Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Frågor och svar om överföringar

Överföringar

Finns det någon beloppsgräns för överföringar?

Du kan göra överföringar på sammanlagt 250 000 kronor per dag. Vill du höja beloppsgränsen är du välkommen att ringa Kundservice på 0771-22 44 88. När du ringer behöver du kunna legitimera dig och sedan signera höjningen med hjälp av Mobilt Bank ID eller kort och kortläsare.

Hur lång tid tar en överföring från eget Nordeakonto till annan persons konto i Nordea?

Om du skriver in dagens datum eller inget datum alls, får mottagaren pengarna på en gång när du har signerat överföringen.

Hur gör jag en överföring/betalning?
I nya Internetbanken
  • Välj ”Betalningar” och ”Inrikesbetalningar & överföringar” för att betala och överföra till andra konton.
  • Välj ”Överföring eget konto” för att göra en överföring mellan egna konton.

I gamla Internetbanken

  • Välj ”Vardagsärenden”, ”Betala och överföra” och ”Överföring andra konton” för att göra överföringar till andra konton i Nordea.
  • Välj ”Överföring eget konto” för överföringar mellan egna konton, 
  • Välj ”Betalning PG/BG” för att göra en betalning till ett PlusGirokonto eller bankgironummer.

I Mobilbanken

  • Välj ”Betalningar” och ”Betala” för att göra en överföring/betalning till andra konton. Ange kontonummer och välj ”Betalningstyp/bank”. 
  • Välj ”Betalningar” och ”Överför” för att göra en överföring mellan egna konton.
Jag ska få pengar insatta på mitt personkonto från en annan bank. Vilket clearingnummer ska avsändaren använda?

Om du har ett 11-siffrigt kontonummer i Nordea är clearingnumret alltid de fyra första siffrorna i kontonumret. Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer. 

Hur lång tid tar en överföring från Nordea till en annan bank?

Om överföringen signeras före kl. 13.30 en bankdag når pengarna mottagaren samma dag. Överföringar som signeras efter kl 13.30 är tillgängliga för mottagaren nästa bankdag.

Bankdagar är alla vardagar utom allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vad händer om det saknas pengar på mitt konto?

Om du inte har tillräckligt mycket pengar kan vi inte föra över pengar till mottagarens konto. Under de två nästkommande dagarna försöker vi utföra överföringen igen. Om det fortfarande inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto blir överföringen avvisad. Det betyder att överföringen inte blir gjord och att mottagaren inte får pengarna.

Fick du inte svar på dina frågor?

Fråga Nova Öppnas i nytt fönster