Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja banksystem för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Hur agerar Nordea?

Nordea och andra banker är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att följa gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar.

Enligt Lagen om penningtvätt ska vi säkerställa att vi känner våra kunder och deras bankaffärer väl. Nordea arbetar aktivt med att skapa nära kundrelationer och vi kommer, utifrån direktiven, att fortsätta agera för kundernas bästa i enlighet med våra etiska riktlinjer och Finansinspektionens regelverk.

Hur påverkas du som kund?

Lagen ställer krav på att Nordea har en god kännedom om kundernas affärer och hur de använder bankens tjänster och produkter. Det innebär att Nordea i vissa fall kommer att behöva ställa frågor både till nya och befintliga kunder för att kunna utföra det önskade bankärendet.