Båtförsäkring

Med din båt försäkrad hos If får du en båtförsäkring som ger ersättning för de flesta skador som kan hända både till sjöss och på land. Försäkringen gäller i hela Norden. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om båtförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en båtförsäkring med olika omfattning: båtförsäkring och stor båtförsäkring.

Dina fördelar: 

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din båtförsäkring.
 • Utöver båten är tillbehör och utrustning som är normal för båttypen försäkrat.
 • Du väljer själv när det är dags att ta upp båten, det finns inget datum för det i försäkringsvillkoren.

Läs mer om Båtförsäkringen, vad den omfattar, begränsningar, självrisk och säkerhetsföreskrifterna i produkt- och förköpsinformationen i fliken Villkor nedan.

Mer fakta

En båtförsäkring som täcker det mesta

Stor Båtförsäkring och Båtförsäkring ger ersättning för de flesta skador som kan hända både till sjöss och på land. Det finns heller inget villkorskrav på att du ska ta upp båten ett visst datum. 

Fördelar

Försäkringen ersätter de flesta skador på sjön, vid sjösättning, upptagning och transporter.

 • Inget krav på att du ska ta upp båten ett visst datum.
 • Inget krav på att båten måste låsas fast vid bryggan.
 • 25 procent rabatt om din båt ligger i en säker hamn. Läs mer om säkra hamnar till höger.
 • Maskinskydd ingår i Stor Båtförsäkring.
 • Rabatt om du låter installera elektronisk startspärr eller positioneringssystem.
 • Självriskreducering om du stöldskyddsmärker med Securmark/Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.

Här gäller båtförsäkringen

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes - Helgoland- Wilhelmshaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven - Hamburg.
 • För större segelbåtar är giltighetsområdet utvidgat under perioden maj-augusti.

Säkerhetsföreskrifter

Du förväntas följa vissa säkerhetsföreskrifter så att du i rimlig mån undviker skador. Följer du inte dessa säkerhetsföreskrifter kan ersättningen minskas med ett avdrag eller helt utebli.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle.

Begränsningar

Försäkringen har vissa begränsningar, vilket innebär att ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om båtförsäkringen, vad den omfattar, begränsningar, självrisk och säkerhetsföreskrifterna i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Båtförsäkring
Stor Båtförsäkring
Översikt
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

En båtförsäkring som täcker det mesta

Stor Båtförsäkring och Båtförsäkring ger ersättning för de flesta skador som kan hända både till sjöss och på land. Det finns heller inget villkorskrav på att du ska ta upp båten ett visst datum. 

Fördelar

Försäkringen ersätter de flesta skador på sjön, vid sjösättning, upptagning och transporter.

 • Inget krav på att du ska ta upp båten ett visst datum.
 • Inget krav på att båten måste låsas fast vid bryggan.
 • 25 procent rabatt om din båt ligger i en säker hamn. Läs mer om säkra hamnar till höger.
 • Maskinskydd ingår i Stor Båtförsäkring.
 • Rabatt om du låter installera elektronisk startspärr eller positioneringssystem.
 • Självriskreducering om du stöldskyddsmärker med Securmark/Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.

Här gäller båtförsäkringen

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes - Helgoland- Wilhelmshaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven - Hamburg.
 • För större segelbåtar är giltighetsområdet utvidgat under perioden maj-augusti.

Säkerhetsföreskrifter

Du förväntas följa vissa säkerhetsföreskrifter så att du i rimlig mån undviker skador. Följer du inte dessa säkerhetsföreskrifter kan ersättningen minskas med ett avdrag eller helt utebli.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle.

Begränsningar

Försäkringen har vissa begränsningar, vilket innebär att ersättningen kan minskas eller helt utebli under vissa särskilda omständigheter.

Läs mer om båtförsäkringen, vad den omfattar, begränsningar, självrisk och säkerhetsföreskrifterna i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Båten och normal utrustning skyddas

Båten och den utrustning som är normal för båttypen täcks av Båtförsäkringen.

