Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Båtförsäkring

Med din båt försäkrad hos If får du en båtförsäkring som ger ersättning för de flesta skador som kan hända både till sjöss och på land. Försäkringen gäller i hela Norden. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Båtförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en båtförsäkring med olika omfattning: båtförsäkring och stor båtförsäkring.

Dina fördelar: 

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din båtförsäkring.
 • Utöver båten är tillbehör och utrustning som är normal för båttypen försäkrat.
 • Du väljer själv när det är dags att ta upp båten, det finns inget datum för det i försäkringsvillkoren.

Läs mer om Båtförsäkringen, vad den omfattar, begränsningar, självrisk och säkerhetsföreskrifterna i produkt- och förköpsinformationen i fliken Villkor nedan.

Mer fakta

En Båtförsäkring som täcker det mesta

Stor Båtförsäkring och Båtförsäkring ger ersättning för de flesta skador som kan hända både till sjöss och på land. Det finns heller inget villkorskrav på att du ska ta upp båten ett visst datum. 

Fördelar

Försäkringen ersätter de flesta skador på sjön, vid sjösättning, upptagning och transporter.

 • Inget krav på att du ska ta upp båten ett visst datum.
 • Inget krav på att båten måste låsas fast vid bryggan.
 • 25 procent rabatt om din båt ligger i en säker hamn. Läs mer om säkra hamnar till höger.
 • Maskinskydd ingår i Stor Båtförsäkring.
 • Rabatt om du låter installera elektronisk startspärr eller positioneringssystem.
 • Självriskreducering om du stöldskyddsmärker med Securmark/Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.

Här gäller Båtförsäkringen

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes - Helgoland- Wilhelmshaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven - Hamburg.
 • För större segelbåtar är giltighetsområdet utvidgat under perioden maj-augusti.

Säkerhetsföreskrifter

Du förväntas följa vissa säkerhetsföreskrifter så att du i rimlig mån undviker skador. Följer du inte dessa säkerhetsföreskrifter kan ersättningen minskas med ett avdrag eller helt utebli.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle.

Begränsningar

Försäkringen har vissa begränsningar, vilket innebär att ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om Båtförsäkringen, vad den omfattar, begränsningar, självrisk och säkerhetsföreskrifterna i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Båtförsäkring
Stor Båtförsäkring
Översikt
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Köp via Internetbanken

Du kan enkelt köpa din försäkring via Internetbanken.

Logga in och köp via Internetbanken Öppnas i nytt fönster