Att prata ekonomi är en kärleksgåva

Blommorna, ringarna, menyn, gästlistan. Det finns mycket att tänka på och besluta om inför ett bröllop. Vår erfarenhet är att få tar sig tid att prata om skillnaden mellan att vara sambo och gift ur ett juridiskt perspektiv och vilka konsekvenser det får för den gemensamma ekonomin.

Det kan verka krångligt och tråkigt, men se samtalet om giftorätt, arvsrätt, försörjningsplikt och äktenskapsförord som en gåva till din blivande man eller fru. Det kan göra att ni står tryggare i ett ekonomiskt perspektiv tillsammans i framtiden.

Vad förändras?

Att säga ja till varandra innebär bland annat att man får försörjningsplikt för varandra. Om den ena av någon anledning inte kan försörja sig själv är den andre skyldig att hjälpa till ekonomiskt.

Det kan också innebära att ni får giftorätt och arvsrätt, det vill säga rätt till hälften av era gemensamma tillgångar vid skilsmässa eller dödsfall. Här finns många fallgropar och allt beror på hur er familjesituation ser ut. 

För att veta att ni är fortsatt trygga även om något oförutsett skulle hända längs livets väg, så som dödsfall eller skilsmässa, kan ni behöva komplettera med äktenskapsförord, testamente eller olika försäkringar redan idag.

Vem behöver ett äktenskapsförord?

Det är ett vanligt missförstånd att det bara är något som extremt förmögna behöver. Faktum är att de allra flesta har något de ser som enbart sitt och som de vill behålla vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det kan vara allt från en gammal klocka som gått i arv i familjen, ett arv från mormor till en släktgård.

När man gifter sig inträder nämligen något som kallas giftorätt. Giftorätten träder i kraft först vid skilsmässa eller dödsfall och betyder att parterna ska dela lika på de gemensamma tillgångarna, efter avdrag av eventuella skulder. Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan dig och din maka/make där ni kan avtala om all eller viss egendom inte ska ingå i giftorätten.

Äger du ett företag?

Om du är ägare av, eller delägare i, ett aktiebolag bör ni diskutera om ni ska skriva ett äktenskapsförord som gör aktierna till enskild egendom. 

Det kan vara så att ni har avtalat i ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal att aktierna ska vara enskild egendom. Detta måste dock också regleras i ett äktenskapsförord. Om ni inte gör det kommer värdet av aktieinnehavet att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Uppdatera längs vägen

Ert äktenskapsförord är något av en färskvara så se över innehållet med jämna mellanrum. Beslut som ni tog när ni gifte er troligtvis inte är aktuella efter 10-20 års äktenskap. Ni kan också skriva nya äktenskapsförord när ni vill eller behöver, till exempel om någon av er startar ett nytt företag.

Enskild egendom är ett undantag

Om något är enskild egendom, till exempel fastighet, pengar, aktier med mera, så ingår de inte i bodelningen i samband med skilsmässa eller dödsfall. Det innebär att om du har ett äktenskapsförord eller har ärvt något och det är testamenterat som enskild egendom så räknas det inte in i era gemensamma tillgångar. 

Däremot räknas avkastningen från enskild egendom in i era gemensamma tillgångar om inte:

  • den som testamenterat pengarna har angivit att även avkastningen ska vara enskild egendom.
  • ni har avtalat i ett äktenskapsförord att även avkastningen ska vara enskild egendom.

Exempel

Ett gift par ska skiljas. Kvinnan har tio år tidigare ärvt 500 000, som enskild egendom, efter sin far. De pengarna har hon investerat i värdepapper, vilket har gett en avkastning på 100 000 kr. Varken testamente eller äktenskapsförord säger något om att avkastningen av arvet ska vara enskild egendom. 

Vid skilsmässan har maken inte rätt till själva arvet på 500 000 kr men däremot har han rätt till hälften av avkastningen, alltså 50 000 kr.

Finns det barn och vems är de?

Detta är en viktig fråga. Om ni enbart har gemensamma barn så ärver enligt lag först den efterlevande parten (du eller din make/maka) och sedan ärver era barn er. Detta gäller också om den avlidna har enskild egendom. 

Finns det däremot särkullbarn ser det annorlunda ut. Skulle din make eller maka ha barn sedan tidigare så har de rätt att få ut sin del av arvet på en gång. Du är alltså skyldig att lösa ut dem och kan då behöva sälja av er bostad, sommarstugan, båten, bilen med mera för att kunna ge dem sin arvslott. 

En lösning kan vara att teckna livförsäkringar på det belopp ni beräknar skulle behövas om den av er som har barn går bort. Ni kan också sätta varandra som förmånstagare på pensionsförsäkringar.

Hur gör ni vid förändringar?

Familjens ekonomi förändras över tid. I vissa faser i livet kan ni komma att tjäna olika mycket pengar. Hur mycket ska ni betala av det gemensamma om ni tjänar olika mycket? Ska den ena parten kompensera för pensionsavsättning om den andra tar ut mer föräldraledighet? Om en av er får löneökning, hur gör ni då, ska den personen bidra mer till den gemensamma ekonomin? Ska alla era intäkter gå till samma konto eller vill ni ha separata personliga konton för egna pengar?

Baka in juristen i bröllopsbudgeten

Att prata om äktenskapsförord, testamente, skilsmässa och döden kanske inte känns så lustfyllt inför ett bröllop. Men att prata igenom detta ordentligt med varandra bäddar för ett harmoniskt äktenskap och en tryggare ekonomi i framtiden för er båda.

Så se till att skaffa mer kunskap och diskutera er specifika situation med en familjerättsjurist. Det kostar lite men likväl som du försäkrar din bil och ditt hus kan du se kostnaden som en försäkring för familjens trygghet framöver. Kanske bör det till och med vara en del av er bröllopsbudget?

Få en kostnadsfri juridisk behovsanalys

Vid stora viktiga händelser i livet är det bra att se över den familjejuridiska situationen. Vi erbjuder alla våra kunder en kostnadsfri behovsanalys i familjejuridiska frågor – och rabatt hos vår samarbetspartner Familjens JuristÖppnas i nytt fönster.

Som Premiumkund får du extra förmånliga erbjudanden hos Familjens Jurist.

Bolån

Behöver du låna till en bostad eller planerar du att renovera?

Läs mer om bostadslån

Privatlån och övriga lån

Förverkliga dina planer och låna till vad du behöver.

Låna pengar till det du behöver

Försäkringar

Försäkra det som är mycket värt för dig.

Läs mer om försäkringar