Utbetalningskort

Har du fått ett utbetalningskort/värdeavi eller har du en postväxel? Det finns flera sätt för att lösa in dessa mot kontanter eller sätta in beloppet direkt på ditt konto i Nordea. Du behöver inte längre besöka ett bankkontor.

Har du en annan bank än Nordea? Fråga din bank hur du gör för att sätta in på ditt konto hos dem.

Lös in PlusGirots utbetalningskort i butiker

Utbetalningskort,eller värdeavi från PlusGirot kan du billigt och enkelt lösa in mot kontanter i många butiker. Sök efter en butik nära digÖppnas i nytt fönster.

Sätt in utbetalningskort på konto i Nordea via post

Utbetalningskort eller värdeavi från PlusGirot, BankGirot eller från Swedbank kan du sätta in på ett konto i Nordea utan kostnad. Så här gör du:

  1. Skriv kontonumret tydligt på framsidan av utbetalningskortet/värdeavin.
  2. Skicka in i ett frankerat kuvert till adressen nedan. Du ska inte skriva under utbetalningskortet.

Nordea Bank AB
PS30
105 71 Stockholm

Sätt in postväxel på konto i Nordea via post

Du kan sätta in postväxlar utan kostnad på konto i Nordea. Så här gör du:

  1. Sätt två diagonala streck (//) med bläckpenna över postväxelns framsida.
  2. Skriv på baksidan: "För insättning på mitt konto nr ...." och underteckna med namnteckning.
  3. Skicka in postväxeln i ett frankerat kuvert till:

Nordea Bank AB
PS30
105 71 Stockholm

Tips om konton och betalningar

Children swinging in the garden  

Hushållsekonomi och budget

Vardagsekonomin handlar om att balansera utgifter mot inkomster. Det gäller att hitta bra rutiner som förenklar dina vardagsärenden

Lady advisor standing by desk  

Utbetalningskort

Så här gör du för att lösa in ett utbetalningskort i Nordea.