Frågor och svar om Riksbankens sedel- och myntutbyte

Riksbankens sedel- och myntutbyte

Vart kan jag vända mig för att lämna in mina sedlar som blev ogiltiga 2017?

De äldre 100- och 500-kronorssedlarna är ogiltiga. Du kan inte längre betala med dem, men däremot har du möjlighet att sätta in dem på bankkonto till och med den 30 juni 2018.  

Du kan som privatperson sätta in dem på ditt konto på ett av Nordeas 15 bankkontor med kontanthantering eller använda de ca 260 st. insättningsautomater (ägs av Bankomat AB) runt om i landet där du kan sätta in 100-, 500- kronors sedlar. Observera att det finns en insättningsgräns via insättningsautomaterna på 15 000 kronor per rullande 30-dagarsperiod.

Här kan du hitta kontor som tar emot kontanter och har insättningsautomatÖppnas i nytt fönster för kontanter och mynt. När du sätter in kontanter på ett bankkontor är det viktigt att du kan uppvisa giltig id-handling samt underlag som styrker pengarnas ursprung. Läs mer om Nordeas arbete för att motverka penningtvätt. Efter den 30 juni kan du skicka in dina sedlar till Riksbanken för inlösen mot en avgift på 100 kronor. Läs mer om hur du löser in ogiltiga sedlar på Riksbanken hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Vart kan jag vända mig för att lämna in mina sedlar som blev ogiltiga 2016?

De äldre 20-, 50-, och 1 000-kronorssedlarna blev ogiltiga den 30 juni 2016. Dessa kan du skicka in till Riksbanken för inlösen mot en avgift på 100 kronor. Läs mer om hur du löser in ogiltiga sedlar på Riksbankens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Jag har kvar mynt som blivit ogiltiga, vad ska jag göra?

Mynt som är ogiltiga kan varken lösas in på banken eller hos Riksbanken. Mynten kan betraktas som metallskrot och kan därför lämnas till metallåtervinning. 

Alla 1-, 2-, och 5-kronor präglade mellan 1875 och 2013 är från 1 september 2017 inte längre giltiga.

Varför byter Riksbanken ut sedlar nu när användningen av kontanter minskar i samhället?

Riksbanken gör detta byte för att göra sedlarna säkrare och mynten mindre, lättare och nickelfria. Det här innebär ett förbättrat skydd mot förfalskningar, effektivare kontanthantering och mindre belastning på miljön. Mer information finns hos RiksbankenÖppnas i nytt fönster.

Riksbanken har skickat en broschyr till alla svenska hushåll. Broschyren är översatt till 30 språk och går att ladda ned från Riksbankens hemsida. Det finns också en app att ladda ner där man bland annat kan lära sig att känna igen en äkta sedel.