Exempel på vad försäkringen ersätter:

 • Stöld och skadegörelse.
 • Brand och blixtnedslag.
 • Skador vid grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring.
 • Rutskada.
 • Skador genom att vatten eller annan vätska oförutsett kommit in i båten.
 • Rigghaveri och skada på rigg.
 • Annan oförutsedd och utifrån kommande händelse.
 • Skador vid sjösättning, upptagning av- eller påmastning.
 • Skador vid lyft med kran eller annan lyftanordning.
 • Skador genom att båten tappats, vält eller sammanstött vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.
 • Ansvarsförsäkring om du blir skadeståndsskyldig. Maxbelopp 5 miljoner kronor.
 • If båtassistans – en dygnet-runt bemannad larmcentral som ombesörjer bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar eller bränsle. Maxbelopp är 6 000 kronor och gäller utan självrisk. 

Det här är endast en kortfattad redogörelse för vad försäkringen innehåller. För fullständig information och en jämförelse mellan de två försäkringarna, se de fullständiga försäkringsvillkoren under fliken Villkor.

Tänk på att

 • Försäkringen kan tecknas endast för vanliga fritidsbåtar för privat bruk.
 • Båten får endast användas för privat bruk och du får max hyra ut båten i 5 veckor per år.
 • Privat egendom du har i båten är försäkrat upp till 2.000 kronor, men har du hemförsäkring är det du har med på resa försäkrat upp till 34.000 kronor. Har du dessutom tilläggsförsäkringen Otur till din hemförsäkring så är försäkringsbeloppet 54.000 kronor.
 • Bockar, stöttnings- och täckmaterial är försäkrat vid brand för 10.000 kronor.

Båten och normal utrustning skyddas

Båten och den utrustning som är normal för båttypen är försäkrade genom Stor Båtförsäkring.

Exempel på vad som ersätts av Stor Båtförsäkring:

 • Stöld och skadegörelse.
 • Brand och blixtnedslag.
 • Skador vid grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring.
 • Rutskada
 • Skador genom att vatten eller annan vätska kommit in i båten.
 • Rigghaveri och skada på rigg vid kappsegling.
 • Annan oförutsedd och utifrån kommande händelse.
 • Skador vid sjösättning, upptagning av- eller påmastning.
 • Skador vid lyft med kran eller annan lyftanordning.
 • Skador genom att båten tappats, vält eller sammanstött vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.
 • Ansvarsförsäkring om du blir skadeståndsskyldig. Maxbelopp 5 miljoner kronor.
 • Maskinskadeförsäkring för båtens framdrivningsmotorer upp till 12 år.
 • Olycksfallsförsäkring för båtförare och båtpassagerare.
 • Skada eller förlust av navigationsinstrument, maximalt 25.000 kronor.
 • Nyvärdesersättning för radio- och elektronisk utrustning som är högst fem år gammal.
 • Avbrottsersättning vid stöld av båt eller motor.
 • If båtassistans – en dygnet-runt bemannad larmcentral som ombesörjer bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar eller bränsle. Maxbelopp är 6 000 kronor och gäller utan självrisk. 

Det utgår ingen förhöjd självrisk vid stöld av motor när båten vinterförvaras på land.

Det här är endast en kortfattad redogörelse för vad försäkringen innehåller.

För fullständig information och en jämförelse mellan de två försäkringarna, se de fullständiga försäkringsvillkoren under fliken Villkor.

Att tänka på

 • Försäkringen kan tecknas endast för de mest förekommande fritidsbåtarna i privat bruk.
 • Båten får endast användas för privat bruk och du får max hyra ut båten i 5 veckor per år.
 • Privat egendom du har i båten är försäkrat upp till 2.000 kronor, men har du hemförsäkring är det du har med på resa försäkrat upp till 34.000 kronor. Har du dessutom tilläggsförsäkringen Otur till din hemförsäkring så är försäkringsbeloppet 54.000 kronor.
 • Bockar, stöttnings- och täckmaterial är försäkrat vid brand för 10.000 kronor.

Detta ingår i båtförsäkring

SpecifikationBåtförsäkringStor Båtförsäkring
Sjöskada, till exempel grundstötning eller kantring
Upplägg/transportskada
Rutskada
Personlig egendom
Brand
Rättsskydd, 200.000 kronor
Ansvar, 5.000.000 kronor
If båtassistans
Maskinskada 
Olycksfall 
Båtotur 
Nyvärdesersättning 
Avbrott 
Rigghaveri vid kappsegling 

 

För fullständig information och en jämförelse mellan de två försäkringarna, se de fullständiga försäkringsvillkoren under fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna båtförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din båtförsäkring.

Teckna båtförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster