Kattförsäkring

Oavsett om du har katt för sällskaps skull, sysslar med uppfödning eller annat får du ett bra skydd med en försäkringslösning för liv- och veterinärvård med en kattförsäkring från If. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om kattförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en kattförsäkring i tre nivåer: Kattförsäkring, Stor Kattförsäkring och Stor+ Kattförsäkring.

Dina fördelar: 

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
 • Du får ersättning för veterinärvårdskostnader om katten blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
 • Du får ersättning med hela försäkringsbeloppet om katten dör eller måste avlivas oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall, upp till det kalenderår katten fyller 12 år.
 • Du får tre kostnadsfria videomöten med FirstVet per år.

Läs mer om kattförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Försäkring för din katt

Du kan försäkra din katt från och med den dag då den är 6 veckor gammal. Det finns även en trygghetsförsäkring för uppfödare.

Begränsningar och säkerhetsföreskrifter

Det finns vissa begränsningar i vad försäkringen täcker, likaså förväntas du följa vissa säkerhetsföreskrifter så att du i rimlig mån undviker skador. Mer om begränsningar och säkerhetsföreskrifter kan du läsa om i försäkringsvillkoren under fliken Villkor.

Unikt skydd

Har du Stor Hem- eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild Kattförsäkring hos If får du, utan extra kostnad, dess unika försäkringsskydd nedan.

Avbeställningsskydd

Om du behöver ställa in en bokad och betald resa p.g.a. att din katt blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig.

Ersättningsresa

Om du är på semester kan du få en ny resa om du behöver åka hem i förtid på grund av att din katt blir sjuk. 

Inackorderingskostnader

Om du blir sjukskriven och inte kan ta hand om din katt ersätts kostnader för kattpensionat eller liknande.

Självriskbefrielse 

Om du blir skadeståndsskyldig för att din katt har orsakat en skada som ersätts ur hemförsäkringen, betalar du ingen självrisk

Firstvet – Veterinärkliniken på nätet

If samarbetar med FirstVet som erbjuder lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. Rådgivningen görs via ett videomöte med en veterinär och fungerar som ett vanligt veterinärbesök, med den skillnaden att mötet sker genom dator, mobil eller surfplatta. Läs mer på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster

Kattförsäkring
Stor Kattförsäkring
Stor+ Kattförsäkring
Självrisk
Tillägg
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Försäkring för din katt

Du kan försäkra din katt från och med den dag då den är 6 veckor gammal. Det finns även en trygghetsförsäkring för uppfödare.

Begränsningar och säkerhetsföreskrifter

Det finns vissa begränsningar i vad försäkringen täcker, likaså förväntas du följa vissa säkerhetsföreskrifter så att du i rimlig mån undviker skador. Mer om begränsningar och säkerhetsföreskrifter kan du läsa om i försäkringsvillkoren under fliken Villkor.

Unikt skydd

Har du Stor Hem- eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild Kattförsäkring hos If får du, utan extra kostnad, dess unika försäkringsskydd nedan.

Avbeställningsskydd

Om du behöver ställa in en bokad och betald resa p.g.a. att din katt blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig.

Ersättningsresa

Om du är på semester kan du få en ny resa om du behöver åka hem i förtid på grund av att din katt blir sjuk. 

Inackorderingskostnader

Om du blir sjukskriven och inte kan ta hand om din katt ersätts kostnader för kattpensionat eller liknande.

Självriskbefrielse 

Om du blir skadeståndsskyldig för att din katt har orsakat en skada som ersätts ur hemförsäkringen, betalar du ingen självrisk

Firstvet – Veterinärkliniken på nätet

If samarbetar med FirstVet som erbjuder lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. Rådgivningen görs via ett videomöte med en veterinär och fungerar som ett vanligt veterinärbesök, med den skillnaden att mötet sker genom dator, mobil eller surfplatta. Läs mer på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster

Kattförsäkring med liv- och veterinärvårdsförsäkring

I Kattförsäkring ingår en grundläggande liv- och veterinärvårdsförsäkring. Du kan välja att ha enbart veterinärvård, om du inte vill ha livförsäkring. Om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du ersättning för veterinärvårdskostnader. Du får ersättning för två kejsarsnitt och vid rovdjursskada betalar du ingen självrisk.

Ersättning 

Högsta ersättning är 30.000 kronor per år. 

Livförsäkring

Om katten dör eller måste avlivas får du ersättning med försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall. Du får också ersättning om din katt stjäls i samband med en utställning. 

Vill du inte ha livförsäkringen kan du välja noll (0) i livbelopp och får då enbart skydd för veterinärvård.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Stor Kattförsäkring med bra trygghet

Väljer du Stor Kattförsäkring får du en omfattande försäkring som innehåller både liv- och veterinärvårdsförsäkring. Du kan välja att ha enbart försäkring för veterinärvård, om du inte vill ha livförsäkring. Om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du ersättning för veterinärvårdskostnader.

Livförsäkring för din katt

Om katten dör eller måste avlivas får du ersättning med försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall. Du får också ersättning om din katt stjäls i samband med en utställning. 

Vill du inte ha livförsäkringen kan du välja noll (0) i livbelopp och får då enbart försäkring för veterinärvård. 

Du får även ersättning för bland annat

 • Medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar
 • Veterinärens resor
 • Två kejsarsnitt
 • Dina resor om du blir remitterad till en veterinär med specialistkompetens
 • Kostnader om katten måste avlivas
 • Vid rovdjursskada betalar du ingen självrisk
 • Högsta ersättning är 60.000 kronor per år. 

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Stor+ Kattförsäkring med bra trygghet

Väljer du Stor+ Kattförsäkring får du en omfattande försäkring som innehåller både liv- och veterinärvårdsförsäkring. Du kan välja att ha enbart försäkring för veterinärvård, om du inte vill ha livförsäkring. Om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du ersättning för veterinärvårdskostnader.

Livförsäkring för din katt

Om katten dör eller måste avlivas får du ersättning med försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall. Du får också ersättning om din katt stjäls i samband med en utställning.

Vill du inte ha livförsäkringen kan du välja noll (0) i livbelopp och får då enbart försäkring för veterinärvård. 

Du får även ersättning för bland annat

 • Medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar.
 • Veterinärens resor.
 • Två kejsarsnitt.
 • Dina resor om du blir remitterad till en veterinär med specialistkompetens.
 • Kostnader om katten måste avlivas.
 • Vid rovdjursskada betalar du ingen självrisk.
 • Högsta ersättning är 90.000 kronor per år.
 • Medicin ingår upp till veterinärvårdsbeloppet 90.000 kronor.
 • MRI/CT ingår upp till veterinärvårdsbeloppet 90.000 kronor.
 • Rehabilitering ingår upp till 12.000 kronor per försäkringsår.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Vad måste du som kund betala vid en skada?

När det gäller veterinärvårdsförsäkring måste du betala en del av skadan själv, en så kallad självrisk. För katt kan du välja mellan 1 900 kr + 15 % eller 2 700 kr + 15 % i självrisk. Väljer du den högre självrisken får du ett lägre pris på försäkringen. Vilken självrisk du har valt ser du på ditt försäkringsbrev.

Du betalar beloppet en gång per behandlingsperiod. En behandlingsperiod är 125 dagar räknat från det första veterinärbesöket.

Livförsäkring och användbarhetstillägget gäller utan självrisk.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Användbarhetsförsäkring

Användbarhet kan köpas som ett tillägg till Kattförsäkring, Stor Kattförsäkring eller Stor+ Kattförsäkring. Tillägget gäller med samma försäkringsbelopp som väljs i livförsäkringen.

Du får 100 procent av marknadsvärdet eller högst hela livbeloppet om din katt är försäkrad som avelskatt och förlorar sin förmåga till fortplantning. Tas katten ur avel på grund av HCM (Hypertrofisk kardiomyopati) om föräldradjuren är testade negativt lämnas ersättning enligt gällande villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Bil eller hemBil + HemBil, Hem + person*
Rabatt på dina försäkringar10 %15 %15 %
Självriskkonto, avsättning för varje skadefritt år200 kronor300 kronor400 kronor

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna kattförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din kattförsäkring.

Teckna kattförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster