Pensionssparande i fonder

En sparform för dig som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet. Välj själv de fonder du vill placera dina pensionspengar i.

Om pensionssparande i fonder Mer fakta Priser och förköpsinformation Om pensionssparande i fonder

Om pensionssparande i fonder

Ta hjälp av oss eller välj själv de fonder du vill spara i från vårt breda utbud. I Ålderspension med fondförvaltning kan du göra omplaceringar utan att det kostar något. 

Dina fördelar: 

  • Välj ur ett stort fondutbud och bestäm själv hur du vill placera dina pengar. 
    Se aktuellt fondutbud
  • Omplacera utan att det kostar något.

Dessutom kan du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 455 000 kronor för 2018. Vill du själv bestämma hur dina pengar ska placeras? Då väljer du Ålderspension med fondförvaltning.

Mer fakta

Mer fakta om pensionssparande i fonder

Lägsta sparbelopp är 200 kronor i månaden och pengarna dras automatiskt från ditt konto i Nordea. Inbetalningarna är avdragsgilla enligt normala regler för pensionsförsäkringar. Du kan när som helst ändra eller göra uppehåll i ditt månadssparande. Ditt sparande hanterar du enkelt via Internetbanken.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår automatiskt och innebär att värdet på dina sparade pengar betalas ut till dina anhöriga om du skulle avlida. Den som får dina pengar är make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet innan en pensionsutbetalning har påbörjats. Och om du då skulle avlida tillfaller pengarna istället andra pensionssparare som också har valt bort återbetalningsskyddet. Din pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Flytträtt

Med full flytträtt kan du enkelt flytta ditt privata pensionssparande till eller från Nordea, mot en viss flyttavgift. För att dina pensionspengar ska kunna flyttas måste ett år ha gått efter tecknandet. Utbetalning får inte heller ha påbörjats.

Utbetalningar

Du väljer själv vid vilken ålder du vill att utbetalningarna ska starta, men tidigast från den månad du fyller 55 år. Pensionen betalas sedan ut månadsvis under minst fem år och
max 20 år. Innan utbetalningen påbörjats kan du ändra på starttidpunkt och
utbetalningens längd.

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast två månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta.
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönsterSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatteregler

Från den 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande, vilket innebär att du får betala skatt två gånger om du fortsätter att sätta in pengar i din pensionsförsäkring.

Förändringen gäller endast nysparande, så pengarna du hittills har sparat ihop påverkas inte. 

OBS! Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst (max 10 prisbasbelopp vilket är 455.000 kronor för inkomståret 2018). Då kan Pensionssparande i fonder fortsatt vara ett alternativ. 

När du börjar ta ut din pension så kommer du att betala inkomstskatt på utbetalningarna. Hur hög den skatten blir bestäms av storleken på din inkomstskatt när utbetalningen görs.

Du betalar en avkastningsskatt för ditt pensionssparande varje år. Avkastningsskatten är en schablonskatt, som innebär att du betalar skatt oavsett om värdet på din försäkring går upp eller inte.

Nordea Pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder. Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Sedan flyttas en del av dina pengar till och obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig. Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt.

Basfaktablad Nordea Pensionsportfölj Pensionssparande i fonder (pdf, 246 KB)Öppnas i nytt fönster

Återbetalningsskydd – trygghet för dina anhöriga

Återbetalningsskydd ingår automatiskt och innebär att värdet på dina sparade pengar betalas ut till dina anhöriga om du skulle avlida. Den som får dina pengar är make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet innan en pensionsutbetalning har påbörjats. Och om du skulle avlida tillfaller pengarna istället andra pensionssparare som också har valt bort återbetalningsskyddet. Din pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd. 

Priser och förköpsinformation

Priser för Pensionssparande i fonder

Pensionssparande i fonder
SpecifikationPrivate Banking, Premium och FörmånskunderOrdinarie pris
Fast avgift, per år143 kr143 kr
Kapitalavgift, i % av kapitalet per år0,40 %0,55 %
Förvaltningskostnad, i % av kapitalet per årBeroende på fondvalBeroende på fondval
Flytt till annat försäkringsbolag*

År 2-3 efter tecknande: 1,00 %, lägst 1 000 kr.

Efter tre år: 1 000 kr”

År 2-3 efter tecknande: 1,00 %, lägst 1 000 kr.

Efter tre år: 1 000 kr”
*Flytt är tillåten ett år från tecknandet och en gång per år.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.