkringar

Utöver grundskyddet kan du komplettera med de tilläggsförsäkringar som passar dina behov.

BilXtra

BilXtra betalar merparten av kostnaderna för hyrbil, upp till 45 dagar, om din lastbil skadas.

Försäkringen betalar också självrisken vid vagnskada utomlands och vid assistans.

Om du råkar ut för skadegörelse eller kolliderar med ett djur så slipper du betala självrisken om reparationskostnaden överstiger 1.000 kronor. Högsta ersättning är 6.000 kronor.

Om du saknar vagnskadeförsäkring kan du ändå få ersättning vid de här skadehändelserna:

 • Vagnskada utomlands.
 • Om du krockar med ett djur.
 • Om du utsätts för skadegörelse.

Den högsta ersättningen är 6.000 kronor.

Förar- och passagerarolycksfall

Försäkringen lämnar extra ersättning – utöver trafikförsäkringen – om lastbilens förare eller passagerare skadas och får bestående men, eller omkommer.

Försäkra lastbilen även när du inte kör den

Kör du inte din lastbil under en period kan du omvandla din försäkring till en avställningsförsäkring. Då får du ett lägre pris på försäkringen. Försäkringen gäller endast i Sverige.

Detta ingår i försäkringen för lätt lastbil

 


Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Trafik
Brand 
Glas 
Stöld 
Maskin✓/ 8 år 10.000 mil✓/ 8 år 10.000 mil 
Rättsskydd 
Räddning 
Sanering vid feltankning 
Vagnskada
 
Tillägg: BilXtraFrivilligtFrivilligtEj valbar

Förar - och passagerarolycksfall

FrivilligtFrivilligtFrivilligt

 

Läs mer om Lätt Lastbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna lätt lastbilsförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna lätt lastbilsförsäkring.

Teckna lätt lastbilsförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster