Personkonto

Med Personkonto sköter du din ekonomi enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilka tjänster du vill koppla till ditt konto och får en lösning som passar dina behov. Du kan dessutom ansöka om att få ditt personnummer som kontonummer. Personkontot är Nordeas betalkonto med grundläggande funktioner.

Om Personkonto Mer fakta Priser och villkor Om Personkonto

Om Personkonto

Med Personkontot får du total kontroll på hela din ekonomi. Det är kontot för lön, pension eller andra insättningar som exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag eller studiestöd. Du betalar enkelt dina räkningar via internet eller telefon.

Dina fördelar:

  • Du kan ansöka om ett vanligt kontonummer eller ditt personnummer.
  • Kopplar du på ett bankkort kan du ta ut kontanter samt betala med kortet över hela världen.
  • Du kan ha automatiska överföringar till andra konton.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster och Nordea.se.

Mer fakta

Skräddarsy ditt konto efter dina behov

Du kan enkelt lägga till tjänster som kopplas till ditt Personkonto. 

  • Koppla bankkort till ditt konto.
  • Sköta dina bankärenden via Internet och telefon på de tider som passar dig bäst.
  • Ansöka om en kontokredit som är kopplad till kontot. Krediten använder du när du själv vill. Utöver en fast årsavgift betalar du bara ränta för de dagar och på det belopp du utnyttjar.
  • Vi erbjuder även Personkonto Ungdom för våra yngre kunder upp till 17 år (då utan kreditmöjlighet). Se vårt kundprogram.

Ett betalkonto med grundläggande betalfunktioner

Enligt lagen om betaltjänster har en konsument som är lagligen bosatt inom EES rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner knutna till detta konto. I Nordea är Personkonto ett sådant betalkonto samt att med grundläggande funktioner avses även ett Nordea Electron kort som är knutet till detta konto samt Nordeas Internetbank med tillval betalningar (Nordea via Internet och telefon).

Clearingnummer för Personkonto

För Personkonto med 11-siffrigt kontonummer är de fyra första siffrorna i kontonumret alltid clearingnumret (clnr). För Personkonto med personnumret som kontonummer, se tabellen nedan.

Clearingnummer för Personkonto
SpecifikationClearingnummer
Insättning3300
Uttag via BankGirots autogiro3300
Överföring via annan banks InternettjänstAnvänd det clearingnummer som den andra banken anger i sin information
Priser och villkor

Priser och ränta för Personkonto

Personkonto
SpecifikationPris
Ränta0 %
Övertrasseringsavgift*95 kronor
Övertrasseringsränta**

Riksbankens referensränta + 8 %

*Övertrasseringsavgift
Övertrasseringsavgift tas ut om kontot övertrasseras med minst 101 kronor. Om övertrasseringen ökas med mer än 101 kronor tas ny avgift ut. Endast en övertrasseringsavgift tas ut per dag.

**Övertrasseringsränta
På det övertrasserade beloppet utgår en särskild ränta, övertrasseringsränta, som uppgår till Riksbankens referensränta med ett tillägg av 8 %.

Prislista Privat - Konton, Bankkort och Internetbanken Privat (pdf, 57 KB)Öppnas i nytt fönster

Tips om konton och betalningar

Children swinging in the garden  

Hushållsekonomi och budget

Vardagsekonomin handlar om att balansera utgifter mot inkomster. Det gäller att hitta bra rutiner som förenklar dina vardagsärenden

Lady advisor standing by desk  

Utbetalningskort

Så här gör du för att lösa in ett utbetalningskort i Nordea.