Gör en besiktning

A woman working on PC - Step 3 - FULLOm du köper ett hus har du stort eget ansvar för byggnad och tomt och det är extra viktigt att du undersöker allt noggrant innan du köper. Du kan göra undersökningen av ditt nya boende själv, men kraven på din kunskap är höga och det kan vara klokt att anlita en professionell besiktningsman.

Idag är det vanligt att säljaren gör en besiktning innan försäljning så att du som köper får ta del av den informationen direkt. Oavsett om säljaren gör en besiktning eller inte kan du också ha med besiktning som ett villkor i kontraktet och göra den efter att kontraktet är skrivet. Se till att det är tydligt specificerat i kontraktet vad som är en godkänd besiktning och att du har rätt att dra dig ur köpet om besiktningen inte godkänns. 

Besiktningsmannens roll

Besiktningsmannen ska förklara de fel han upptäcker och informera dig om konsekvenserna från felen. Om besiktningsmannen inte gjort sitt uppdrag korrekt och du får problem med fel som borde ha upptäckts vid besiktningen kan du kräva att besiktningsmannen står för kostnaderna. Felet måste i så fall varit möjligt för besiktningsmannen att upptäcka, eller vara så påtagligt att det är uppenbart att besiktningsmannen gjort en missbedömning.

Om besiktningsmannen hittar fel som gör att bostaden inte är värd lika mycket som du trott kan du antingen kräva att säljaren ordnar felen innan du flyttar in eller att priset sänks med lika mycket som det kostar att reparera felen. Det är oftast bättre att sänka huspriset än att låta säljaren åtgärda ett fel. Då får du själv välja hantverkare och kan dessutom passa på att ordna andra saker samtidigt vilket kan spara pengar på lång sikt.

Rabatt på besiktning för Nordeakunder

Kontakta vår samarbetspartner Besiktningsman.se. Är du kund hos oss får du 10 procent rabatt på alla fasta priser.

Redo att köpa bostad eller har du fler frågor?

Gör bokalkyl eller ansök om lånelöfte

Börja med att reda på hur mycket du kan köpa för och ansök sedan om lånelöfte:

Prata med oss

Att köpa bostad är en stor affär och det finns en hel del att tänka på. Prata med oss så hjälper vi dig med ditt bostadsköp.

Gå vidare till: