Uttagsgränser för Sverige och utomlands

Sverige

I Sverige kan du ta ut upp till 15 000 kronor under en rullande 7-dagarsperiod. För ungdomar under 16 år gäller andra beloppsgränser, se nedan.

I beloppsgränsen ingår även köp av utländsk valuta hos växlingskontor och köp på spelsajter.

Utomlands

Utomlands kan du också ta ut upp till 15 000 kronor per rullande 7-dagarsperiod. Maxbeloppet per uttag varierar beroende på lokala bestämmelser.

Gränsen på 15 000 kronor gäller kontantuttag både i Sverige och utomlands.

Ungdomar under 16 år

För ungdomar under 16 år gäller automatiska beloppsgränser per rullande 7-dagars­period. Beloppen är individuella (mellan 1 000 kronor och 5 000 kronor) och det är du som förälder som väljer beloppsgräns på ditt barns kort. 

Du kan också ändra status på barnets kort för köp och uttag utomlands.

Ring 0771-22 44 88 för att ändra beloppsgränsen och för att ändra status på kortet för köp utomlands. Det räcker att en förmyndare kontaktar oss. 

Barn och unga kan själva ändra inställningar för sitt kort för köp utomlands i appen och nätbanken.

Gränserna gäller både i Sverige och utomlands. Gränserna upphör automatiskt att gälla senast månaden efter att kortinnehavaren fyller 16 år.