Bra att veta om FATCA

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska bankerna redovisa saldon på konton som ägs av personer som är skattskyldiga i USA till sin skattemyndighet, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Med personer som är skattskyldiga i USA menas personer som bor i USA, som har amerikanskt medborgarskap (gäller även personer med dubbelt medborgarskap), som har permanent uppehållstillstånd (så kallat green card) i USA eller företag som är registrerade i USA.

Lämna uppgifter via formulär

Om du har fått ett brev från Nordea där du ombeds att lämna vissa uppgifter fyller du i det formulär som passar dig nedan och skickar det till oss enligt instruktionerna i brevet. Länkarna nedan ersätter de tidigare formulären W-8BEN, W-8BEN-E, W9 samt förenklad självskattning för företag.  

Lämna uppgifter via formulär

Om du har fått ett brev från Nordea där du ombeds att lämna vissa uppgifter fyller du i det formulär som passar dig nedan och skickar det till oss enligt instruktionerna i brevet. Länkarna nedan ersätter de tidigare formulären W-8BEN, W-8BEN-E, W9 samt förenklad självskattning för företag. 

Formulär CRS
För vem?FormulärInformation
PrivatpersonerIntygande skatterättslig hemvist för privatpersoner Öppnas i nytt fönster(ersätter tidigare formulär W8-BEN-E, W9) Instruktioner för hur du fyller i din information finns i formuläret. 
FöretagIntygande skatterättslig hemvist för företagÖppnas i nytt fönster   
(ersätter W8-BEN-E, W9 samt tidigare förenklad självskattning för företag) 
Instruktioner för hur du fyller i din information finns i formuläret. 

Behöver du någon annan blankett än dessa kan du hitta alla blanketter på IRS hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Vi rekommenderar att du vänder dig till en professionell skatterådgivare om du känner dig osäker på skatteuppgifterna/företagskategorier vi ber om i intyget. Nordea kan tyvärr inte hjälpa dig med detta.