Husbilsförsäkring

Med din husbil försäkrad hos If får du ett bra skydd både på vägen och campingen. Skyddet gäller både i Sverige och utomlands, och via Ifs skadejour får du hjälp dygnet runt. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om husbilsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea husbilsförsäkring med olika omfattning: hel-, halv-, trafik- och avställningsförsäkring.

Dina fördelar: 

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din husbilsförsäkring.
  • Du får skydd mot skador på grund av brand och stöld.
  • Med en husbilsförsäkring får du även ett bra skydd för dig och dina medtrafikanter.
  • För helförsäkrad husbil som är yngre än 8 år ingår även maskinskada på fast monterade vitvaror inklusive mikrovågsugn, värmepanna, varmvattenberedare, golvvärme och cirkulationspump.

Läs mer om husbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan.

Mer fakta

Välj nivå på din husbilsförsäkring

Med din husbilsförsäkring får du ett bra skydd både på vägen och campingen. Skyddet gäller både i Sverige och utomlands, och via Ifs skadejour får du hjälp dygnet runt.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag, den måste alla ha. Den skyddar föraren, passagerare och medtrafikanterna vid trafikolyckor. Även de fordon eller annat du krockar med skyddas av försäkringen. Trafikförsäkringen ger ingen ersättning på din husbil utan du behöver halv -eller helförsäkring för att skydda husbilen.

Halvförsäkring

Förutom trafikförsäkringen ingår skydd vid stöld, inbrott och assistans vid driftstopp. Glasskador ingår också. Rättskydd finns med och maskinskadeförsäkring om husbilen är yngre än 8 år och har körts mindre än 10.000 mil. Även semesteravbrott ingår.

Helförsäkring

Innehåller trafikförsäkring och allt som halvförsäkringen ger. Dessutom ersätts skador på husbilen efter trafikolycka, skadegörelse eller om till exempel ett träd blåser ner på husbilen. För husbil som är yngre än 8 år ingår även maskinskada på fast monterade vitvaror inklusive mikrovågsugn, värmepanna, varmvattenberedare, golvvärme och cirkulationspump.

Ersättning för förlust eller skada av personlig egendom

I både halv- och helförsäkringen ingår den personliga lösegendom som finns i husbilen, till exempel kläder och husgeråd upp till 20.000 kr.

Vattenskada

För husbilar ingår ersättning vid vattenskador i helförsäkringen. Det gäller när oväntat läckage från fordonets tank eller ledningssystem uppstår.

Semesteravbrott

Om du tvingas avbryta din semesterresa på grund av skada som är ersättningsbar enligt halv- eller helförsäkringen får du rätt till semesteravbrottsersättning.

Läs mer om husbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Tänk på att

Ersättningen kan minskas eller utebli under vissa omständigheter. För mer information, se produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Välj nivå på din husbilsförsäkring

Med din husbilsförsäkring får du ett bra skydd både på vägen och campingen. Skyddet gäller både i Sverige och utomlands, och via Ifs skadejour får du hjälp dygnet runt.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag, den måste alla ha. Den skyddar föraren, passagerare och medtrafikanterna vid trafikolyckor. Även de fordon eller annat du krockar med skyddas av försäkringen. Trafikförsäkringen ger ingen ersättning på din husbil utan du behöver halv -eller helförsäkring för att skydda husbilen.

Halvförsäkring

Förutom trafikförsäkringen ingår skydd vid stöld, inbrott och assistans vid driftstopp. Glasskador ingår också. Rättskydd finns med och maskinskadeförsäkring om husbilen är yngre än 8 år och har körts mindre än 10.000 mil. Även semesteravbrott ingår.

Helförsäkring

Innehåller trafikförsäkring och allt som halvförsäkringen ger. Dessutom ersätts skador på husbilen efter trafikolycka, skadegörelse eller om till exempel ett träd blåser ner på husbilen. För husbil som är yngre än 8 år ingår även maskinskada på fast monterade vitvaror inklusive mikrovågsugn, värmepanna, varmvattenberedare, golvvärme och cirkulationspump.

Ersättning för förlust eller skada av personlig egendom

I både halv- och helförsäkringen ingår den personliga lösegendom som finns i husbilen, till exempel kläder och husgeråd upp till 20.000 kr.

Vattenskada

För husbilar ingår ersättning vid vattenskador i helförsäkringen. Det gäller när oväntat läckage från fordonets tank eller ledningssystem uppstår.

Semesteravbrott

Om du tvingas avbryta din semesterresa på grund av skada som är ersättningsbar enligt halv- eller helförsäkringen får du rätt till semesteravbrottsersättning.

Läs mer om husbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Tänk på att

Ersättningen kan minskas eller utebli under vissa omständigheter. För mer information, se produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Detta ingår i försäkringen

Tabellen nedan hjälper dig att välja vilket försäkringsalternativ som passar just dig. Trafikförsäkring är obligatorisk, den måste du ha enligt lag. Halv- eller helförsäkring kan du välja om du vill. När du väljer försäkring, tänk på att ditt val ger trygghet när du behöver den som bäst.

Översikt
Specifikation

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Trafik
Brand 
Glas 
Stöld 
Maskin8 år/

10.000 mil

8 år/

10.000 mil

 
Rättsskydd

 
Räddning 
Semesteravbrott 
Sanering vid feltankning 

Vagnskada/Vattenskada

  

Förar- och passagerarolycksfall

ValbarValbarValbar


Läs mer om husbilsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna husbilsförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din husbilsförsäkring.

Teckna husbilsförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster