Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Uttagsgränser

När du använder ditt kort för att ta ut kontanter i uttagsautomater finns vissa begränsningar.

Uttagsgränser för Sverige och utomlands

Sverige

I Sverige kan du ta ut upp till 5.000 kronor per gång och max 20.000 kronor under en rullande sjudagarsperiod. För ungdomar under 16 år gäller andra beloppsgränser, se nedan.

Utomlands

Utomlands kan du också ta ut upp till 20.000 kronor per rullande sjudagarsperiod, men maxbeloppet per uttag varierar beroende på lokala bestämmelser.

Gränsen på 20.000 kronor gäller kontantuttag både i Sverige och utomlands.

Ungdomar under 16 år

För ungdomar under 16 år gäller automatiska beloppsgränser per rullande sjudagarsperiod på 1.000 kronor för uttag och 1.000 kronor för kortköp. Beloppen kan justeras och anpassas av dig som förälder. Du har även möjlighet att stänga av ditt barns/ungdoms kort för köp och uttag utomlands.

Beloppsgränserna upphör automatiskt att gälla den månad kortinnehavaren fyller 16 år. Gränserna gäller både i Sverige och utomlands.