Husvagnsförsäkring

Med din husvagn försäkrad hos If får du ett bra skydd både på vägen och campingen. Skyddet gäller både i Sverige och utomlands, och via Ifs skadejour får du hjälp dygnet runt. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om husvagnsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea två försäkringar för husvagn. Grunden i försäkringen är en så kallad halvförsäkring. Om du dessutom lägger till en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din husvagnsförsäkring.
 • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
 • Utöver själva husvagnen är även utrustning och tillbehör som är standard för en viss modell försäkrat.
 • För helförsäkrad husvagn som är yngre än 8 år ingår även maskinskada på fast monterade vitvaror inklusive mikrovågsugn, värmepanna, varmvattenberedare, golvvärme och cirkulationspump.

Läs mer om husvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Helförsäkring

Exempel på vad försäkringen ersätter:

 • Skador på själva husvagnen vid krock eller trafikolycka.
 • Skadegörelse.
 • Yttre olyckshändelser, till exempel träd som blåser ner. 
 • För helförsäkrad husvagn som är yngre än 8 år ingår även maskinskada på fast monterade vitvaror inklusive mikrovågsugn, värmepanna, varmvattenberedare, golvvärme och cirkulationspump.

Vattenskada

Skador som orsakats av att vatten strömmat ut från tanken eller ledningssystemet. Skador ersätts med högst 20.000 kronor.

Halvförsäkring

Exempel på vad försäkringen ersätter:

 • Stöld, stöldförsök eller inbrott. Regler för hur husvagnen ska vara låst finns.
 • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
 • Krossade glasrutor.
 • Advokat och rättegångskostnader vid tvist och rättskydd.
 • Om både dragbilen och husvagnen är försäkrade hos If får du ersättning om du råkar ut för en skada som gör att du inte kan använda husvagnen.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. De vanligaste självriskerna hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Att tänka på

Om du åker utomlands med din husvagn behöver du ett grönt kort. Ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om husvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Helförsäkring

Exempel på vad försäkringen ersätter:

 • Skador på själva husvagnen vid krock eller trafikolycka.
 • Skadegörelse.
 • Yttre olyckshändelser, till exempel träd som blåser ner. 
 • För helförsäkrad husvagn som är yngre än 8 år ingår även maskinskada på fast monterade vitvaror inklusive mikrovågsugn, värmepanna, varmvattenberedare, golvvärme och cirkulationspump.

Vattenskada

Skador som orsakats av att vatten strömmat ut från tanken eller ledningssystemet. Skador ersätts med högst 20.000 kronor.

Halvförsäkring

Exempel på vad försäkringen ersätter:

 • Stöld, stöldförsök eller inbrott. Regler för hur husvagnen ska vara låst finns.
 • Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning.
 • Krossade glasrutor.
 • Advokat och rättegångskostnader vid tvist och rättskydd.
 • Om både dragbilen och husvagnen är försäkrade hos If får du ersättning om du råkar ut för en skada som gör att du inte kan använda husvagnen.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. De vanligaste självriskerna hittar du i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Att tänka på

Om du åker utomlands med din husvagn behöver du ett grönt kort. Ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om husvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Två olika försäkringar finns

Med din husvagn försäkrad hos If får du ett bra skydd både på vägen och campingen. Skyddet gäller både i Sverige och utomlands, och via Ifs skadejour får du hjälp dygnet runt.

Tabellen nedan hjälper dig att välja vilket försäkringsalternativ som passar just dig. När du väljer försäkring tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

Översikt
 

Helförsäkring

Halvförsäkring

Brand
Glas
Stöld
Rättsskydd
Semesteravbrott
Sanering vid feltankning

Vagnskada/Vattenskada

 


Läs mer om husvagnsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna husvagnsförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din husvagnsförsäkring.

Teckna husvagnsförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster