Bilförsäkring

Med din bil försäkrad hos If kan du välja en av marknadens bästa bilförsäkringar*. Den hjälper dig med det mesta om något händer med bilen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om bilförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en av marknadens bästa bilförsäkringar*. Trafikförsäkring måste alla ha, men resten väljer du efter behov. 

Dina fördelar:

  • Väljer du Stor Bilförsäkring får du Ifs mest omfattande bilförsäkring i en enkel paketlösning.
  • Bilförsäkringen skyddar föraren, passagerarna och själva bilen.
  • Du väljer själv vilken nivå på självrisken du vill ha på vagnskadeförsäkringen.

Läs mer om bilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor nedan. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Mer fakta

Välj den bilförsäkring som passar dig

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men är din bil avställd behöver du inte ha en trafikförsäkring.

Den mest omfattande bilförsäkringen är Stor Bilförsäkring. Hyrbil ingår upp till 75 dagar vid driftstopp och du får ersättning för motorhaveri eller skadad klimatanläggning upp till 10 år eller 15.000 mil. Då får du en komplett paketförsäkring där alla tillägg ingår.

Den vanliga helförsäkringen ger också ett bra skydd för de flesta skador. Det finns även en halvförsäkring som ger ett grundskydd. Har du en gammal bil kan TrafikXtra vara ett alternativ.

Läs mer om bilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Tips när du ska välja bilförsäkring

Om du har en ny bil

Har du en ny bil med vagnskadegaranti, vilket brukar ingå de tre första åren, rekommenderar If Stor Bilförsäkring eller halvförsäkring. Med Stor Bilförsäkring får du en komplett paketförsäkring där If har bakat in alla tillägg. Ifs halvförsäkring tillsammans med vagnskadegaranti motsvarar en helförsäkring och ersätter de vanligaste skadorna på din bil. Hel- och halvförsäkring kan kompletteras med BilXtra som ger ersättning för hyrbil upp till 45 dagar och bland annat 0 kronor i självrisk vid bärgning, djurkollision och skadegörelse.

Om du har en bil utan gällande vagnskadegaranti

När vagnskadegarantin har gått ut, eller om vagnskadegaranti inte funnits (till exempel för en direktimporterad bil) rekommenderas en helförsäkring eller Stor Bilförsäkring. Helförsäkring är Ifs mest valda försäkring och ger ersättning för de flesta skador oavsett vem som orsakat dem. Med Stor Bilförsäkring får du dessutom alla tilläggsförsäkringar i ett enkelt paket vilket ger utökat skydd som exempelvis utökad maskinskadeförsäkring, hyrbil upp till 75 dagar och 0 kronor i självrisk vid bärgning och djurkollision.

Om du har en äldre bil

Har du en äldre bil eller en bil som du inte använder så mycket rekommenderas halvförsäkring eller TrafikXtra. TrafikXtra är en unik försäkring på marknaden och ett prisvärt alternativ om du inte vill ha halvförsäkring. TrafikXtra är en bra och prisvärd försäkring för dig som har en äldre bil eller en bil som du inte använder speciellt mycket. I försäkringen ingår bland annat bärgning två gånger om året och ersättning om du får din bil stulen.

När du sålt din bil och vill avsluta bilförsäkringen

När du sålt din bil och skickat in ägarbyteshandlingarna till Vägtrafikregistret (VTR) får If som försäkringsbolag ett meddelande från dem om att bilen bytt ägare, och försäkringen upphör automatiskt. Återstående del av inbetald försäkringspremie återbetalas till dig som försäkringstagare.

Översikt
Självrisk
Förköpsinformation och villkor
Pris
Om försäkringsförmedling

Välj den bilförsäkring som passar dig

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men är din bil avställd behöver du inte ha en trafikförsäkring.

Den mest omfattande bilförsäkringen är Stor Bilförsäkring. Hyrbil ingår upp till 75 dagar vid driftstopp och du får ersättning för motorhaveri eller skadad klimatanläggning upp till 10 år eller 15.000 mil. Då får du en komplett paketförsäkring där alla tillägg ingår.

Den vanliga helförsäkringen ger också ett bra skydd för de flesta skador. Det finns även en halvförsäkring som ger ett grundskydd. Har du en gammal bil kan TrafikXtra vara ett alternativ.

Läs mer om bilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Tips när du ska välja bilförsäkring

Om du har en ny bil

Har du en ny bil med vagnskadegaranti, vilket brukar ingå de tre första åren, rekommenderar If Stor Bilförsäkring eller halvförsäkring. Med Stor Bilförsäkring får du en komplett paketförsäkring där If har bakat in alla tillägg. Ifs halvförsäkring tillsammans med vagnskadegaranti motsvarar en helförsäkring och ersätter de vanligaste skadorna på din bil. Hel- och halvförsäkring kan kompletteras med BilXtra som ger ersättning för hyrbil upp till 45 dagar och bland annat 0 kronor i självrisk vid bärgning, djurkollision och skadegörelse.

Om du har en bil utan gällande vagnskadegaranti

När vagnskadegarantin har gått ut, eller om vagnskadegaranti inte funnits (till exempel för en direktimporterad bil) rekommenderas en helförsäkring eller Stor Bilförsäkring. Helförsäkring är Ifs mest valda försäkring och ger ersättning för de flesta skador oavsett vem som orsakat dem. Med Stor Bilförsäkring får du dessutom alla tilläggsförsäkringar i ett enkelt paket vilket ger utökat skydd som exempelvis utökad maskinskadeförsäkring, hyrbil upp till 75 dagar och 0 kronor i självrisk vid bärgning och djurkollision.

Om du har en äldre bil

Har du en äldre bil eller en bil som du inte använder så mycket rekommenderas halvförsäkring eller TrafikXtra. TrafikXtra är en unik försäkring på marknaden och ett prisvärt alternativ om du inte vill ha halvförsäkring. TrafikXtra är en bra och prisvärd försäkring för dig som har en äldre bil eller en bil som du inte använder speciellt mycket. I försäkringen ingår bland annat bärgning två gånger om året och ersättning om du får din bil stulen.

När du sålt din bil och vill avsluta bilförsäkringen

När du sålt din bil och skickat in ägarbyteshandlingarna till Vägtrafikregistret (VTR) får If som försäkringsbolag ett meddelande från dem om att bilen bytt ägare, och försäkringen upphör automatiskt. Återstående del av inbetald försäkringspremie återbetalas till dig som försäkringstagare.

Bilförsäkring

SpecifikationTrafik-försäkringTrafikXtraHalv-försäkringHel-försäkringStor bilförsäkring
Trafik
Stöld ✓*
Rättsskydd 
Räddning inklusive assistans 
Brand  
Glas  
Maskinskada  
Sanering vid feltankning   ✓
Vagnskada   
BilXtra  ValbarValbar
Otur    
VärdeXtra    
Förar- och passagerare- olycksfall    


Läs mer om bilförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

*Enbart stöld av bilen, ej inbrott.

Självrisk

Självrisk kallas den del du själv får betala vid varje skadetillfälle. Självrisken dras från din ersättning. Du kan själv välja vilken nivå på självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Här nedan ser du de vanligaste självriskerna.

Självrisker för bilförsäkring
SpecifikationTrafikXtraHel- och halvförsäkringStor Bilförsäkring
Trafik0 kr0 kr0 kr
Räddning500 kr1.500 kr*0 kr
Stöld1.500 kr (bilstöld)1.500 kr1.500 kr
BrandIngår ej1.500 kr1.500 kr
GlasIngår ej1.500 kr1.500 kr
Rättsskydd25 %, lägst 1.500 kr25 %, lägst 1.500 kr25 %, lägst 1.500 kr
MaskinIngår ej

1.500 kr**

3.000 kr***

1.500 kr**

3.000 kr***

10.000 kr****

BilnyckelIngår ejIngår ej500 kr
Skada i kupéIngår ejIngår ej1.500 kr
VagnskadaIngår ej3.000, 4.500 eller 6.000 kr (helförsäkring)3.000, 4.500 eller 6.000 kr (helförsäkring)

* Reduceras till 0 kronor med tillägget BilXtra
** 5 år/ <8.000 mil
*** 8 år/ 8.000-10.000 mil
**** 10 år/ 10.000-12.000 mil

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna bilförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din bilförsäkring.

Teckna bilförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster