Sparkonto eller fonder?

Finns det situationer då en sparform passar bättre än den andra? Ja det gör det faktiskt. När du ska spara ihop till något på kort sikt, till exempel till en buffert eller en resa, rekommenderar vi sparkonto. När du har en längre sparhorisont, till exempel när du sparar till din pension, passar ett fondsparande bättre. Här nedan går vi igenom mer i detalj hur du kan tänka.

Bufferten hör hemma på sparkontot

Om du ska spara på kort sikt, det vill säga om du vill nå ditt sparmål inom tre år, rekommenderar vi att du sparar på ett sparkonto. Ett sparkonto är en trygg och stabil sparform, där du vet precis hur mycket pengar du kommer ha på kontot om ett år. 

På kort sikt kan börsen svänga och därför blir den sparformen alltför osäker om du vill få ihop en viss summa pengar under en kortare tidsperiod. På lång sikt däremot har börsen historiskt sett gett en högre avkastning jämfört med ett sparkonto.

Exempel på kortsiktiga sparmål: 

 • buffertsparande
 • en resa 
 • en bil.

Läs mer om det kortsiktiga sparandet

Då passar ett sparkonto

 • för buffertsparande
 • pengar som du vill kunna komma åt snabbt, som för oförutsedda utgifter
 • för ett sparande med en sparhorisont på 1–3 år
 • när du vill ha en stabil avkastning.

Våra sparkonton

Vi har tre olika sparkonton att välja mellan. Alla omfattas av insättningsgarantin.

Fria uttag direkt

Sparkonto

 • Ränta mellan 2,00 % och 2,40 %.
 • Fria uttag där du får pengarna direkt.
 • Spara din buffert här.
 • Passar för månadssparande.
Högre sparränta – fria uttag

Sparkonto Extra

 • Ränta 2,75 %.
 • Fria uttag med fördröjning på 3 vardagar.
 • Spara din trygghetsbuffert här.
 • Passar för månadssparande.
Högsta sparräntan

Fasträntekonto

 • Ränta mellan 3,05 % och 3,90 %.
 • Lägg undan pengarna under 3 månader, 6 månader, 1 år eller 2 år.
 • Fast ränta under hela bindningstiden.
 • Passar för engångsinsättningar.

Låt börsen ta hand om ditt långsiktiga sparande

Om du har en buffert på plats är du redo att börja bygga upp det långsiktiga sparandet. På lång sikt kan fonder med högre risk i genomsnitt ge bättre avkastning. För att få möjlighet till en god avkastning över tid måste du vara beredd att ta en viss risk, men hur stor risk du väljer att ta är helt upp till dig. Läs mer om risk och riskspridning vid fondsparande 

Fonder har historiskt haft högre avkastning över tid

Eftersom fonder kan ge högre avkastning på lång sikt jämfört med ett sparkonto, rekommenderar vi att du bygger upp det långsiktiga sparandet på börsen. 

Om man tittar på Stockholmsbörsens utveckling sedan 2010 har den haft sina upp och nedgångar på kort sikt, men på lång sikt har den en uppåtgående trend. Börsen har en genomsnittlig årsavkastning på 7 procent*. Det är ingen garanti att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning, men det ger en fingervisning om hur mycket ett fondsparande kan växa över tid.


*7 % är en enkel tumregel, där man räknar med 3 % BNP tillväxt + 2 % utdelningar + 2 % inflation = 7 % genomsnittlig börsavkastning över tid.

Ditt sparande kan växa med ränta på ränta-effekten

Men det är inte bara utvecklingen på börsen som får dina pengar att växa. Sparar du regelbundet varje månad kan ditt sparande växa snabbt tack vare ränta på ränta-effekten.

Ränta på ränta innebär enkelt förklarat att du får avkastning på din avkastning, och tjänar därför pengar på redan investerade pengar.

Räkna på hur ditt sparande kan växa

Då passar fondsparande

 • När spartiden är över 3 år.
 • När du redan har ett buffertsparande.
 • När du ska spara för olika långsiktiga mål, t.ex. spara till barn eller pensionen.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du i fondlistan, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.