Hästförsäkring

Oavsett om du äger en ponny eller driver ett helt stuteri, kan du känna dig trygg med en hästförsäkring från If. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om hästförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea hästförsäkring. Du kan välja mellan två olika livförsäkringar och tre olika veterinärvårdsförsäkringar.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din hästförsäkring beroende på hur hästen används.
 • Du får ersättning med försäkringsbeloppet om hästen dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas.
 • Du får ersättning för veterinärvårdskostnader om hästen blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
 • Du får tre kostnadsfria videomöten med FirstVet per år.

Läs mer om hästförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer om hästförsäkring

Med Ifs hästförsäkring kan du känna dig trygg, oavsett om du äger en ponny eller driver ett helt stuteri. Välj mellan två olika livförsäkringar och tre olika försäkringar för veterinärvård. Du kan försäkra din häst från två dagars ålder till dess den fyller 16 år. Veterinärvårdsförsäkringen kan hästen behålla hela livet, men livförsäkringen upphör när hästen blir 25 år gammal.

 • Tre olika omfattningar, välj den omfattning som passar dina behov.
 • Möjlighet till extra bra skydd för dig som har Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild hästförsäkring hos If.

Firstvet – Veterinärkliniken på nätet

If samarbetar med FirstVet som erbjuder lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. Rådgivningen görs via ett videomöte med en veterinär och fungerar som ett vanligt veterinärbesök, med den skillnaden att mötet sker genom dator, mobil eller surfplatta. Läs mer på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster

Livförsäkring
Veterinärvård
Extra försäkringsskydd
Foster- och fölförsäkring
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Mer om hästförsäkring

Med Ifs hästförsäkring kan du känna dig trygg, oavsett om du äger en ponny eller driver ett helt stuteri. Välj mellan två olika livförsäkringar och tre olika försäkringar för veterinärvård. Du kan försäkra din häst från två dagars ålder till dess den fyller 16 år. Veterinärvårdsförsäkringen kan hästen behålla hela livet, men livförsäkringen upphör när hästen blir 25 år gammal.

 • Tre olika omfattningar, välj den omfattning som passar dina behov.
 • Möjlighet till extra bra skydd för dig som har Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild hästförsäkring hos If.

Firstvet – Veterinärkliniken på nätet

If samarbetar med FirstVet som erbjuder lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. Rådgivningen görs via ett videomöte med en veterinär och fungerar som ett vanligt veterinärbesök, med den skillnaden att mötet sker genom dator, mobil eller surfplatta. Läs mer på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster

Livförsäkringar

Du kan välja mellan två olika livförsäkringar.

Livförsäkring

Du får ersättning om hästen dör, eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas av annan orsak än hälta eller rörelsestörning.

Livförsäkring med användbarhetsskydd 

Den mest omfattande livförsäkringen kan försäkra alla hästar utom trav- och galopphästar i träning. Den gäller också om hästen måste avlivas eller blir oanvändbar på grund av hälta.

Skydd för foster och föl

I livförsäkring för sto ingår försäkring för stoets foster och föl tills fölet är 20 dagar. Du kan få ersättning med 10 procent av stoets försäkringsbelopp, dock högst 10.000 kronor om fostret förloras eller fölet dör. Det går att utöka beloppet vid behov.

Läs mer om hästförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken "Villkor".

Tre försäkringar för veterinärvård

Kombinera ditt val av livförsäkring med någon av våra tre olika försäkringar för veterinärvård.

VeterinärXtra

Ersätter veterinärvårdskostnader om hästen blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Ersätter också veterinärens resor samt medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar samt för kostnader om hästen måste avlivas. Maxbelopp 130.000 kronor per år. 

Veterinärvård

Ersätter veterinärvårdskostnader om hästen blir sjuk eller råkar utför ett olycksfall. Högsta ersättningsbelopp är 90.000 kronor per år.  

Begränsad veterinärvårdsförsäkring

Försäkringen betalar kostnader för veterinärvård vid hälta eller fraktur, fissur eller akut sårskada och vid ett begränsat antal sjukdomar såsom lunginflammation, foderstrupsförstoppning, kolik, akut tarminfektion samt återbesök till dessa upp till 100 dagar efter skadetillfället. Likaså vid förlossning med kejsarsnitt. Högsta ersättningsbelopp är 60.000 kronor per år. 

Föl

Veterinärvårdskostnader för föl betalas via stoets försäkring med maximalt 35.000 kronor under fölets 20 första levnadsdagar. Detta gäller Veterinärvård och VeterinärXtra.

Extra försäkringsskydd för hästägare

Har du Stor Hemförsäkring eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild hästförsäkring hos If får du, utan extra kostnad, ett extra unikt försäkringsskydd, som omfattar avbeställningsskydd, olycksfallsförsäkring och egendomsskydd.

Avbeställningsskydd

Måste du ställa in en bokad och betald resa på grund av att din häst blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig, enligt gällande villkor för avbeställningsskyddet i Stor Hemförsäkring/Stor Villaförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Skadas en person vid olycksfall, som din häst försäkrad i If orsakar, får den personen ersättning för rese- och behandlingskostnader, tandskador, medicinsk invaliditet och dödsfall enligt Ifs gällande försäkringsvillkor för Olycksfallsförsäkring.​

Egendomsskydd

Stor Hemförsäkring/Stor Villaförsäkring omfattar ett skydd för dina saker som du har med dig i stallet, upp till 80.000 kronor.

Foster och fölförsäkring

Försäkra ditt ofödda föl så slipper du oroa dig över dina kostnader för betäckningen eller om något skulle hända fölet vid födseln. 

I väntan på ett föl

Du som ska ha föl har en spännande tid framför dig, men det kan också kännas lite nervöst. Varje år föds tusentals föl i Sverige och både dräktigheten och fölningen går för det mesta bra. Om du tecknar en foster- och fölförsäkring så behöver du inte fundera över veterinärvårdskostnaderna eller dina kostnader för beteckningen om något skulle hända.

Vad ingår i foster- och fölförsäkringen?

Foster- och fölförsäkringen gäller för veterinärvårdskostnader och följet blir sjukt eller råkar ut för en olycka och skadar sig. Försäkringen gäller också om fostret förloras eller om följet dör genom att:

 • fostret uteblir trots att stoet konstaterats dräktig
 • stoet kastar
 • fölet dör på grund av komplikationer vid fölningen
 • fölet dör på grund av att stoet dör
 • försäkringen gäller tills fölet är 30 dagar.

Fördelar med foster- och fölförsäkring:

 • Följet är försäkrat direkt från födseln
 • Skydd för de kostnader du haft för betäckningen
 • Om följet blir sjukt eller skadat behöver inte stoets försäkring användas - och då finns hela stoets försäkring kvar om något skulle hända stoet.
 • Ingen karens om du tecknar en egen hästförsäkring för fölet inom 30 dagar från födseln.
 • 3 gratisbesök hos FirstVet om fölet blir sjukt eller skadar sig och du behöver rådgöra med en veterinär.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Bil eller hemBil + HemBil, Hem + person*
Rabatt på dina försäkringar10 %15 %15 %
Självriskkonto, avsättning för varje skadefritt år200 kronor300 kronor400 kronor

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna hästförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din hästförsäkring.

Teckna hästförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster