Hundförsäkring

Oavsett om du har hund för sällskaps skull, sysslar med uppfödning eller annat får du ett bra skydd med en försäkringslösning för liv- och veterinärvård med en hundförsäkring från If. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om hundförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en hundförsäkring i tre nivåer: Hundförsäkring, Stor Hundförsäkring och Stor+ Hundförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
 • Du får ersättning för veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
 • Du får ersättning med hela försäkringsbeloppet om hunden dör eller måste avlivas oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall , upp till det kalenderår hunden fyller 10 år.
 • Du får tre kostnadsfria videomöten med FirstVet per år.

Läs mer om hundförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Välj Hundförsäkring, Stor Hundförsäkring eller Stor+ Hundförsäkring

Du kan välj mellan tre alternativ av hundförsäkring för veterinärvård, och kombinera med en livförsäkring för hunden. Om du inte vill ha livförsäkring väljer du "0" kronor i livbelopp. 

Lägg till Användbarhetsförsäkring

Har du försäkrat din hund för en särskild, dokumenterad, egenskap, till exempel jakt-, bruks- eller avelsegenskap, får du ersättning med hela försäkringsbeloppet om din hund förlorar egenskapen. Du får 100 procent av livbeloppet om du inte kan använda hunden i avel på grund av vissa sjukdomar eller annan orsak förutsatt att det finns ett officiellt hälsoprogram som har följts.

Extra försäkringsskydd för hundägare

Har du Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring plus en enskild hundförsäkring hos If får du även detta försäkringsskydd, utan extra kostnad. 

Avbeställningsskydd och ersättningsresa

Om du behöver ställa in en bokad och betald resa på grund av att din hund blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig. Om du är på semester kan du få en ny resa om du behöver åka hem i förtid på grund av att din hund blir sjuk.

Inackorderingskostnader och självriskbefrielse 

Om du blir sjukskriven och inte kan ta hand om din hund ersätter vi kostnader för hundpensionat eller liknande.

Om du blir skadeståndsskyldig för att din hund har orsakat en skada som ersätts av hemförsäkringen, betalar du ingen självrisk.

Eventuella begränsningar och aktsamhetskrav framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar under fliken Villkor.

Firstvet – Veterinärkliniken på nätet

If samarbetar med FirstVet som erbjuder lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. Rådgivningen görs via ett videomöte med en veterinär och fungerar som ett vanligt veterinärbesök, med den skillnaden att mötet sker genom dator, mobil eller surfplatta. Läs mer på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster

Hundförsäkring
Stor hundförsäkring
Stor+ hundförsäkring
Självrisk
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Välj Hundförsäkring, Stor Hundförsäkring eller Stor+ Hundförsäkring

Du kan välj mellan tre alternativ av hundförsäkring för veterinärvård, och kombinera med en livförsäkring för hunden. Om du inte vill ha livförsäkring väljer du "0" kronor i livbelopp. 

Lägg till Användbarhetsförsäkring

Har du försäkrat din hund för en särskild, dokumenterad, egenskap, till exempel jakt-, bruks- eller avelsegenskap, får du ersättning med hela försäkringsbeloppet om din hund förlorar egenskapen. Du får 100 procent av livbeloppet om du inte kan använda hunden i avel på grund av vissa sjukdomar eller annan orsak förutsatt att det finns ett officiellt hälsoprogram som har följts.

Extra försäkringsskydd för hundägare

Har du Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring plus en enskild hundförsäkring hos If får du även detta försäkringsskydd, utan extra kostnad. 

Avbeställningsskydd och ersättningsresa

Om du behöver ställa in en bokad och betald resa på grund av att din hund blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig. Om du är på semester kan du få en ny resa om du behöver åka hem i förtid på grund av att din hund blir sjuk.

Inackorderingskostnader och självriskbefrielse 

Om du blir sjukskriven och inte kan ta hand om din hund ersätter vi kostnader för hundpensionat eller liknande.

Om du blir skadeståndsskyldig för att din hund har orsakat en skada som ersätts av hemförsäkringen, betalar du ingen självrisk.

Eventuella begränsningar och aktsamhetskrav framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar under fliken Villkor.

Firstvet – Veterinärkliniken på nätet

If samarbetar med FirstVet som erbjuder lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. Rådgivningen görs via ett videomöte med en veterinär och fungerar som ett vanligt veterinärbesök, med den skillnaden att mötet sker genom dator, mobil eller surfplatta. Läs mer på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster

Ersättning för veterinärvård för hundförsäkring

 • Ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
 • Försäkringen gäller livet ut.
 • Ett kejsarsnitt ersätts. Vissa raser är undantagna.
 • Högsta ersättning är 30.000 kronor per år.

Ingen självrisk vid rovdjursskada

Försäkringen gäller utan fast självrisk om din hund skadas av ett rovdjur. 

Livförsäkring

Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort. Livförsäkringsbeloppet sänks årligen 20 % vid försäkringsårets början det kalenderår djuret fyller 7 år. Ersättningen blir som lägst 6.000 kronor. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år. 

Läs mer om hundförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ersättning för veterinärvård för Stor Hundförsäkring

Stor Hundförsäkring ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

 • Försäkringen gäller livet ut.
 • Högsta ersättning är 60.000 kronor per år.
 • Ersättning för två kejsarsnitt. Vissa raser är undantagna.
 • Ersättning för medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar.
 • Veterinärens resor och dina egna resor om du blir remitterad till specialistveterinär.
 • Ersättning för kostnader för avlivning.

Ingen självrisk betalas vid rovdjursskada

Försäkringen gäller utan fast självrisk om din hund skadas av ett rovdjur. 

Livförsäkring inom Stor Hundförsäkring

Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort. Livförsäkringsbeloppet sänks årligen 20 % vid försäkringsårets början det kalenderår djuret fyller 7 år. Ersättningen blir som lägst 6.000 kronor. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år. 

Läs mer om Stor Hundförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ersättning för veterinärvård för Stor+ Hundförsäkring

Stor+ Hundförsäkring ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

 • Försäkringen gäller livet ut.
 • Högsta ersättning är 90.000 kronor per år.
 • Ersättning för två kejsarsnitt. Vissa raser är undantagna.
 • Ersättning för medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar.
 • Veterinärens resor och dina egna resor om du blir remitterad till specialistveterinär.
 • Ersättning för kostnader för avlivning.
 • Medicin ingår upp till veterinärvårdsbeloppet 90.000 kronor.
 • MRI/CT ingår upp till veterinärvårdsbeloppet 90.000 kronor.
 • Rehabilitering ingår upp till 12.000 kronor per försäkringsår.

Ingen självrisk betalas vid rovdjursskada

Försäkringen gäller utan fast självrisk om din hund skadas av ett rovdjur. 

Livförsäkring inom Stor+ Hundförsäkring

Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort. Livförsäkringsbeloppet sänks årligen 20 % vid försäkringsårets början det kalenderår djuret fyller 7 år. Ersättningen blir som lägst 6.000 kronor. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år. 

Läs mer om Stor+ Hundförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Vad måste du som kund betala vid en skada?

När det gäller veterinärvårdsförsäkring måste du betala en del av skadan själv, en så kallad självrisk. För hund kan du välja mellan 1 500 kr + 15%, 1 900 kr + 15 % eller 2 700 kr + 15 % i självrisk. Väljer du den högre självrisken får du ett lägre pris på försäkringen. Vilken självrisk du har valt ser du på ditt försäkringsbrev.

Du betalar beloppet en gång per behandlingsperiod. En behandlingsperiod är 125 dagar räknat från det första veterinärbesöket.

Livförsäkring och användbarhetstillägget gäller utan självrisk.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Bil eller hemBil + HemBil, Hem + person*
Rabatt på dina försäkringar10 %15 %15 %
Självriskkonto, avsättning för varje skadefritt år200 kronor300 kronor400 kronor

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna hundförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din hundförsäkring.

Teckna hundförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster