Strategafonder

Att spara i fonder är ett populärt och bekvämt sätt att spara. Med Strategafonderna får du ett sparande som sköter sig helt självt. Du kan välja att spara en engångssumma eller att spara en summa automatiskt varje månad.

Det finns sex stycken Strategafonder som har olika fördelning mellan aktier och räntor. Du väljer en fond med en fördelning som speglar vilken risk du är beredd att ta. Strategafonderna placerar i andra fonder och kan också placera direkt i aktier eller räntebärande placeringar. 

Dina fördelar:

  • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
  • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig.
  • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna i Strategafonderna.
  • Strategafonderna omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Om Strategafonder Priser och villkor Om Strategafonder

Se filmen om Strategafonderna

I videofilmen kan du lära dig mer om hur Strategafonderna fungerar och hur de placerar i olika tillgångsslag. 

Vilken strategafond passar dig?

Fondernas namn innehåller ett tal som anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning.

Stratega 100

Om du är riskbenägen och har möjlighet att vänta ut en aktiemarknad som kan svänga. Placerar normalt hela portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 85–100 procent.

Stratega 70

Om du vågar ta risker men vill ha lite räntefonder för säkerhets skull. Placerar ca 70 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 55–85 procent.

Stratega 50

Om du vill ha lika delar trygghet och risktagande. Placerar ca 50 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 35–65 procent.

Stratega 30

Om du kan ta en liten risk men ändå vill ha en trygg bas i räntefonder. Placerar ca 30 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 15–45 procent

Stratega 10

Om du vill spara försiktigt och på kort sikt. Placerar cirka 10 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 0–20 procent.

Stratega Ränta

Om du vill ha en renodlad räntefond. Placerar i 1/3 korta ränteplaceringar, 1/3 statsobligationer, 1/3 företagsobligationer.


Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.

Priser och villkor

Priser för Strategafonderna

Förvaltningsavgifter för Strategafonderna*
FondFörvaltningsavgift i procent
Stratega Ränta0,65 %
Stratega 100,95 %
Stratega 301,35 %
Stratega 501,55 %
Stratega 701,55 %
Stratega 1001,70 %

*Baserat på genomsnittlig fondförmögenhet per år. En Strategafond belastas aldrig av förvaltningsavgifter i Nordeas fonder.

Det är ingen avgift vid insättning eller uttag i en Strategafond.

Minsta sparbelopp i våra Strategafonder är 100 kronor.

Villkor för Strategafonderna

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa Basfakta för investerare och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordeakontor innan du börjar spara i en fond.

Om fonder

Jordglob med lysande punkter  

Ansvarsfulla investeringar

Läs mer om hur vi investerar med ansvar för miljö, samhälle och mänskliga rättigheter.

Bild på fondmagasinet  

Läs Fondmagasinet

Ett e-magasin för dig som är intresserad av fonder. Läs artiklar och se filmer om intressanta marknader och fonder.