Kamerabevakning

I våra lokaler finns kamerabevakning med ljudupptagning för att förebygga och utreda brott.

Kamerabevakning för att förebygga brott

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott. Kamerabevakningen grundas på Nordeas berättigade intresse att kunna erbjuda våra tjänster i en miljö som är säker för både kunder och anställda. Vi bedömer att inspelning utgör en begränsad risk för friheter och rättigheter i jämförelse med att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i, eller i anslutning till, våra lokaler.

Vi sparar inspelat bild- och ljudmaterial i maximalt 60 dagar. Vid misstanke om brott kan inspelat material komma att lämnas ut till polisen.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen. För mer information om kontaktuppgifter och om dina rättigheter rörande Nordeas personuppgiftsbehandling, läs mer på sidan Nordeas dataskyddspolicy.