Uttagsgränser för Sverige och utomlands

Sverige

I Sverige kan du ta ut upp till 5 000 kronor per gång och max 15 000 kronor under en rullande sjudagarsperiod. För ungdomar under 16 år gäller andra beloppsgränser, se nedan.

I beloppsgränsen ingår även köp av utländsk valuta hos växlingskontor och köp på spelsajter.

Utomlands

Utomlands kan du också ta ut upp till 15 000 kronor per rullande sjudagarsperiod. Maxbeloppet per uttag varierar beroende på lokala bestämmelser.

Gränsen på 15 000 kronor gäller kontantuttag både i Sverige och utomlands.

Ungdomar under 16 år

För ungdomar under 16 år gäller automatiska beloppsgränser per rullande sjudagarsperiod på 1.000 kronor för uttag och 1 000 kronor för kortköp. Beloppen kan justeras och anpassas av dig som förälder. Du har även möjlighet att ändra status av ditt barns/ungdoms kort för köp och uttag utomlands.

Ring 0771-22 44 88 för att ändra beloppsgränsen och för att ändra status av kortet för köp utomlands. Det räcker att en förmyndare kontaktar oss. Observera att barnet/ungdomen kan ändra status av sitt kort för köp utomlands i mobil- och nätbanken. 

Beloppsgränserna upphör automatiskt att gälla den månad kortinnehavaren fyller 16 år. Gränserna gäller både i Sverige och utomlands.