Ansvarsfulla investeringar

Stenar och vatten - årsrapport ansvarsfulla investeringar 2014 

Ny hållbar fond - 

Nordea European Stars 

Läs mer
Avkastning med ansvar Integrerar Påverkar Väljer bort Avkastning med ansvar

Avkastning med ansvar

I all fondförvaltning är ekonomiska nyckeltal viktiga. I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, hållbarhet, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.

Hos oss finns ett dedikerat ESG-team som ansvarar för dessa frågor. Deras arbete handlar om att granska och analysera företag, när det gäller till exempel hur ett företag kontrollerar sina underleverantörer så att inte barnarbete förekommer, eller om företaget kontroll över sina säkerhetsrutiner eller hur de ser till att inte dumpa farliga gifter i naturen. Läs mer om hur arbetet går till under flikarna Integrerar, Påverkar och Väljer bort. 

Starsfonder - hållbara fonder som tar ansvarsfulla investeringar ett steg längre

Starsfonderna genomgår exakt samma granskning som våra övriga fonder, men de omfattas också av ytterligare en noggrann analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter (ESG-analys) innan vi bestämmer vilka bolag vi ska investera i. Detta innebär att bara de allra mest ansvarsfulla bolagen, med stor potential på lång sikt, kommer i fråga för Starsfonderna.

Läs mer om våra Starsfonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Integrerar

Integrerar

För att fatta rätt beslut om vilka företag vi ska investera i för våra fonders räkning har alla Nordeas fondförvaltare också tillgång till vår ESG-analys (analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter). 

Det innebär att de kan välja aktier i företag baserat både på finansiell information och på information som handlar om hur företagen hanterar sina risker i relation till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Påverkar

Granskning och dialoger

Vi går in i dialog med de företag som inte följer internationella normer och som enligt oss behöver bli bättre på att hantera risker som är relaterade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i sin verksamhet. 

Men om företaget inte visar en förändringsvilja för att ändra sitt normbrytande beteende kan Nordeas kommitté för ansvarsfulla investeringar besluta att helt sälja ut företagets aktier ur alla fondportföljer.

Väljer bort

Väljer bort – en sista utväg

Att utesluta ett företag ur våra fondportföljer är alltid en sista utväg. Men om företag bryter mot internationella normer, (som till exempel FN:s Global Compact) och saknar förändringsvilja i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik väljer vi slutligen att sälja innehavet. Detta gäller för alla våra aktivt förvaltade fonder. 

Vi har även valt att inga av våra aktivt förvaltade fonder ska investera i företag som är involverade i produktion av klustervapen samt i produktion eller utveckling av kärnvapenprogram eller atomvapen. Vi investerar heller inte i bolag där mer än 30 procent av intäkterna kommer från försäljning av kol. 

De företag som vi väljer att inte investera i hamnar på vår exkluderingslista. 

Se listan på uteslutna företagÖppnas i nytt fönster