Fastränteplacering

Att placera dina pengar på ett konto med fast ränta är ett tryggt val. Du vet redan innan vilken ränta du kommer få. Det passar dig som vill ha ett lönsamt sparande utan risk.

Om Fastränteplacering Mer fakta Priser och villkor Om Fastränteplacering

Om Fastränteplacering

Har du ett sparkapital eller buffert på minst 10.000 kronor och mer kan du välja Fastränteplacering, så kallat fasträntekonto. Det gör att du kan förvara och spara pengarna säkert och i förväg veta räntan du får i slutändan.

Dina fördelar:

  • Du väljer mellan olika bindningstider, från sex månader upp till tre år.
  • Du får möjlighet till högre ränta än på vanligt sparkonto.
  • Du får samma ränta under hela bindningstiden och vet i förväg vilken ränta du får.
  • Du kan ta ut pengarna i förtid men då mot avgift för förtidslösen. Uttag måste avse hela placeringen.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster och Nordea.se.

Mer fakta

Få garanterad ränta på belopp du kan avvara en bestämd tid

Fastränteplacering är ett intressant alternativ för dina sparade pengar. Genom att du kan binda hela eller delar av ett kapital som du har insatt på ett sparkonto kan du få möjlighet till högre ränta/avkastning på dina sparade pengar. Det finns olika bindningstider på fasträntekonton vilket gör att du kan anpassa ditt sparande efter dina behov och sparmål.

Fastränteplaceringen kopplas till ett av dina sparkonton. Det innebär att insättning och avslut alltid hanteras via det kontot.

Via Internetbanken har du kontroll på placeringen och kontot och kan se alla transaktioner och villkor.

Fast ränta

Räntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. Den är normalt högre än vad du får på ett vanligt sparkonto med rörlig ränta. Den ränta du får bestäms utifrån marknadsräntan den dag som placeringen sker. Hela räntan betalas ut på förfallodagen.

Avslut i förtid / uttagsmöjlighet 

Du kan välja att avsluta placeringen i förtid mot en avgift i form av ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslutet sker, dock minst 300 kronor. Uppgifter om kostnaden lämnas av banken.

Priser och villkor

Priser och räntor för Fastränteplacering

Räntor för Fastränteplacering (för närvarande)
Bindningstider*RäntaEffektiv årsränta
6 månader0,10 % 0,10 % 
1 år0,10 %0,10 %
2 år0,20 %0,20 %
3 år0,40 % 0,40 % 

*Minsta belopp att placera är 10.000 kronor och högsta belopp att placera är 20.000.000 kronor. Erbjudandet gäller för privatkunder. För placering av större belopp eller uppgift om ränta på andra löptider kontakta en av våra kunniga Rådgivare alternativt ring 0771-22 44 88Öppnas i nytt fönster.

Räntan gäller tills vidare, men kan komma att upphöra eller justeras vid förändringar i marknaden eller av andra skäl.

Räkneexempel på ränta och räntebelopp som du kan få

  • 100.000 kronor placerat i 6 månader till årsränta 0,10 % = 50,00 kr
  • 100.000 kronor placerat i 1 år till årsränta 0,10 % = 101,39 kr
  • 100.000 kronor placerat i 2 år till årsränta 0,20 % = 405,56 kr
  • 100.000 kronor placerat i 3 år till årsränta 0,40 % = 1 217,78 kr

Handeln är normalt öppen bankdagar mellan klockan 08.00 och 17.00.

Pris, kostnad för förtidsinlösen

Fastränteplacering
Pris att betala vid förtidsinlösen
Förtidsinlösen kan ske mot en avgift i form av ränteskillnadsersättning. Kostnaden bestäms den dag då avslut sker, dock minst 300 kronor. Uppgifter om kostnaden vid förtidsinlösen lämnas av banken.

Om sparande

Korg med kantareller  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.

Sail boat stem  

Tips till dig som vill börja spara

Hur du ska spara beror på din livssituation. En gyllene regel är dock att sprida riskerna. Läs mer om sparande här!