Vårt huvudkontor flyttar till Finland

Den 15 mars 2018 röstade Nordeas aktieägare ja till att flytta vårt huvudkontor till Finland och den europeiska bankunionen. Ändringen trädde i kraft den 1 oktober 2018.

Kontakten med oss, våra tjänster och dina konton fortsätter att fungera som tidigare

Vi har förståelse för att den senaste tidens debatt kan ha väckt frågor, och vi vill därför räta ut eventuella frågetecken. Vår service, dina konton och de tjänster du använder dig av, fortsätter att fungera precis som tidigare. När du behöver komma i kontakt med oss ringer du samma telefonnummer som förut eller besöker något av våra kontor.

Insättningsgarantin för dina konton i Nordea kommer i fortsättningen att minst motsvara den svenska. (Vill du ha mer detaljerad information om insättningsgarantin, uppdaterade villkor och vad flytten innebär i övrigt, kan du läsa mer om detta nedan och i rutan till höger.)

Liten påverkan för Nordea i Sverige

Flytten påverkar endast ett fåtal anställda på Nordeas huvudkontor, personalen som du möter i telefon eller på kontor berörs inte alls av flytten. Vi fortsätter att vara en stor arbetsgivare och en av Sveriges största skattebetalare.

Nyttan med ett medlemskap i EU:s bankunion

Genom att huvudkontoret flyttar till Finland blir vi medlemmar i EU:s bankunion. Det betyder bland annat att banken lyder under samma regelverk som andra europeiska banker och kan konkurrera på samma villkor. Därmed får vi bättre förutsättningar för att fortsätta utveckla banken på ett sätt som gynnar våra kunder.