Common reporting standard

CRS är en internationell standard som ska underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. CRS har tagits fram av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och över 80 länder har anslutit sig till ett multilateralt avtal om att genomföra CRS i nationell lagstiftning, däribland Sverige och alla övriga EU-länder. 

Avtalet innebär att bankerna måste identifiera sina kontohavares skatterättsliga hemvist, och varje år skicka kontrolluppgifter om konton som innehas av kunder som är skatteskyldiga i ett annat land eller en annan jurisdiktion. Syftet med CRS är att bekämpa skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA. 

Även om inte alla världens länder deltar i CRS-samarbetet måste bankerna identifiera alla kontohavares skatterättsliga hemvist, oavsett om det är ett deltagarland eller inte.

Skatteregistreringsnummer (TIN)

TIN (tax identification number) är ett slags ID-nummer. En del länder utfärdar inte skatteregistreringsnummer, utan använder sig av andra nummer för att identifiera skattskyldiga. Läs mer om skatteregistreringsnummer på OECD:s hemsida.Öppnas i nytt fönster 

Lämna uppgifter via formulär

Om du har fått ett brev från Nordea där du ombeds att lämna vissa uppgifter fyller du i det formulär som passar dig nedan och skickar det till oss enligt instruktionerna i brevet. Länkarna nedan ersätter de tidigare formulären W-8BEN, W-8BEN-E, W9 samt förenklad självskattning för företag. 

Formulär CRS 
För vem?FormulärInformation
PrivatpersonerIntygande skatterättslig hemvist för privatpersoner Öppnas i nytt fönster(ersätter tidigare formulär W8-BEN-E, W9) Instruktioner för hur du fyller i din information finns i formuläret. 
FöretagIntygande skatterättslig hemvist för företagÖppnas i nytt fönster   
(ersätter W8-BEN-E, W9 samt tidigare förenklad självskattning för företag) 
Instruktioner för hur du fyller i din information finns i formuläret. 

Behöver du någon annan blankett än dessa kan du hitta alla blanketter på IRS hemsidaÖppnas i nytt fönster.